Soru & Cevap

Android studio java json parse sırasında durduruldu hatası

20.11.2017 - 10:59

Merhabalar 

Üstadlar günlerdir uğraştığım bir hata var. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Bir fikrinizde varsa lütfen paylaşın.

Java kodum aşağıda


import android.app.AlertDialog;
import android.app.Fragment;
import android.app.FragmentManager;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.DialogInterface;
//import android.icu.text.DateFormat;
//import android.icu.text.SimpleDateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.text.DateFormat;

import java.util.Calendar;


//import android.icu.util.Calendar;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import android.content.Intent;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import android.app.Activity;


import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import static android.app.Activity.RESULT_OK;

/**
 * Created by METEHAN on 16.11.2017.
 */

public class login extends Fragment {
  EditText mail_input,sifre_input;
  String mail,sifre,sonuc,tarih,a;
  String URL_POST= "emreboran.000webhostapp.com/login.php";
  String hata_mesaji="";
  ProgressDialog pDialog;
  Boolean hata = false;
  PostClass post = new PostClass();
  JSONObject cevap=null;
  public String donus_hata_mesaji;

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
               Bundle savedInstanceState) {
    // TODO Auto-generated method stub
    View view = inflater.inflate(R.layout.loginn, container,false);

    Button cikis = (Button) view.findViewById(R.id.button2);
    mail_input = (EditText) view.findViewById(R.id.editText);
    sifre_input = (EditText) view.findViewById(R.id.editText2);

    mail = mail_input.getText().toString();//edittext değerini alıyoruz
    sifre = sifre_input.getText().toString();//edittext değerini alıyoruz
    Calendar c = Calendar.getInstance();
    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yyyy");
    tarih = format.format(c.getTime());

    cikis.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { //Çıkış butonu tıklandığında

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub

        new GirisKontrol().execute();

      }
    });


    return view;
  }

  class GirisKontrol extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
    private String sonucmesaji;

    protected void onPreExecute() {
      // progress dialog

      pDialog = new ProgressDialog(getActivity());
      pDialog.setMessage("Giriş Yapılıyor...");
      pDialog.setIndeterminate(true);
      pDialog.setCancelable(false);
      pDialog.show();
    }

    protected Void doInBackground(Void... unused) {
      // Building Parameters
      //String sifre_sha1 = Fonksiyonlar.sha1(sifre); //istersek sha1 şifreleme fonksiyonunu kullanabiliriz
      List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
      params.add(new BasicNameValuePair("mail", mail));
      params.add(new BasicNameValuePair("sifre", sifre));
      a="paramsları ekledi";
      Log.d("Gelen Json",""+a);
      String json = post.httpPost(URL_POST,"POST",params,20000);

      Log.d("Gelen Json",""+json);//Gelen veriyi logluyoruz.Log Catten kontrol edebiliriz

      try {

        cevap = new JSONObject(json);
        sonucmesaji = cevap.getString("sonucmesaji");

        if (cevap.getString("sonuc") != null) {
          sonuc = cevap.getString("sonuc");
          if(Integer.parseInt(sonuc) == 1){ //Eğer giriş başarılı ise
     //        Database db = new Database(getActivity());
      //       db.resetTables();
       //      db.kullaniciEkle(mail, sifre, tarih); //kullanıcıyı ekliyoruz.Ve Main activitye yönlendiriyoruz.

            //Sonuc başarılı ise main activitye yönlendirdk.
            FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();
            FragmentTransaction ft = fragmentManager.beginTransaction();
            FragmentAndroid fragmentAndroid = new FragmentAndroid();
            ft.replace(R.id.content_frame, fragmentAndroid);
            ft.addToBackStack(null);
            ft.commit();
          }
        }

      } catch (JSONException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      return null;
    }
    // Sonuç başarılı ise bu kod çalışmıcak çünkü Main activitye yönlenmiş durumda   protected void onPostExecute(Void unused) {
      // closing progress dialog
     pDialog.dismiss();
      // updating UI from Background Thread
   //    runOnUiThread(new Runnable() {
  //      public void run() {
   //       if(Integer.parseInt(sonuc) == 0){// Sonuç başarılı değil ise
   //          AlertDialog alertDialog = new AlertDialog.Builder(login.this).create();
   //         alertDialog.setTitle("Hata");
   //          alertDialog.setMessage(sonucmesaji);//Sonuc mesajıyla bilgilendiriyoruz.
   //          alertDialog.setCancelable(false);
   //          alertDialog.setButton(RESULT_OK,"Tamam", new DialogInterface.OnClickListener() {
   //            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
   //              sifre_input.setText("");
   //           }
   //         });
   //         alertDialog.show();
   //       }
   //     }


   //   });


    //  Toast.makeText(getActivity(), sonucmesaji, Toast.LENGTH_LONG).show();

     if(Integer.parseInt(sonuc) == 0){// Sonuç başarılı değil ise
                AlertDialog alertDialog = new AlertDialog.Builder(getActivity()).create();
                alertDialog.setTitle("Hata");
                alertDialog.setMessage(sonucmesaji);//Sonuc mesajıyla bilgilendiriyoruz.
                alertDialog.setCancelable(false);
                alertDialog.setButton(RESULT_OK,"Tamam", new DialogInterface.OnClickListener() {
                  public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                    sifre_input.setText("");
                  }
                });
                alertDialog.show();
              }   }

  }


}

 

 

Program sorunsuz çalışıyor fakat çalışma anında tam olarak

String json = post.httpPost(URL_POST,"POST",params,20000);

komutuna geldiğinde durduruldu hatası veriyor.

bu komuttan önceki logu alabiliyorum ama sonraki json çıktısını gösteren logu alamıyorum. burdan anlıyorum bu kodda uygulamanın patladığını.

 

php kodum ise şöyle

 

<?php
$DB_USER='id2969789_metehan';
$DB_PASS='55555555';
$DB_HOST='localhost';
$DB_NAME='id2969678_metehan';
$mysqli = new mysqli($DB_HOST, $DB_USER, $DB_PASS, $DB_NAME);
if (mysqli_connect_errno()) {
printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
exit();
}	
if($_POST){
 $mail = $_POST["mail"];//mail adresini aldık
 $sifre = $_POST["sifre"];//sifreyi aldık
 //mail ve şifreyi androidde kontrol etmiştik .Güvenlik acısından burdada kontrol edeceğiz.
 $hata = false;
 $sonucmesaji = ""; 
// $mysqli->query("SET NAMES 'latin5'");
$sql="SELECT * FROM musteri WHERE kullaniciadi='$mail' AND sifre='$sifre'";
$sonuc=$mysqli->query($sql);	
if (mysqli_num_rows($sonuc)>0) 
{
$sonucmesaji = "giris basarili";
$cevap = array('sonuc' => "1", 'sonucmesaji' => $sonucmesaji);
}
else 
{
$sonucmesaji = "kullanici bulunamadi";
$cevap = array('sonuc' => "0", 'sonucmesaji' => $sonucmesaji);
}
$mysqli->close();
echo json_encode($cevap);
}
?>

(kullanıcı adı şifre vs temsilidir)

 

loglarım ise şu şekilde

 

11-19 11:36:08.767 585-671/? D/ConnectivityService: handleInetConditionHoldEnd: net=1, condition=100, published condition=100
                                                    
