ETİKETLER

veri-tipi

İÇERİK TÜRLERİ

Structure (Yapı) Oluşturmak ve Kullanmak

Structure (Yapı) veri türü, farklı tiplerden değişken tiplerini bir çatı altında toplayarak, gruplandırmayı sağlayan bir veri türü yapısıdır. Yapılar, değer türündedir ve boyutları, yapı içinde tanımlanmış olan elemanların toplam boyutu kadardır. Yapılar, küçük miktardaki verileri daha yüksek performans ile saklar. Dolayısıyıla da aynı yapı içinde yer alabilecek elamanları bir çatı altında toplamak, uygulamanın performansı açısından olumlu sonuç doğurur.

Örnek olarak otomobil adında bir yapı oluşturup içine eleman tanımlamak için:

Veri Tipleri

Değişkenler, atandıkları tipe bağlı olarak bellekte farklı biçimlerde tutulur ve bu tipler birbirlerinden farklı boyutlara sahiptir. Yazılımlar, genel olarak veriyi işleyip kullanıcıya sonucu sunacak şekilde tasarlanır. Bu süreçte, kullanıcıdan da veri talep edilebilir ya da işlemler tamamen bellekte tutulan değerler üzerinden yapılabilir. Değişkenler, yani veriler, RAM (Random Access Memory – Rasgele Erişimli Hafıza) üzerinde kısa süreli olarak saklanır.

Abone ol veri-tipi