Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Activity arası geçişlerde verileri kaydetmek

22.01.2020 - 00:36

Activity arası geçişlerde verileri nasıl kayıt altında tutabilirim acaba ? 
Örneğin

activity1 deki yaş ve ağırlık verisi var. Buton ile activity2 ye geçiş yapıp oradan tekrar activity1 e döndüğümde activity1 deki bütün verilerim (yaş - ağırlık) varsayılan hale dönmüş oluyor. 

mainactivity den ---> sanalbebek ekranına geliyorum isim verisini alarak ----- bu geçişte açlık - kilo değerlerini kaydetmem gerek ---> hafiza oyunu ekranına isim verisini geçirerek geliyorum ----> sonuc ekranına geliyorum ----(buradaki kazandiMi verisini almam lazım) -->sanalBebek ekranına geçmem lazım ama bu kısımda bütün veriler sıfırlanıyor en baştaki hallerine dönüyor ve kazandiMi verisini alamıyorum 

MainActivity

package com.example.gelismis_bebek;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {


  Button basla;
  public EditText isimVer;
  public String isim ;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);


    basla = findViewById(R.id.basla);

    isimVer = findViewById(R.id.isim);


    if (savedInstanceState != null){
      isim = savedInstanceState.getString("ism");
      isim = isimVer.getText().toString();
    }
    else {
      isim = isimVer.getText().toString();
    }

    basla.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        isim = isimVer.getText().toString();
        Intent i = new Intent(getApplicationContext(),sanalBebek.class);
        i.putExtra("ism",isim);
        startActivity(i);
      }
    });
  }
  public void onSaveInstanceState(Bundle outState){
    super.onSaveInstanceState(outState);
    outState.putString("ism",isim);


  }
}

sanalBebek

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_sanal_bebek);

    besle = findViewById(R.id.besle);
    gezdir = findViewById(R.id.gezdir);
    uyut = findViewById(R.id.uyut);
    oyunOyna = findViewById(R.id.oyunOyna);

    durumAc = findViewById(R.id.progressBar);
    uykuBar = findViewById(R.id.uykuBar);
    eglenceBar = findViewById(R.id.eglenceBar);
    kiloBar = findViewById(R.id.kiloBar);

    isim = findViewById(R.id.isim);

    Intent ial = getIntent();
    isimal = ial.getStringExtra("ism");
    if (savedInstanceState != null){
      isimal = savedInstanceState.getString("isimal");
      isim.setText("BEBEĞİN İSMİ : "+isimal);
    }
    else {
      isim.setText("BEBEĞİN İSMİ : " + isimal);
    }

    Intent basa = getIntent();
    String kazandiMi = basa.getStringExtra("kazandiMi");

    eglenceBar.setProgress(veglence);
    durumAc.setProgress(vaclik);
    uykuBar.setProgress(vuyku);
    kiloBar.setProgress(vkilo);

    uyut.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        if (vuyku>= 30){
          uykumVar = true;
        }else{
          uykumVar=false;
        }
        if (vaclik <= 80){
          aciktim = false;
        }else{
          aciktim=true;
        }
        if (aciktim==true){
          if (uykumVar==true){
            Toast.makeText(getApplicationContext(),"Önce yemek yemem lazım \n Sonra uyumam gerek... ",Toast.LENGTH_LONG).show();
          }else { // aç ama uykusu yok
            rastgel = rnd.nextInt(4);
            Toast.makeText(getApplicationContext(),YemekList[rastgel],Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        }else {
          if (uykumVar==false){ // aç değil ve uykusu yok ise;
            rastgel = rnd.nextInt(4);
            Toast.makeText(getApplicationContext(),NonUyList[rastgel],Toast.LENGTH_LONG).show();
            uzuntu+=1;
            if (uzuntu == 3){
              uzuntu = 1;
              if (veglence<10){
                rastgel = rnd.nextInt(4);
                Toast.makeText(getApplicationContext(),NonUyList[rastgel],Toast.LENGTH_LONG).show();
              }else{
                veglence = veglence - 2;
                eglenceBar.setProgress(veglence);
                rastgel = rnd.nextInt(4);
                Toast.makeText(getApplicationContext(),NonUyList[rastgel],Toast.LENGTH_LONG).show();
              }
            }
          }else{
            vuyku = vuyku - 10;
            uykuBar.setProgress(vuyku);
            Toast.makeText(getApplicationContext(),"UYKUM AZALDI...",Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        }
      }
    });
    