                                                    --------- beginning of /dev/log/main
11-19 11:38:20.935 812-6910/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 1637K, 19% free 8150K/10056K, paused 13ms, total 13ms
11-19 11:39:16.239 1241-2007/? I/PlayCommon: [105] com.google.android.play.a.h.e(248): Preparing logs for uploading
11-19 11:39:16.239 1241-2007/? I/PlayCommon: [105] com.google.android.play.a.h.e(252): No file ready to send
11-19 11:40:58.383 812-812/? W/GCM: Heartbeat timeout, GCM connection reset -2
11-19 11:41:04.207 585-671/? D/ConnectivityService: handleInetConditionHoldEnd: net=1, condition=0, published condition=100
11-19 11:41:05.579 585-671/? D/ConnectivityService: handleInetConditionHoldEnd: net=1, condition=100, published condition=0
11-19 11:42:02.239 585-596/? D/dalvikvm: GC_EXPLICIT freed 2384K, 29% free 14538K/20408K, paused 1ms+2ms, total 18ms
11-19 11:43:10.507 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:43:10.707 6938-6938/? D/AndroidRuntime: >>>>>> AndroidRuntime START com.android.internal.os.RuntimeInit <<<<<<
11-19 11:43:10.711 6938-6938/? D/AndroidRuntime: CheckJNI is OFF
11-19 11:43:10.715 6938-6938/? D/dalvikvm: Trying to load lib libjavacore.so 0x0
11-19 11:43:10.715 6938-6938/? D/dalvikvm: Added shared lib libjavacore.so 0x0
11-19 11:43:10.715 6938-6938/? D/dalvikvm: Trying to load lib libnativehelper.so 0x0
11-19 11:43:10.719 6938-6938/? D/dalvikvm: Added shared lib libnativehelper.so 0x0
11-19 11:43:10.719 6938-6938/? D/dalvikvm: No JNI_OnLoad found in libnativehelper.so 0x0, skipping init
11-19 11:43:10.731 6938-6938/? D/dalvikvm: Note: class Landroid/app/ActivityManagerNative; has 179 unimplemented (abstract) methods
11-19 11:43:10.775 6938-6938/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module (No such file or directory)
11-19 11:43:10.775 6938-6938/? E/android.os.Debug: failed to load memtrack module: -2
11-19 11:43:10.787 6938-6938/? D/AndroidRuntime: Calling main entry com.android.commands.pm.Pm
11-19 11:43:10.803 585-610/? W/ActivityManager: No content provider found for permission revoke: file:///data/local/tmp/emre.com.metehan
11-19 11:43:10.807 585-610/? W/ActivityManager: No content provider found for permission revoke: file:///data/local/tmp/emre.com.metehan
11-19 11:43:10.807 585-610/? I/PackageManager: Copying native libraries to /data/app-lib/vmdl1553052015
11-19 11:43:10.807 585-610/? W/PackageParser: Unknown element under <manifest>: meta-data at /data/app/vmdl1553052015.tmp Binary XML file line #13
11-19 11:43:10.915 4353-4359/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:10.939 585-610/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 5463K, 34% free 11933K/17928K, paused 14ms, total 14ms
11-19 11:43:10.971 585-602/? I/ActivityManager: Force stopping emre.com.metehan appid=10067 user=-1: uninstall pkg
11-19 11:43:11.023 585-610/? I/PackageManager: Running dexopt on: emre.com.metehan
11-19 11:43:11.023 585-610/? I/PackageManager: Package emre.com.metehan codePath changed from /data/app/emre.com.metehan-2.apk to /data/app/emre.com.metehan-1.apk; Retaining data and using new
11-19 11:43:11.135 6949-6949/? W/dalvikvm: method Landroid/support/v7/widget/ListViewCompat;.lookForSelectablePosition incorrectly overrides package-private method with same name in Landroid/widget/ListView;
11-19 11:43:11.367 6949-6949/? D/dalvikvm: DexOpt: couldn't find field Landroid/app/Notification;.headsUpContentView
11-19 11:43:11.419 6949-6949/? D/dalvikvm: DexOpt: load 115ms, verify+opt 188ms, 2665964 bytes
11-19 11:43:11.547 585-610/? W/PackageManager: Code path for pkg : emre.com.metehan changing from /data/app/emre.com.metehan-2.apk to /data/app/emre.com.metehan-1.apk
11-19 11:43:11.547 585-602/? I/ActivityManager: Force stopping emre.com.metehan appid=10067 user=-1: update pkg
11-19 11:43:11.547 585-610/? W/PackageManager: Resource path for pkg : emre.com.metehan changing from /data/app/emre.com.metehan-2.apk to /data/app/emre.com.metehan-1.apk
11-19 11:43:11.679 585-610/? I/ActivityManager: Force stopping emre.com.metehan appid=10067 user=0: pkg removed
11-19 11:43:11.687 842-842/? D/dalvikvm: GC_EXPLICIT freed 1275K, 19% free 14009K/17100K, paused 0ms+1ms, total 7ms
11-19 11:43:11.695 585-597/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:11.695 585-597/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:11.695 585-597/? I/PackageManager:   Scheme: "sms"
11-19 11:43:11.695 585-597/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:11.735 829-829/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 588K, 16% free 3693K/4380K, paused 6ms, total 6ms
11-19 11:43:11.735 1134-1134/? D/dalvikvm: GC_EXPLICIT freed 1559K, 44% free 8397K/14768K, paused 2ms+2ms, total 51ms
11-19 11:43:11.763 585-610/? D/dalvikvm: GC_EXPLICIT freed 2183K, 34% free 11956K/17928K, paused 5ms+3ms, total 33ms
11-19 11:43:11.763 585-585/? D/dalvikvm: WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 29ms
11-19 11:43:11.763 585-783/? D/dalvikvm: WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 26ms
11-19 11:43:11.763 585-601/? D/dalvikvm: WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 28ms
11-19 11:43:11.763 585-609/? D/dalvikvm: WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 28ms
11-19 11:43:11.763 585-603/? D/dalvikvm: WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 29ms
11-19 11:43:11.763 585-1807/? D/dalvikvm: WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 29ms
11-19 11:43:11.767 585-1752/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:11.767 585-1752/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:11.767 585-1752/? I/PackageManager:   Scheme: "smsto"
11-19 11:43:11.767 585-1752/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:11.771 6938-6938/? D/AndroidRuntime: Shutting down VM
11-19 11:43:11.771 6938-6942/? D/dalvikvm: GC_CONCURRENT freed 94K, 15% free 552K/648K, paused 0ms+0ms, total 1ms
11-19 11:43:11.775 585-661/? I/InputReader: Reconfiguring input devices.  changes=0x00000010
11-19 11:43:11.855 585-661/? I/InputReader: Reconfiguring input devices.  changes=0x00000010
11-19 11:43:11.859 585-661/? I/InputReader: Reconfiguring input devices.  changes=0x00000010
11-19 11:43:11.867 585-597/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:11.867 585-597/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:11.867 585-597/? I/PackageManager:   Scheme: "mms"
11-19 11:43:11.867 585-597/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:11.891 585-1207/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:11.891 585-1207/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:11.891 585-1207/? I/PackageManager:   Scheme: "mmsto"
11-19 11:43:11.891 585-1207/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:11.899 585-585/? D/BackupManagerService: Received broadcast Intent { act=android.intent.action.PACKAGE_REMOVED dat=package:emre.com.metehan flg=0x4000010 (has extras) }
11-19 11:43:11.907 4381-4381/? W/ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1495 android.content.ContextWrapper.startService:494 android.content.ContextWrapper.startService:494 com.android.keychain.KeyChainBroadcastReceiver.onReceive:12 android.app.ActivityThread.handleReceiver:2407 
11-19 11:43:11.911 829-829/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 299K, 14% free 3773K/4380K, paused 6ms, total 6ms
11-19 11:43:11.919 585-1207/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:11.919 585-1207/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:11.919 585-1207/? I/PackageManager:   Scheme: "sms"
11-19 11:43:11.919 585-1207/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:12.031 1736-1742/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.047 585-590/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.059 842-848/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.071 4427-4432/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.163 4366-4372/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.175 1044-1051/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.187 1241-1246/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.199 2138-2144/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.511 923-930/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.663 585-585/? D/BackupManagerService: Received broadcast Intent { act=android.intent.action.PACKAGE_ADDED dat=package:emre.com.metehan flg=0x4000010 (has extras) }
11-19 11:43:12.663 585-585/? V/BackupManagerService: removePackageParticipantsLocked: uid=10067 #1
11-19 11:43:12.675 812-1170/? E/NetworkScheduler: Unrecognised action provided: android.intent.action.PACKAGE_REMOVED
11-19 11:43:12.675 585-585/? V/BackupManagerService: addPackageParticipantsLocked: #1
