ETİKETLER

c#

İÇERİK TÜRLERİ

Nullable Özelliği

.Net 6 ile default olarak açık gelen nullable özelliği anlatılmaktadır.

*/ /*-->*/

 

Structure (Yapı) Oluşturmak ve Kullanmak

Structure (Yapı) veri türü, farklı tiplerden değişken tiplerini bir çatı altında toplayarak, gruplandırmayı sağlayan bir veri türü yapısıdır. Yapılar, değer türündedir ve boyutları, yapı içinde tanımlanmış olan elemanların toplam boyutu kadardır. Yapılar, küçük miktardaki verileri daha yüksek performans ile saklar. Dolayısıyıla da aynı yapı içinde yer alabilecek elamanları bir çatı altında toplamak, uygulamanın performansı açısından olumlu sonuç doğurur.

Örnek olarak otomobil adında bir yapı oluşturup içine eleman tanımlamak için:

Sabitler

Sabitler, uygulamanın çalıştığı süre boyunca, içeriği sabit olan değer ve ifadelerin saklanması için kullanılır. Diğer bir deyişle, bir sabitin değeri uygulamanın çalışması süresince değişmez, değiştirilemez. Sabitler C# programlama dilinde const anahtar kelimesi ile tanımlanırlar.

Uygulama içerisinde bir değerin asla değişmeyeceği durumlarda sabitler devreye girer ve her defasında aynı değeri yazmak yerine, sabit ismi yazılarak daha kolay bir kodlama imkanı sağlarlar.

C# ile İlk Uygulama

Visual Studio 2015'i bilgisayarımıza kurduktan sonra, programı çalıştırın. İlk açılış biraz uzun sürebilir, ancak sonraki projelerde Visual Studio, daha hızlı açılacaktır. Bütünleşik geliştirme ortamı açıldığında, karşımıza gelen ilk ekranda File > New > Project yolunu izleyerek ilk projemizi oluşturmaya başlayalım.

C# Eğitimlerine Başlarken...

Windows Phone 8.1, Microsoft tarafından 2014 yılının Haziran ayında piyasaya sürülen en son Windows Phone sürümüdür. Temmuz 2015 itibariyle genel kullanıma sunulan Windows 8.1 ile birlikte Cortana ve Share Writing gibi özellikler gelmiştir. Windows Phone eğitimine geçmeden önce C# ya da Visual Basic dillerini iyi anlamak ve .NET Framework yapısına hakim olmak gerekir. Bunların yanında sunduğumuz Silverlight'a giriş eğitimi de, Windows Phone 8 uygulama geliştirmeye başlarken sizlere yardımcı olacaktır.

Yorum Satırı

Kodlarınızı yazarken, yazılan ifade ve satırlarla ilgili yorumlar eklemek istiyorsanız // operatörünü kullanabilirsiniz. // ile başlayan satırlar, işlenecek kod olarak kabul edilmez, yani bu satırlara yazdığınız ifadelerin programın çalışmasına bir etkisi olmaz. Yorum satırları, yapılan işlerin neden ve nasıl yapıldığını açıklamak için kullanılır ve bu anlamda çok önemlidir. Daha sonra, yazılan kodların yazan kişi ya da bir başkası tarafından anlaşılmasına yardımcı olabilir.

C# Dilinin Tarihçesi

C# programlama dili, Microsoft tarafından ECMA ve ISO standartlarında geliştirilmiş orta seviye bir programlama dilidir. ECMA ve ISO yazılım dünyasında diller konusunda standartları belirleyen en yetkin iki kuruluştur. Microsoft, her ne kadar ilk başlarda bu standartlar çerçevesinde geliştirmeye başlasa da C# 3.0 ile birlikte kendi standardını oluşturmuş ve dili tamamen .NET için geliştirmeye başlamıştır.

Egzersiz-8

Tavla Zarı 2 adında yeni bir obje oluşturup tavla zarı 1 ile beraber rastgele sonuç gelmesini sağlama işlemi ele alınıyor.

Zar Oyunu -2

Microsoft dokümanını kullanarak Random Class'ından bir obje oluşturma ve ZarOyunu projesini tamamlama işlemleri anlatılıyor.

Zar Oyunu -1

Yeni bir Konsol projesi oluşturup, TavlaZari adında Class oluşturma ve sonucu rastgele olacak şekilde zar atma oyunu yapma işlemleri ele alınyor.

Abone ol c#