ETİKETLER

max-width

İÇERİK TÜRLERİ

Boyut Özellikleri

CSS boyut özelliklerini belirlerken aşağıdaki tabloda yer alan değerleri kullanabilirsiniz:

Özellik Anlamı Değerleri
height Bir elemanın yüksekliğini atar. auto
length
%
inherit
max-height Bir elemanın en büyük yükseklik değerini atar.

none

length

%

CSS Boyutları

CSS boyut (dimension) özellikleri bir elemanın genişlik ve yüksekliğini kontrol etmenizi sağlar.

Konuyu bir örnekle anlatamaya başlamak daha doğru olacak:

Abone ol max-width