11-19 11:43:12.691 585-703/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:12.691 585-703/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:12.691 585-703/? I/PackageManager:   Scheme: "smsto"
11-19 11:43:12.691 585-703/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:12.719 829-829/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 262K, 14% free 3769K/4380K, paused 2ms, total 3ms
11-19 11:43:12.727 585-597/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:12.727 585-597/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:12.727 585-597/? I/PackageManager:   Scheme: "mms"
11-19 11:43:12.727 585-597/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:12.870 1116-1121/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.870 585-704/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:12.870 585-704/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:12.870 585-704/? I/PackageManager:   Scheme: "mmsto"
11-19 11:43:12.870 585-704/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:12.878 1134-6962/? D/Wear_Controller: Received broadcast action=android.intent.action.PACKAGE_REMOVED and uri=emre.com.metehan
11-19 11:43:12.878 585-783/? I/ActivityManager: Delay finish: com.google.android.googlequicksearchbox/com.google.android.apps.gsa.googlequicksearchbox.GelStubAppWatcher
11-19 11:43:12.882 4444-4450/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:12.882 585-1753/? I/ActivityManager: Resuming delayed broadcast
11-19 11:43:12.886 585-596/? I/ActivityManager: Delay finish: com.android.musicfx/.Compatibility$Receiver
11-19 11:43:12.890 585-1207/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:12.890 585-1207/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:12.890 585-1207/? I/PackageManager:   Scheme: "sms"
11-19 11:43:12.890 585-1207/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:12.950 585-783/? I/ActivityManager: Resuming delayed broadcast
11-19 11:43:12.954 829-829/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 368K, 16% free 3706K/4380K, paused 5ms, total 5ms
11-19 11:43:12.958 585-596/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:12.958 585-596/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:12.958 585-596/? I/PackageManager:   Scheme: "smsto"
11-19 11:43:12.958 585-596/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:12.966 585-704/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:12.966 585-704/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:12.966 585-704/? I/PackageManager:   Scheme: "mms"
11-19 11:43:12.966 585-704/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:12.978 585-597/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:12.978 585-597/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:12.978 585-597/? I/PackageManager:   Scheme: "mmsto"
11-19 11:43:12.978 585-597/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:12.990 585-597/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 2541K, 36% free 11627K/17928K, paused 14ms, total 15ms
11-19 11:43:12.998 4381-4387/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.006 829-829/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 292K, 14% free 3772K/4380K, paused 4ms, total 4ms
11-19 11:43:13.010 585-783/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.010 1241-1241/? I/Finsky: [1] com.google.android.finsky.externalreferrer.f.run(9): Package state data is missing for emre.com.metehan
11-19 11:43:13.010 585-783/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.010 585-783/? I/PackageManager:   Scheme: "sms"
11-19 11:43:13.010 799-805/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.010 585-596/? I/ActivityManager: Delay finish: com.android.vending/com.google.android.finsky.packagemanager.impl.PackageMonitorReceiverImpl$RegisteredReceiver
11-19 11:43:13.010 585-783/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.010 585-1807/? I/ActivityManager: Resuming delayed broadcast
11-19 11:43:13.018 585-1807/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.018 585-1807/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.018 585-1807/? I/PackageManager:   Scheme: "smsto"
11-19 11:43:13.018 585-1807/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.022 812-818/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.026 812-812/? I/WearableService: Wearable Services not starting - Wear is not available on this device.
11-19 11:43:13.030 585-703/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.030 585-703/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.030 585-703/? I/PackageManager:   Scheme: "mms"
11-19 11:43:13.030 1388-1393/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.030 585-703/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.034 812-1716/? D/WearableService: onGetService - Wear is not available on this device.
11-19 11:43:13.038 1241-1241/? E/Finsky: [1] com.google.android.finsky.wear.bl.a(3): onConnectionFailed: ConnectionResult{statusCode=API_UNAVAILABLE, resolution=null, message=null}
11-19 11:43:13.042 1241-1241/? W/Finsky: [1] com.google.android.finsky.wear.aj.run(9): Dropping command=auto_install due to Gms not connected
11-19 11:43:13.046 1134-6964/? D/Wear_Controller: Received broadcast action=android.intent.action.PACKAGE_ADDED and uri=emre.com.metehan
11-19 11:43:13.046 829-829/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 298K, 14% free 3768K/4380K, paused 10ms, total 10ms
11-19 11:43:13.050 1134-1139/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.050 585-1751/? I/ActivityManager: Delay finish: com.android.providers.contacts/.PackageIntentReceiver
11-19 11:43:13.058 585-704/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.058 585-704/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.058 585-704/? I/PackageManager:   Scheme: "mmsto"
11-19 11:43:13.058 585-704/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.062 687-693/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.074 1134-1569/? I/Icing: IndexChimeraService.getServiceInterface callingPackage=com.google.android.gms componentName=AppsCorpus serviceId=36
11-19 11:43:13.078 585-1807/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.078 585-1807/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.078 585-1807/? I/PackageManager:   Scheme: "sms"
11-19 11:43:13.078 1134-1387/? I/Icing: IndexChimeraService.getServiceInterface callingPackage=com.google.android.gms componentName=AppsCorpus serviceId=32
11-19 11:43:13.078 5935-5941/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.078 585-1807/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.090 4404-4414/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.098 2040-2046/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.098 585-597/? I/ActivityManager: Resuming delayed broadcast
11-19 11:43:13.102 829-829/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 283K, 14% free 3774K/4380K, paused 4ms, total 4ms
11-19 11:43:13.106 585-1753/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.106 585-1753/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.106 585-1753/? I/PackageManager:   Scheme: "smsto"
11-19 11:43:13.106 585-1753/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.110 829-835/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.118 2173-2179/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.142 585-949/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.142 585-949/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.142 585-949/? I/PackageManager:   Scheme: "mms"
11-19 11:43:13.142 1134-1265/? I/Icing: Usage reports ok 0, Failed Usage reports 0, indexed 0, rejected 0, imm upload false
11-19 11:43:13.142 585-949/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.146 4353-4359/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.146 1134-1265/? I/Icing: Usage reports ok 0, Failed Usage reports 0, indexed 0, rejected 0, imm upload false
11-19 11:43:13.158 1736-1742/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.158 585-597/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.158 585-597/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.158 585-597/? I/PackageManager:   Scheme: "mmsto"
11-19 11:43:13.158 585-597/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.170 829-829/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 301K, 14% free 3770K/4380K, paused 3ms, total 3ms
11-19 11:43:13.170 585-590/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.170 585-949/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.170 585-949/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.170 585-949/? I/PackageManager:   Scheme: "sms"
