ETİKETLER

object

İÇERİK TÜRLERİ

Companion Object-Static

Sınıf üzerinden fonksiyon ve field'lara erişim işlemleri anlatılıyor.

Sınıf İçindeki Niteliklere Klavyeden Değer Girişi

Tanımlanan sınıflara verilerin klavyeden girişi yapılıyor.

Müşteri Sınıfı

Müşteri isminde somut bir sınıf oluşturularak sınıf ve nesne yapısına dair örnek kullanım yapılıyor.

Uygulama: Araba Sınıfı

Araba isminde somut bir sınıf oluşturularak sınıf ve nesne yapısına dair örnek kullanım yapılıyor.

Sınıflar ve Nesneler

Sınıf nesne, kalıtım, çok biçimlilik gibi yapılar hem teorik hem de pratik uygulamalar üzerinden anlatılıyor.

Sınıf ve Nesne Kavramları
Sınıf ve nesne yapısı teorik bir sunum üzerinden anlatılıyor.

Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)

C#, Java gibi bir Nesne Yönelimli Programlama (OOP) dilidir. OOP 1960’lardan bugüne yazılım dünyasını etkisine almış bir metodolojidir. 1970 yılından bugüne kadar geliştirilen birçok dil OOP desteğine sahiptir.

OOP temel olarak, ortaya çıktığı güne kadar süregelen programlama mantığını kökten değiştirmiştir. OOP’den önce kullanılan yazılım metodolojisi, Prosedürel Programlama adı ile anılır. Bu metodoloji, belirli bir yönde ilerleyen kodlar ve iş yükünü hafifletmek için ortak işlerin yüklendiği fonksiyonların çağırılması esasına dayalıydı.

Egzersiz-8

Tavla Zarı 2 adında yeni bir obje oluşturup tavla zarı 1 ile beraber rastgele sonuç gelmesini sağlama işlemi ele alınıyor.

Zar Oyunu -2

Microsoft dokümanını kullanarak Random Class'ından bir obje oluşturma ve ZarOyunu projesini tamamlama işlemleri anlatılıyor.

Zar Oyunu -1

Yeni bir Konsol projesi oluşturup, TavlaZari adında Class oluşturma ve sonucu rastgele olacak şekilde zar atma oyunu yapma işlemleri ele alınyor.

Zar Oyunu

Visual Studio ve C# ile konsol tabanlı zar oyununun nasıl yapılabileceği anlatılıyor.

Bir sonraki sayfaya geçerek videoyu izleyebilirsiniz.

Abone ol object