Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Android Bluetooth Yanlış Veri Okuma

03.03.2020 - 14:26

Herkese merhabalar. Android Studio'da bluetooth kullanarak veri okumaya çalışıyorum. 012 değerini gönderiyorum fakat gelen veriyi terminal ekranına yazdırdığımda verinin 

0

12

şeklinde geldiğini görüyorum. İlgili text'ede 12 verisini yazıyor. Bu durumu düzeltmem için ne yapmam gerekiyor? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

package com.example.temel;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
import android.os.Bundle;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.UUID;public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  static final UUID mUUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");

  private InputStream mmInStream =null;
  private final OutputStream mmOutStream =null;

  byte[] readBuffer = new byte[1024];
  int readBytes;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);    BluetoothAdapter btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
    System.out.println(btAdapter.getBondedDevices());

    BluetoothDevice hc05 = btAdapter.getRemoteDevice("00:18:E4:0A:00:01");
    System.out.println(hc05.getName());

    BluetoothSocket btSocket = null;
    int counter = 0;
    do {
      try {
        btSocket = hc05.createRfcommSocketToServiceRecord(mUUID);
        System.out.println(btSocket);
        btSocket.connect();
        System.out.println(btSocket.isConnected());
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      counter++;
    }while (!btSocket.isConnected() && counter<3);// while (!btSocket.isConnected() && counter < 3);    InputStream inputStream = null;
    OutputStream outputStream = null;
    try {


      inputStream = btSocket.getInputStream();
      outputStream = btSocket.getOutputStream();

      inputStream.skip(inputStream.available());
/*
      while(true)
      {

       //  readBytes = inputStream.read(readBuffer);
       // String readMessage = new String(readBuffer, 0, readBytes);
       // System.out.println(readMessage);
       // outputStream.write(readMessage.toString().getBytes());

        //byte b = (byte) inputStream.read();

        readBytes = inputStream.read(readBuffer);

        String s = new String(readBuffer,0,readBytes);
          System.out.println(s);
         // outputStream.write((char)b);
      }

*/
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    mmInStream = inputStream;


    while (true)
    {
      try {
        mmInStream.read(readBuffer);
        readBytes = inputStream.read(readBuffer);

        String s = new String(readBuffer,0,readBytes);
        System.out.println(s);
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }

/*
    try {
    btSocket.close();
    System.out.println(btSocket.isConnected());
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }


 */

 }

}

 

322 Görüntülenme

0 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.