11-19 11:43:13.170 585-949/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.178 585-1752/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.178 585-1752/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.178 585-1752/? I/PackageManager:   Scheme: "smsto"
11-19 11:43:13.178 842-848/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.178 585-1752/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.190 829-829/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 277K, 14% free 3771K/4380K, paused 2ms, total 2ms
11-19 11:43:13.190 585-1807/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.190 585-1807/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.190 4427-4432/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.190 585-1807/? I/PackageManager:   Scheme: "mms"
11-19 11:43:13.190 585-1807/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.198 585-1207/? I/PackageManager:   Action: "android.intent.action.SENDTO"
11-19 11:43:13.198 585-1207/? I/PackageManager:   Category: "android.intent.category.DEFAULT"
11-19 11:43:13.198 585-1207/? I/PackageManager:   Scheme: "mmsto"
11-19 11:43:13.198 585-1207/? I/PackageManager: Adding preferred activity ComponentInfo{com.android.mms/com.android.mms.ui.ComposeMessageActivity} for user 0 :
11-19 11:43:13.202 812-818/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.214 1388-1393/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.218 585-1207/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 2155K, 36% free 11601K/17928K, paused 16ms, total 16ms
11-19 11:43:13.226 1134-1139/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.414 4366-4372/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.426 687-693/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.434 5935-5941/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.442 1044-1051/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.458 4404-4414/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.466 2040-2046/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.478 1241-1246/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.490 2138-2144/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.498 923-930/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.510 1116-1121/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.518 4444-4450/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.530 829-835/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.546 2173-2179/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.554 4381-4387/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:13.566 799-805/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:14.110 585-783/? I/ActivityManager: Delay finish: com.android.musicfx/.Compatibility$Receiver
11-19 11:43:14.118 585-704/? I/ActivityManager: Resuming delayed broadcast
11-19 11:43:14.134 1134-6964/? I/FontsPackageChangeOp: Package emre.com.metehan has no metadata
11-19 11:43:14.142 585-783/? I/ActivityManager: Delay finish: com.google.android.gms/.chimera.GmsIntentOperationService$PersistentTrustedReceiver
11-19 11:43:14.150 585-949/? I/ActivityManager: Resuming delayed broadcast
11-19 11:43:14.166 1134-1387/? I/Icing: IndexChimeraService.getServiceInterface callingPackage=com.google.android.gms componentName=AppsCorpus serviceId=36
11-19 11:43:14.166 1134-1299/? I/Icing: IndexChimeraService.getServiceInterface callingPackage=com.google.android.gms componentName=AppsCorpus serviceId=32
11-19 11:43:14.190 1134-1264/? I/Icing: Indexing B0AAD27993D972B79A1ECC5F670B345401E2832D from com.google.android.gms
11-19 11:43:14.210 1134-1264/? I/Icing: Usage reports ok 0, Failed Usage reports 0, indexed 0, rejected 0, imm upload false
11-19 11:43:14.214 1134-1264/? I/Icing: Usage reports ok 0, Failed Usage reports 0, indexed 0, rejected 0, imm upload false
11-19 11:43:14.218 1134-1264/? I/Icing: Indexing done B0AAD27993D972B79A1ECC5F670B345401E2832D
11-19 11:43:15.222 1134-1264/? I/Icing: Indexing B0AAD27993D972B79A1ECC5F670B345401E2832D from com.google.android.gms
11-19 11:43:15.222 1134-1264/? I/Icing: Indexing done B0AAD27993D972B79A1ECC5F670B345401E2832D
11-19 11:43:18.050 812-812/? I/WearableService: Wearable Services stopping
11-19 11:43:19.826 6984-6984/? D/AndroidRuntime: >>>>>> AndroidRuntime START com.android.internal.os.RuntimeInit <<<<<<
11-19 11:43:19.830 6984-6984/? D/AndroidRuntime: CheckJNI is OFF
11-19 11:43:19.834 6984-6984/? D/dalvikvm: Trying to load lib libjavacore.so 0x0
11-19 11:43:19.838 6984-6984/? D/dalvikvm: Added shared lib libjavacore.so 0x0
11-19 11:43:19.838 6984-6984/? D/dalvikvm: Trying to load lib libnativehelper.so 0x0
11-19 11:43:19.838 6984-6984/? D/dalvikvm: Added shared lib libnativehelper.so 0x0
11-19 11:43:19.838 6984-6984/? D/dalvikvm: No JNI_OnLoad found in libnativehelper.so 0x0, skipping init
11-19 11:43:19.854 6984-6984/? D/dalvikvm: Note: class Landroid/app/ActivityManagerNative; has 179 unimplemented (abstract) methods
11-19 11:43:19.894 6984-6984/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module (No such file or directory)
11-19 11:43:19.894 6984-6984/? E/android.os.Debug: failed to load memtrack module: -2
11-19 11:43:19.914 6984-6984/? D/AndroidRuntime: Calling main entry com.android.commands.am.Am
11-19 11:43:19.922 4353-4359/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:19.922 585-1752/? I/ActivityManager: START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 cmp=emre.com.metehan/.Anasayfa} from pid 6984
11-19 11:43:19.934 6984-6984/? D/AndroidRuntime: Shutting down VM
11-19 11:43:19.950 6984-6988/? D/dalvikvm: GC_CONCURRENT freed 94K, 15% free 576K/672K, paused 0ms+0ms, total 11ms
11-19 11:43:19.954 6994-6994/? D/dalvikvm: Late-enabling CheckJNI
11-19 11:43:19.954 585-949/? I/ActivityManager: Start proc emre.com.metehan for activity emre.com.metehan/.Anasayfa: pid=6994 uid=10067 gids={50067, 3003}
11-19 11:43:19.982 1736-1742/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.002 585-590/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.022 842-848/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.026 4427-4432/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.view.Window$Callback.onProvideKeyboardShortcuts, referenced from method android.support.v7.view.WindowCallbackWrapper.onProvideKeyboardShortcuts
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve interface method 20542: Landroid/view/Window$Callback;.onProvideKeyboardShortcuts (Ljava/util/List;Landroid/view/Menu;I)V
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x72 at 0x0002
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to find class referenced in signature (Landroid/view/SearchEvent;)
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.view.Window$Callback.onSearchRequested, referenced from method android.support.v7.view.WindowCallbackWrapper.onSearchRequested
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve interface method 20544: Landroid/view/Window$Callback;.onSearchRequested (Landroid/view/SearchEvent;)Z
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x72 at 0x0002
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.view.Window$Callback.onWindowStartingActionMode, referenced from method android.support.v7.view.WindowCallbackWrapper.onWindowStartingActionMode
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve interface method 20548: Landroid/view/Window$Callback;.onWindowStartingActionMode (Landroid/view/ActionMode$Callback;I)Landroid/view/ActionMode;
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x72 at 0x0002
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.res.TypedArray.getChangingConfigurations, referenced from method android.support.v7.widget.TintTypedArray.getChangingConfigurations
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 540: Landroid/content/res/TypedArray;.getChangingConfigurations ()I
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0002
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.res.TypedArray.getType, referenced from method android.support.v7.widget.TintTypedArray.getType
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 562: Landroid/content/res/TypedArray;.getType (I)I
11-19 11:43:20.030 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0008
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.Context.createDeviceProtectedStorageContext, referenced from method android.support.v4.content.ContextCompat.createDeviceProtectedStorageContext
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 331: Landroid/content/Context;.createDeviceProtectedStorageContext ()Landroid/content/Context;
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0006
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.Context.getCodeCacheDir, referenced from method android.support.v4.content.ContextCompat.getCodeCacheDir