    besle.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        if (vuyku>= 70){
          uykumVar = true;
        }else{
          uykumVar=false;
        }
        if (vaclik <= 80){
          aciktim = false;
        }else{
          aciktim=true;
        }
        if (vkilo > 80){
          kiloAlarm = true;
        }else{
          kiloAlarm = false;
        }

        if (aciktim==false){
          if (uykumVar==true){            // karnı aç değil uykusu var ise;
            rastgel = rnd.nextInt(4);
            Toast.makeText(getApplicationContext(),UyList[rastgel]+"\n AÇ DEĞİLİM",Toast.LENGTH_LONG).show();
          }else{                   //karnı aç değil - uykusu yok ise;

            if (vaclik<=20){            // karnı tamamen doymuş ise; (kilo alsın; (kilo çok ise kilo dursun sadece eğlence azalsın)- eğlence azalsın)
              if (kiloAlarm==false){
                Toast.makeText(getApplicationContext(),"Kilo Alıyorum Galiba \n ZzZzZZzz",Toast.LENGTH_LONG).show();
                if (veglence>10){
                  vkilo+=2;
                  kiloBar.setProgress(vkilo);
                  vuyku+=5;
                  uykuBar.setProgress(vuyku);
                  veglence-=2;
                  eglenceBar.setProgress(veglence);
                }else{
                  vkilo+=2;
                  kiloBar.setProgress(vkilo);
                  vuyku+=5;
                  uykuBar.setProgress(vuyku);
                }
              }else{
                Toast.makeText(getApplicationContext(),"ÇOK KİLO ALDIM ... \n SPOR LAZIM",Toast.LENGTH_LONG).show();

                if (veglence>10){
                  veglence-=2;
                  eglenceBar.setProgress(veglence);
                }
              }
            }else{       //vaclık 21 - 79 dahil arasındaysa;
              vaclik = vaclik-5;
              Toast.makeText(getApplicationContext(),"KARNIM DOYUYOR...",Toast.LENGTH_LONG).show();
              durumAc.setProgress(vaclik);
            }
          }
        }else{         //vaclık > 80 ise
          vaclik = vaclik-10;
          Toast.makeText(getApplicationContext(),"OHH SONUNDA KARNIM DOYUYOR...",Toast.LENGTH_LONG).show();
          durumAc.setProgress(vaclik);
        }
      }
    });

    gezdir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        if (vuyku>= 70){
          uykumVar = true;
        }else {
          uykumVar = false;
        }
        if (vaclik <= 80){
          aciktim = false;
        }else {
          aciktim = true;
        }
        if (vkilo > 80){
          kiloAlarm = true;
        }else {
          kiloAlarm=false;
        }

        if (uykumVar==true && aciktim==false){
          uyVar = 10;
        }
        if (uykumVar==false && aciktim==true){
          uyVar = 1;
        }
        if (uykumVar==true && aciktim==true){
          uyVar = 11;
        }if (uykumVar==false && aciktim==false){
          uyVar=0;
        }

