ETİKETLER

method

İÇERİK TÜRLERİ

Kendi Metodunu Yazmak

 

Bir metot şu şekilde tanımlanır:

tip metotismi( parametrelistesi )

{

yapılacak işler;

}

tip: Metodun geriye döndüreceği değerin tipidir. Metot geriye değer döndürmüyorsa buraya void yazılır.

metotismi: Metoda verilen isimdir. Metot yazıldıktan sonra bu isimle çağrılacaktır.

parametrelistesi: Gerekli hesaplamaların yapılması için metot içine dışarıdan verilebilecek değerlerdir.

Metotları Aşırı Yükleme (Method Overload)

Metotları aşırı yükleme (Method Overload), bir metodun farklı sürümlerinin hazırlanmasıdır. Bu sürümler, aynı ya da farklı amaçlar ile kullanılabilir ya da farklı tiplerde değerler döndürebilir.

Overload operasyonunda aynı sayıda ve tipte parametre beklenen iki imza varsa, “Aynı imzaya sahip üye daha önce tanımlanmıştır.” uyarısı alınır, dolayısıyla derleme hatası ortaya çıkar.

Parametreler

Parametreler, metotların istenen işlemi yapabilmesi için kullanıcı tarafından değerleri verilmesi gereken değişkenlerdir. Bir metotta istenen parametrelerin sayısına ve bu parametrelerin veri tiplerine o metodun imzası denir.

Örneğin, Random sınıfının Next metodu istenen aralıkta bir rasgele sayı döndürmek üzere, en düşük değer ve en yüksek değer için int tipinde iki adet değer bekler.

Metotları Kullanmak

Genel olarak metotlar, geriye değer döndüren ve döndürmeyen metotlar olmak üzere ikiye ayrılır. Geriye değer döndürmeyen metotlar, verilen işi gerçekleştirip başka herhangi bir sorumluluğu olmayan bloklar olarak düşünülebilir. Geriye değer döndüren metotlar ise, oluşturulmuş iş blokları içindeki işlemler tamamlandıktan sonra geriye int, string vb. tiplerde değer döndürür.

Metotlar

Program yazarken, uygulamanıza iş yaptırabilmek için kod blokları oluşturursunuz. Bu kod blokları birden fazla yerde kullanılmak istendiğinde, aynı kodları tekrar yazmak yerine, yapılan işlemi bir metot olarak hazırlayabilir ve ihtiyaç duyduğunuz yerde metot ismi ile çağırarak çalıştırabilirsiniz. Bu size daha az kod yazma imkanı sağlar. Ayrıca, tek bir noktadan metodun çağrıldığı her yerdeki çalışma mantığında değişiklikler yapabilirsiniz.

Metotlar ve Bir Adım Sonrası

Bir önceki videoda tasarlanmaya başlanılan Uzay Gemisi Class'ına metotlar ekleyerek Class tasarımı gösteriliyor.

Metotlar

DRY prensibi açıklanarak birden fazla kullanılan kodlar için metot oluşturma ve çağırma mantığı anlatılıyor.

Class ve Metot

Class ve objelerden bahsedilerek tekrar eden işlemler yerine metotların nasıl kullanıldığı açıklanıyor.

Bir sonraki sayfaya geçerek videoyu izleyebilirsiniz.

Abone ol method