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 336: Landroid/content/Context;.getCodeCacheDir ()Ljava/io/File;
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0006
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.Context.getColor, referenced from method android.support.v4.content.ContextCompat.getColor
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 337: Landroid/content/Context;.getColor (I)I
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0006
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.Context.getColorStateList, referenced from method android.support.v4.content.ContextCompat.getColorStateList
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 338: Landroid/content/Context;.getColorStateList (I)Landroid/content/res/ColorStateList;
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0006
11-19 11:43:20.034 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.Context.getDataDir, referenced from method android.support.v4.content.ContextCompat.getDataDir
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 340: Landroid/content/Context;.getDataDir ()Ljava/io/File;
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0006
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.Context.getDrawable, referenced from method android.support.v4.content.ContextCompat.getDrawable
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 341: Landroid/content/Context;.getDrawable (I)Landroid/graphics/drawable/Drawable;
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0006
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.Context.getNoBackupFilesDir, referenced from method android.support.v4.content.ContextCompat.getNoBackupFilesDir
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 348: Landroid/content/Context;.getNoBackupFilesDir ()Ljava/io/File;
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0006
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.Context.isDeviceProtectedStorage, referenced from method android.support.v4.content.ContextCompat.isDeviceProtectedStorage
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 361: Landroid/content/Context;.isDeviceProtectedStorage ()Z
11-19 11:43:20.038 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0006
11-19 11:43:20.038 4366-4372/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.050 1044-1051/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.058 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.Context.getColorStateList, referenced from method android.support.v7.content.res.AppCompatResources.getColorStateList
11-19 11:43:20.058 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 338: Landroid/content/Context;.getColorStateList (I)Landroid/content/res/ColorStateList;
11-19 11:43:20.058 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0006
11-19 11:43:20.062 1241-1246/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.070 6994-6998/? D/dalvikvm: GC_CONCURRENT freed 200K, 9% free 3329K/3624K, paused 4ms+0ms, total 8ms
11-19 11:43:20.074 2138-2144/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.082 6994-6994/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 34K, 8% free 3373K/3664K, paused 5ms, total 5ms
11-19 11:43:20.082 6994-6994/? I/dalvikvm-heap: Grow heap (frag case) to 3.943MB for 589836-byte allocation
11-19 11:43:20.082 6994-7003/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed <1K, 7% free 3948K/4244K, paused 3ms, total 3ms
11-19 11:43:20.082 923-930/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.086 6994-6998/? D/dalvikvm: GC_CONCURRENT freed <1K, 7% free 3948K/4244K, paused 1ms+0ms, total 3ms
11-19 11:43:20.090 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.res.Resources.getDrawable, referenced from method android.support.v7.widget.ResourcesWrapper.getDrawable
11-19 11:43:20.090 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 503: Landroid/content/res/Resources;.getDrawable (ILandroid/content/res/Resources$Theme;)Landroid/graphics/drawable/Drawable;
11-19 11:43:20.090 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0002
11-19 11:43:20.090 6994-6994/? I/dalvikvm: Could not find method android.content.res.Resources.getDrawableForDensity, referenced from method android.support.v7.widget.ResourcesWrapper.getDrawableForDensity
11-19 11:43:20.090 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 505: Landroid/content/res/Resources;.getDrawableForDensity (IILandroid/content/res/Resources$Theme;)Landroid/graphics/drawable/Drawable;
11-19 11:43:20.090 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6e at 0x0002
11-19 11:43:20.090 6994-6994/? E/dalvikvm: Could not find class 'android.graphics.drawable.RippleDrawable', referenced from method android.support.v7.widget.AppCompatImageHelper.hasOverlappingRendering
11-19 11:43:20.090 6994-6994/? W/dalvikvm: VFY: unable to resolve instanceof 164 (Landroid/graphics/drawable/RippleDrawable;) in Landroid/support/v7/widget/AppCompatImageHelper;
11-19 11:43:20.090 6994-6994/? D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x20 at 0x000c
11-19 11:43:20.094 1116-1121/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.102 4444-4450/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.114 4381-4387/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.126 799-805/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.134 812-818/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.146 1388-1393/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.158 1134-1139/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.166 687-693/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.178 5935-5941/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.618 4404-4414/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.926 2040-2046/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.938 829-835/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.950 2173-2179/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:20.990 4353-4359/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.034 1736-1742/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.046 585-590/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.062 842-848/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.066 4427-4432/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.078 812-818/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.090 1388-1393/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.102 1134-1139/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.114 4366-4372/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.122 687-693/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.134 5935-5941/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.138 1044-1051/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.154 4404-4414/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.162 2040-2046/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.174 1241-1246/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.186 2138-2144/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.194 923-930/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.206 1116-1121/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.218 4444-4450/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.230 829-835/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.242 2173-2179/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.250 4381-4387/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.262 799-805/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.274 4353-4359/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.282 1736-1742/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.290 585-590/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.298 842-848/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.310 4427-4432/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.318 4366-4372/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.554 1044-1051/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.570 1241-1246/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.582 2138-2144/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:21.594 923-930/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:23.870 1116-1121/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:23.878 4444-4450/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:23.890 4381-4387/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:23.902 812-818/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:23.914 1388-1393/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:24.054 6994-6994/? D/libEGL: loaded /system/lib/egl/libEGL_genymotion.so
                                         
