ETİKETLER

modelleme

İÇERİK TÜRLERİ

DNN ile Görüntü Sınıflandırma

Görüntü sınıflandırma modeli için GoogleNet modeli kullanılmıştır. Modeli katmanları açısından değerlendirilmiştir. Görüntü ilgili formata getirilerek modele girilmiştir. Son olarak, sınıflandırma ataması olasılıksal olarak belirlenmiştir.

*/ /*-->*/

 

Modelleme

Rnn sinir ağı mimarisinin tanımlayarak model kurma işleminin nasıl gerçekleşeceğinin anlatılması.

*/ /*-->*/

 

Modelleme

Rnn sinir ağı mimarisinin tanımlayarak model kurma işleminin nasıl gerçekleşeceğinin anlatılması.

*/ /*-->*/

 

Bölüm Sonu Tekrarı

Bu bölümde tüm bölümün genel değerlendirilmesi gerçekleştiriliyor.

*/ /*-->*/

 

Modelleme

Sinir ağı mimarisinin tanımlayarak model kurma işleminin nasıl gerçekleşeceğinin anlatılması.

*/ /*-->*/

 

Yapay Sinir Ağları Uygulama

Yapay sinir ağları ile gerçekleştirilecek olan rakam tanıma projesinin basamaklarının anlatılması.

*/ /*-->*/

 

Modelleme

CRISP-DM adımlarından biri olan "modelleme" adımı ele alınıyor.

Modelleme

CRISP-DM adımlarından biri olan "modelleme" adımı aktarılıyor.

CatBoost Model ve Tahmin

CatBoost modeli geliştirillerek bu model ile tahmin etme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Light GBM Model ve Tahmin

Light GBM modeli geliştirilerek bu model ile tahmin etme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Abone ol modelleme