        switch (uyVar){
          default:
            Toast.makeText(getApplicationContext(),"LÜTFEN DAHA SONRA DENEYİNİZ ... ",Toast.LENGTH_LONG).show();
          case 10:
            rastgel = rnd.nextInt(4);
            Toast.makeText(getApplicationContext(),UyList[rastgel],Toast.LENGTH_LONG).show();
            break;
          case 1:
            rastgel = rnd.nextInt(4);
            Toast.makeText(getApplicationContext(),YemekList[rastgel],Toast.LENGTH_LONG).show();
            break;
          case 11:
            rastgel = rnd.nextInt(4);
            Toast.makeText(getApplicationContext(),UyList[rastgel]+"\n"+YemekList[rastgel],Toast.LENGTH_LONG).show();
            break;
          case 0:
            gezdirSay++;

            if (gezdirSay >= 3){
              gezdirSay = 0;
              if (vaclik< 100){
                vaclik += 5;
                durumAc.setProgress(vaclik);
              }
              if (vuyku<100){
                vuyku += 5;
                uykuBar.setProgress(vuyku);
              }
              if (vkilo>5){
                vkilo--;
                kiloBar.setProgress(vkilo);
              }
              Toast.makeText(getApplicationContext(),"GALİBA SPOR YAPIYORUM..",Toast.LENGTH_LONG).show();
            }else{
              if (vaclik< 100){
                vaclik += 5;
                durumAc.setProgress(vaclik);
              }
              if (vuyku<100){
                vuyku += 5;
                uykuBar.setProgress(vuyku);
              }
              if (veglence<100){
                veglence++;
                eglenceBar.setProgress(veglence);
              }
              Toast.makeText(getApplicationContext(),"VAYY , ETRAF ÇOK GÜZEL..",Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
            break;
        }
      }
    });
    
    oyunOyna.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        Activity(oyunOyna);
      }
    });


    if (savedInstanceState != null){
      veglence = savedInstanceState.getInt("veglence");
      eglenceBar.setProgress(veglence);
    }
    else {
      veglence = 30;
    }
    if (savedInstanceState != null){
      vaclik = savedInstanceState.getInt("vaclik");
      durumAc.setProgress(vaclik);
    }
    else {
      vaclik = 90;
    }
    if (savedInstanceState != null){
      vuyku = savedInstanceState.getInt("vuyku");
      uykuBar.setProgress(vuyku);
    }
    else {
      vuyku = 50;
    }
    if (savedInstanceState != null){
      vkilo = savedInstanceState.getInt("veglence");
      kiloBar.setProgress(vkilo);
    }
    else {
      vkilo = 30;
    }

  }

  public void Activity(View view){
    Intent gecis = new Intent(getApplicationContext(),hafizaOyunu.class);
    gecis.putExtra("ism",isimal);
    startActivity(gecis);
  }

  public void Bildirim(String baslik,String metin){
    NotificationManager man = (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
    Notification.Builder bd = new Notification.Builder(sanalBebek.this);
    bd.setContentTitle(baslik);
    bd.setContentText(metin);
    bd.setSmallIcon(R.drawable.onay);
    bd.setAutoCancel(true);

    Notification nt = bd.getNotification();
    man.notify(1,nt);
  }

  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState){
    super.onSaveInstanceState(outState);
    outState.putInt("veglence",veglence);
    outState.putInt("vuyku ",vuyku);
    outState.putInt("vkilo",vkilo);
    outState.putInt("vaclik",vaclik);
    outState.putString("isimal",isimal);

  }
}

hafizaoyunu

package com.example.gelismis_bebek;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.view.View;
import android.widget.GridLayout;
import android.widget.TextView;

import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class hafizaOyunu extends AppCompatActivity {

  int sonkart = 0;
  boolean bekle = false;
  int kullanimHakki = 5;
  int dogruTahmin = 0;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_hafiza_oyunu);


    Intent intnt = getIntent();
    String isim = intnt.getStringExtra("ism");
    TextView karsilama = findViewById(R.id.karsilamaTv);
    karsilama.setText(isim + " Hoş geldiniz!");