                                         [ 11-19 11:43:24.054  6994: 6994 D/         ]
                                         HostConnection::get() New Host Connection established 0xb80db330, tid 6994
11-19 11:43:25.378 1134-1139/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:25.390 687-693/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:25.842 585-671/? D/ConnectivityService: handleInetConditionHoldEnd: net=1, condition=100, published condition=100
11-19 11:43:25.990 5935-5941/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:26.002 4404-4414/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:26.014 2040-2046/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:26.046 829-835/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:26.074 2173-2179/? I/jdwp: Ignoring second debugger -- accepting and dropping
11-19 11:43:26.098 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:43:26.134 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:43:27.062 585-601/? I/Choreographer: Skipped 44 frames!  The application may be doing too much work on its main thread.
11-19 11:43:27.218 6994-6994/emre.com.metehan D/libEGL: loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_genymotion.so
11-19 11:43:27.218 6994-6994/emre.com.metehan D/libEGL: loaded /system/lib/egl/libGLESv2_genymotion.so
11-19 11:43:28.014 585-602/? I/ProcessStatsService: Prepared write state in 5ms
11-19 11:43:28.046 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:43:28.058 1241-1274/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 620K, 13% free 4974K/5708K, paused 5ms, total 5ms
11-19 11:43:28.098 1241-1274/? I/Finsky: [68] com.google.android.finsky.l.c.a(23): Completed 0 account content syncs with 0 successful.
11-19 11:43:28.098 1241-1241/? I/Finsky: [1] com.google.android.finsky.services.e.a(5): Installation state replication succeeded.
11-19 11:43:29.938 585-602/? W/ActivityManager: Launch timeout has expired, giving up wake lock!
11-19 11:43:29.942 585-601/? E/WindowManager: Starting window AppWindowToken{52eec3bc token=Token{529878b0 ActivityRecord{52a3eb48 u0 emre.com.metehan/.Anasayfa t9}}} timed out
11-19 11:43:34.966 173-2265/? W/SurfaceFlinger: setTransactionState timed out waiting for previous animation frame
11-19 11:43:39.118 923-930/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.118 687-693/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.118 812-818/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.118 585-590/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 1736-1742/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 1134-1139/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 1116-1121/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 2040-2046/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 4366-4372/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 842-848/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 799-805/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 1241-1246/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 1044-1051/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 829-835/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 4353-4359/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 2173-2179/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 2138-2144/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 1388-1393/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 4404-4414/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 4444-4450/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.126 4366-4370/? D/dalvikvm: GC_CONCURRENT freed 379K, 13% free 3206K/3684K, paused 1ms+1ms, total 11ms
11-19 11:43:39.138 1736-1739/? D/dalvikvm: GC_CONCURRENT freed 366K, 12% free 3469K/3928K, paused 1ms+1ms, total 11ms
11-19 11:43:39.138 5935-5941/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.138 4427-4432/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.138 4381-4387/? D/dalvikvm: Debugger has detached; object registry had 1 entries
11-19 11:43:39.542 6994-6994/emre.com.metehan W/EGL_genymotion: eglSurfaceAttrib not implemented
11-19 11:43:39.542 6994-6994/emre.com.metehan E/OpenGLRenderer: Getting MAX_TEXTURE_SIZE from GradienCache
11-19 11:43:39.546 6994-6994/emre.com.metehan E/OpenGLRenderer: MAX_TEXTURE_SIZE: 8192
11-19 11:43:39.598 6994-6994/emre.com.metehan E/OpenGLRenderer: Getting MAX_TEXTURE_SIZE from Caches::initConstraints()
11-19 11:43:39.602 6994-6994/emre.com.metehan E/OpenGLRenderer: MAX_TEXTURE_SIZE: 8192
11-19 11:43:39.602 6994-6994/emre.com.metehan D/OpenGLRenderer: Enabling debug mode 0
11-19 11:43:39.646 6994-6994/emre.com.metehan I/dalvikvm: Could not find method android.support.v7.widget.LinearLayoutCompat.drawableHotspotChanged, referenced from method android.support.design.internal.ForegroundLinearLayout.drawableHotspotChanged
11-19 11:43:39.646 6994-6994/emre.com.metehan W/dalvikvm: VFY: unable to resolve virtual method 17083: Landroid/support/v7/widget/LinearLayoutCompat;.drawableHotspotChanged (FF)V
11-19 11:43:39.646 6994-6994/emre.com.metehan D/dalvikvm: VFY: replacing opcode 0x6f at 0x0000
11-19 11:43:39.666 6994-6994/emre.com.metehan D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 90K, 5% free 4162K/4376K, paused 4ms, total 4ms
11-19 11:43:39.666 6994-6994/emre.com.metehan I/dalvikvm-heap: Grow heap (frag case) to 4.714MB for 589836-byte allocation
11-19 11:43:39.690 6994-6994/emre.com.metehan D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 7K, 5% free 4731K/4956K, paused 2ms, total 2ms
11-19 11:43:39.698 6994-6994/emre.com.metehan D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 1K, 5% free 4739K/4956K, paused 2ms, total 2ms
11-19 11:43:39.698 6994-6994/emre.com.metehan I/dalvikvm-heap: Grow heap (frag case) to 5.277MB for 589836-byte allocation
11-19 11:43:39.706 6994-6994/emre.com.metehan D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 1K, 5% free 5313K/5536K, paused 2ms, total 2ms
11-19 11:43:39.714 6994-6994/emre.com.metehan D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 2K, 4% free 5364K/5576K, paused 4ms, total 4ms
11-19 11:43:39.726 6994-6994/emre.com.metehan D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 15K, 4% free 5959K/6156K, paused 3ms, total 3ms
11-19 11:43:39.738 6994-6994/emre.com.metehan I/Choreographer: Skipped 1176 frames!  The application may be doing too much work on its main thread.
11-19 11:43:43.902 585-601/? I/ActivityManager: Displayed emre.com.metehan/.Anasayfa: +23s960ms
11-19 11:43:51.406 6994-6994/emre.com.metehan I/Choreographer: Skipped 142 frames!  The application may be doing too much work on its main thread.
11-19 11:43:52.278 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:43:52.398 6994-6994/emre.com.metehan I/Choreographer: Skipped 58 frames!  The application may be doing too much work on its main thread.
11-19 11:43:54.474 176-552/? W/genymotion_audio: out_write() limiting sleep time 46802 to 39909
11-19 11:43:59.446 6994-6994/emre.com.metehan W/EGL_genymotion: eglSurfaceAttrib not implemented
11-19 11:44:07.414 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:44:10.798 176-552/? W/genymotion_audio: out_write() limiting sleep time 46802 to 39909
11-19 11:44:10.802 6994-6994/emre.com.metehan D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 147K, 4% free 6751K/6992K, paused 4ms, total 4ms
11-19 11:44:10.818 6994-6994/emre.com.metehan D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 32K, 4% free 7046K/7300K, paused 6ms, total 6ms
11-19 11:44:10.826 6994-6994/emre.com.metehan I/dalvikvm-heap: Grow heap (frag case) to 9.387MB for 2536932-byte allocation
11-19 11:44:10.826 6994-7003/emre.com.metehan D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 1K, 3% free 9522K/9780K, paused 3ms, total 3ms
11-19 11:44:10.858 6994-7488/emre.com.metehan D/Gelen Json: paramsları ekledi
11-19 11:44:10.870 176-552/? W/genymotion_audio: out_write() limiting sleep time 49274 to 39909
11-19 11:44:10.886 6994-7488/emre.com.metehan W/dalvikvm: threadid=12: thread exiting with uncaught exception (group=0xa4caeb20)
11-19 11:44:10.894 6994-7488/emre.com.metehan E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: AsyncTask #1
                                                                 Process: emre.com.metehan, PID: 6994
                                                                 java.lang.RuntimeException: An error occured while executing doInBackground()
                                                                     at android.os.AsyncTask$3.done(AsyncTask.java:300)
                                                                     at java.util.concurrent.FutureTask.finishCompletion(FutureTask.java:355)
                                                                     at java.util.concurrent.FutureTask.setException(FutureTask.java:222)
                                                                     at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:242)
                                                                     at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:231)
                                                                     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1112)
                                                                     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:587)
                                                                     at java.lang.Thread.run(Thread.java:841)
                                                                  Caused by: java.lang.IllegalStateException: Target host must not be null, or set in parameters. scheme=null, host=null, path=emreemre.000webhostapp.com/login.php
                                                                     at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.determineRoute(DefaultRequestDirector.java:591)
                                                                     at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:293)
                                                                     at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:555)
                                                                     at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:487)
                                                                     at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:465)
                                                                     at emre.com.metehan.PostClass.httpPost(PostClass.java:55)
                                                                     at emre.com.metehan.login$GirisKontrol.doInBackground(login.java:117)
                                                                     at emre.com.metehan.login$GirisKontrol.doInBackground(login.java:96)
                                                                     at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:288)
                                                                     at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:237)
                                                                     at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:231) 
                                                                     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1112) 
                                                                     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:587) 
                                                                     at java.lang.Thread.run(Thread.java:841) 
11-19 11:44:10.902 585-783/? W/ActivityManager:   Force finishing activity emre.com.metehan/.Anasayfa
11-19 11:44:11.498 6994-6994/emre.com.metehan W/EGL_genymotion: eglSurfaceAttrib not implemented
11-19 11:44:11.550 6994-6994/emre.com.metehan I/Choreographer: Skipped 40 frames!  The application may be doing too much work on its main thread.
11-19 11:44:16.338 1241-2007/? I/PlayCommon: [105] com.google.android.play.a.h.e(248): Preparing logs for uploading
11-19 11:44:16.338 1241-2007/? I/PlayCommon: [105] com.google.android.play.a.h.e(252): No file ready to send
11-19 11:44:16.562 585-783/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 2445K, 40% free 10778K/17928K, paused 21ms, total 21ms
11-19 11:44:16.586 585-602/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 93K, 31% free 12382K/17928K, paused 14ms, total 14ms
11-19 11:44:16.586 6994-6994/emre.com.metehan I/Choreographer: Skipped 301 frames!  The application may be doing too much work on its main thread.
11-19 11:44:16.602 585-602/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed <1K, 30% free 12602K/17928K, paused 14ms, total 14ms
11-19 11:44:16.602 585-602/? I/dalvikvm-heap: Grow heap (frag case) to 14.819MB for 2536932-byte allocation
11-19 11:44:16.614 585-601/? D/dalvikvm: GC_FOR_ALLOC freed 1K, 27% free 15079K/20408K, paused 14ms, total 14ms
11-19 11:44:16.650 585-587/? D/dalvikvm: GC_CONCURRENT freed 42K, 26% free 15258K/20408K, paused 0ms+2ms, total 31ms
11-19 11:44:16.770 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:44:17.294 842-842/? W/EGL_genymotion: eglSurfaceAttrib not implemented
11-19 11:44:17.398 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:44:17.434 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:44:17.834 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:44:18.190 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:44:18.254 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:44:18.878 6994-6994/emre.com.metehan E/WindowManager: android.view.WindowLeaked: Activity emre.com.metehan.Anasayfa has leaked window com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView{527f1f9c V.E..... R......D 0,0-1026,288} that was originally added here
                                                                    at android.view.ViewRootImpl.<init>(ViewRootImpl.java:346)
                                                                    at android.view.WindowManagerGlobal.addView(WindowManagerGlobal.java:248)
                                                                    at android.view.WindowManagerImpl.addView(WindowManagerImpl.java:69)
                                                                    at android.app.Dialog.show(Dialog.java:286)
                                                                    at emre.com.metehan.login$GirisKontrol.onPreExecute(login.java:106)
                                                                    at android.os.AsyncTask.executeOnExecutor(AsyncTask.java:587)
                                                                    at android.os.AsyncTask.execute(AsyncTask.java:535)
                                                                    at emre.com.metehan.login$1.onClick(login.java:87)
                                                                    at android.view.View.performClick(View.java:4438)
                                                                    at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422)
                                                                    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
                                                                    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95)
                                                                    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
                                                                    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001)
                                                                    at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
                                                                    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
                                                                    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785)
                                                                    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601)
                                                                    at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
11-19 11:44:18.890 6994-6994/emre.com.metehan I/Choreographer: Skipped 33 frames!  The application may be doing too much work on its main thread.
11-19 11:44:19.334 585-671/? D/ConnectivityService: Sampling interval elapsed, updating statistics ..
11-19 11:44:19.338 585-671/? D/ConnectivityService: Done.
11-19 11:44:19.338 585-671/? D/ConnectivityService: Setting timer for 720seconds
11-19 11:44:19.378 812-814/? D/dalvikvm: GC_CONCURRENT freed 1765K, 20% free 8046K/10056K, paused 3ms+3ms, total 21ms
11-19 11:44:21.922 585-671/? D/MobileDataStateTracker: default: setPolicyDataEnable(enabled=true)
11-19 11:44:22.146 6994-7488/? I/Process: Sending signal. PID: 6994 SIG: 9
11-19 11:44:22.150 176-552/? W/genymotion_audio: out_write() limiting sleep time 46802 to 39909
11-19 11:44:22.162 585-703/? I/ActivityManager: Process emre.com.metehan (pid 6994) has died.
11-19 11:44:22.222 176-552/? W/genymotion_audio: out_write() limiting sleep time 49274 to 39909
11-19 11:44:22.894 585-601/system_process I/Choreographer: Skipped 40 frames!  The application may be doing too much work on its main thread.
11-19 11:44:28.269 1241-1271/com.android.vending I/PlayCommon: [65] com.google.android.play.a.h.e(248): Preparing logs for uploading
11-19 11:44:28.333 1241-1271/com.android.vending I/PlayCommon: [65] com.google.android.play.a.h.a(470): Connecting to server: https://play.googleapis.com/play/log?format=raw&proto_v2=true
11-19 11:44:31.017 1241-1271/com.android.vending I/PlayCommon: [65] com.google.android.play.a.h.a(527): Successfully uploaded logs.