    GridLayout gd = findViewById(R.id.grdLyt);
    int satir = 2;
    int sutun = 2;
    final int adet = satir * sutun;
    gd.setColumnCount(satir);
    gd.setRowCount(sutun);
    Kart[] kartlar = new Kart[adet];
    for (int i = 0; i < adet; i++) {
      if (i % 2 == 0) {
        kartlar[i] = new Kart(getApplicationContext(), i, i + 10);
      } else {
        kartlar[i] = new Kart(getApplicationContext(), i - 1, i + 10);
      }
      kartlar[i].setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          if (kullanimHakki < 1) {
            Intent bitis = new Intent(getApplicationContext(), Sonuc.class);
            bitis.putExtra("kazandiMi","0");
            startActivity(bitis);
            return;
          }
          final Kart suankiKart = (Kart) v;
          if (suankiKart.acikMi == true || bekle == true) {
            return;
          }
          suankiKart.dondur();
          if (sonkart > 0) {
            final Kart oncekiKart = findViewById(sonkart);
            if (oncekiKart.resId == suankiKart.resId) {
              dogruTahmin += 2;
              oncekiKart.eslesti = true;
              suankiKart.eslesti = true;
              if (dogruTahmin == adet) {
                Intent bitis = new Intent(getApplicationContext(), Sonuc.class);
                bitis.putExtra("kazandiMi", "1");
                startActivity(bitis);
                return;
              }
            } else {
              bekle = true;
              kullanimHakki--;
              Handler h1 = new Handler();
              h1.postDelayed(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                  oncekiKart.dondur();
                  suankiKart.dondur();
                  bekle = false;
                }
              }, 2000);

            }

            sonkart = 0;
          } else {
            sonkart = suankiKart.getId();
          }
        }
      });

    }
    Collections.shuffle(Arrays.asList(kartlar));
    for (Kart k : kartlar) {
      gd.addView(k);
    }
  }
}

sonuc

package com.example.gelismis_bebek;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.app.Notification;
import android.app.NotificationManager;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;


public class Sonuc extends AppCompatActivity {

  String kazandiMi;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_sonuc);

    Intent bitisal = getIntent();
    kazandiMi = bitisal.getStringExtra("kazandiMi");
    TextView sonucTv = findViewById(R.id.sonucText);
    Button again = findViewById(R.id.again);

    if (kazandiMi.equals("1")){
      sonucTv.setText("TEBRİKLER KAZANDINIZ ");
      ImageView onay = new ImageView(getApplicationContext());
      onay.setImageResource(R.drawable.onay);
      Toast onayMak = new Toast(getApplicationContext());
      onayMak.setView(onay);
      onayMak.setDuration(Toast.LENGTH_SHORT);
      onayMak.show();
      Bildirim("TEBRİKLER","10 PUAN KAZANDINIZ...");
    }else{
      sonucTv.setText("MALESEF TEKRAR DENE");
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Yinede eğlenceliydi",Toast.LENGTH_LONG).show();
    }


    again.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        Intent basa = new Intent(getApplicationContext(),sanalBebek.class);
        basa.putExtra("kazandiMi",kazandiMi);
        startActivity(basa);
      }
    });  }
  public void Bildirim(String baslik,String metin){
    NotificationManager man = (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
    Notification.Builder bd = new Notification.Builder(Sonuc.this);
    bd.setContentTitle(baslik);
    bd.setContentText(metin);
    bd.setSmallIcon(R.drawable.onay);
    bd.setAutoCancel(true);

    Notification nt = bd.getNotification();
    man.notify(1,nt);
  }
}

 

405 Görüntülenme

1 Cevap

ismail akdaş
23.01.2020 - 23:24

Bu işlemi bence sqlite (veritabanı) kullanarak yapınız .

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Ahmet Rıza Ateş
30.01.2020 - 00:40
SharedPreferences en mantıklısı Veritabanı çok fazla kaynak harcar.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.