 

 

 

 

 

Sorunun çözümü için denediğim yollarıda yazayım size 

Öncelikle manifesti kontrol ettim internet izni verilmiş

hostinge attığım kendi hazırladığım bir html ile php kodumu post ederek denedim json çıktısını alabiliyorum bir sorun yok.

kodun örneğini bir siteden görmüştüm kendime uyarladım. Örnek eski bir dersti. Örnek koddaki verilen örnek url yi kodumda denedim. uygulama hata vermedi json çıktısının logunu alabildim ama değer nedense null döndü. en azından benim hosttaki php gibi durdurulu hatası vermedi. örneği yazan arkadasa sordum eski bir ders bizim serverde sıkıntı olabilir dedi.

 

Olay böyle arkadaslar bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

11 Görüntülenme

6 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Profile picture for user Hamza3444
Hamza3444
25.11.2017 - 07:44

Duran hocam olayı çözdü sağolsun. Yazdığı login class kodunu paylaşıyorumn. Aynı sorunu yaşayan olursa bu şekilde çözüme kavuşabilir 

public class login extends Fragment implements View.OnClickListener {
  EditText mail_input,sifre_input;
  String mail,sifre,sonuc,tarih,a,sonucmesaji;
  String URL_POST= "http://www.oradaneleroluyor.xyz/login.php";
  String hata_mesaji="";
  ProgressDialog pDialog;
  Boolean hata = false;

  postClass emre = new postClass();
  JSONObject cevap=null;
  public String donus_hata_mesaji;

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
               Bundle savedInstanceState) {
    // TODO Auto-generated method stub
    View view = inflater.inflate(R.layout.loginn, container,false);

    Button cikis = (Button) view.findViewById(R.id.button2);
    mail_input = (EditText) view.findViewById(R.id.editText);
    sifre_input = (EditText) view.findViewById(R.id.editText2);

    mail = mail_input.getText().toString();//edittext değerini alıyoruz
    sifre = sifre_input.getText().toString();//edittext değerini alıyoruz
    Calendar c = Calendar.getInstance();
    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yyyy");
    tarih = format.format(c.getTime());
    cikis.setOnClickListener(this);

    return view;
  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    new girisKontrol().execute(mail,sifre);
  }  @SuppressLint("StaticFieldLeak")
  private class girisKontrol extends AsyncTask<String, String ,String> {
    String result;
    protected void onPreExecute() {
      // progress dialog

      pDialog = new ProgressDialog(getActivity());
      pDialog.setMessage("Giriş Yapılıyor...");
      pDialog.setIndeterminate(true);
      pDialog.setCancelable(false);
      pDialog.show();
    }


    @Override
    protected String doInBackground(String... strings) {
      List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
      params.add(new BasicNameValuePair("mail", mail));
      params.add(new BasicNameValuePair("sifre", sifre));
      try {
       result= postClass.Post(URL_POST,params);
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
      return result;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(String s) {

    pDialog.dismiss();
     
      Toast.makeText(getActivity(), s, Toast.LENGTH_SHORT).show();

    }
  }
}

 

Profile picture for user Hamza3444
Hamza3444
25.11.2017 - 04:43

Hocam verdiğiniz kodu denedim ne yaptıysam olmadı günlerdir bununla uğraşıyorum kafayı yiycem artık.  Herşeyi yaptım olmadı. Sorun ücretsiz hostta olabilir diye ücretli host aldım denedim gene olmadı. Kod ile birsürü şey denedim olmadı. Artık ne yapacağım bilmiyorum. 

Sizden rica etsem hosting şifremi sizinle paylaşsam siz deneyebilirmisiniz. Mutlaka göremediğim belki basit birşeyi atlıyorum. Siz daha kolay bulabilirsiniz belki . Ne olur Mail adresinizi bana gönderirseniz yada emreboran@gmail.com adresine mail atarsanız sizinle şifremi hatta gerekirse kaynak kodlarımı vs paylaşiyim . şu sorunu bir şekilde çözmem lazım lütfen yardım edin. 

 

 

BYTUNCAY
25.11.2017 - 04:52
Mail attin benimle iletisime gecin
picture-10362-1393062745.jpg
BYTUNCAY
22.11.2017 - 02:54

import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;

import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.conn.params.ConnManagerParams;
import org.apache.http.conn.params.ConnPerRouteBean;
import org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory;
import org.apache.http.conn.scheme.Scheme;
import org.apache.http.conn.scheme.SchemeRegistry;
import org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory;
import org.apache.http.entity.BufferedHttpEntity;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.ThreadSafeClientConnManager;
import org.apache.http.params.BasicHttpParams;
import org.apache.http.params.HttpConnectionParams;
import org.apache.http.params.HttpParams;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;


public class postClass {
  private static HttpClient custHttpClient;
  public static final int MAX_TOTAL_CONNECTIONS = 1000;
  public static final int MAX_CONNECTIONS_PER_ROUTE = 1500;
  public static final int TIMEOUT_CONNECT = 150000;
  public static final int TIMEOUT_READ = 150000;

  public static HttpClient getHttpClient() {

    if (custHttpClient == null) {

      SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();
      schemeRegistry.register(new Scheme("http", PlainSocketFactory.getSocketFactory(), 80));
      schemeRegistry.register(new Scheme("https", SSLSocketFactory.getSocketFactory(), 443));

      HttpParams connManagerParams = new BasicHttpParams();
      ConnManagerParams.setMaxTotalConnections(connManagerParams, MAX_TOTAL_CONNECTIONS);
      ConnManagerParams.setMaxConnectionsPerRoute(connManagerParams, new ConnPerRouteBean(MAX_CONNECTIONS_PER_ROUTE));
      HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(connManagerParams, TIMEOUT_CONNECT);
      HttpConnectionParams.setSoTimeout(connManagerParams, TIMEOUT_READ);
      ThreadSafeClientConnManager cm = new ThreadSafeClientConnManager(new BasicHttpParams(), schemeRegistry);

      custHttpClient = new DefaultHttpClient(cm, null);
      HttpParams para = custHttpClient.getParams();
      HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(para, (30 * 10000));
      HttpConnectionParams.setSoTimeout(para, (30 * 10000));
      ConnManagerParams.setTimeout(para, (30 * 10000));
    }
    return custHttpClient;
  }

  public static String Post(String urlPostFix, ArrayList<NameValuePair> postedValues)
      throws Exception {
    String url = urlPostFix;
    BufferedReader in = null;
    try {
      System.setProperty("http.keepAlive", "false");
      HttpClient client = getHttpClient();
      HttpPost request = new HttpPost(url);
      request.setHeader("Accept", "application/json");
      request.setHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

      UrlEncodedFormEntity formEntity = new UrlEncodedFormEntity(postedValues);
      formEntity.setContentType("application/json");

      request.setEntity(formEntity);
      HttpResponse response = client.execute(request);
      in = new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity().getContent()));

      StringBuffer sb = new StringBuffer("");
      String line = "";
      String NL = System.getProperty("line.separator");
      while ((line = in.readLine()) != null) {
        sb.append(line + NL);
      }
      in.close();
      String result = sb.toString();
      return result;
    } finally {
      if (in != null) {
        try {
          in.close();
        } catch (IOException e) {
        }
      }
    }
  }

  public static String Get(String urlPostFix)
      throws Exception {
    String url = urlPostFix;
    BufferedReader in = null;
    try {

      HttpClient client = getHttpClient();
      HttpGet request = new HttpGet(url);
      request.setHeader("Accept", "application/json");
      request.setHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
      HttpResponse response = client.execute(request);
      in = new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity().getContent()));

      StringBuffer sb = new StringBuffer("");
      String line = "";
      String NL = System.getProperty("line.separator");
      while ((line = in.readLine()) != null) {
        sb.append(line + NL);
      }
      in.close();
      String result = sb.toString();
      return result;
    } finally {
      if (in != null) {
        try {
          in.close();
        } catch (IOException e) {
        }
      }
    }
  }

  public static Bitmap executeImageGet(String urlPostFix)
      throws Exception {
    String url = urlPostFix;
    InputStream in = null;
    try {
      HttpClient client = getHttpClient();
      HttpGet request = new HttpGet(url);
      HttpResponse response = client.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();
      BufferedHttpEntity bufHttpEntity = new BufferedHttpEntity(entity);
      in = bufHttpEntity.getContent();
      Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(in);

      in.close();
      return bitmap;

    } finally {
      if (in != null) {
        try {
          in.close();
        } catch (IOException e) {
        }
      }
    }
  }


}

Bu kodu denermisiniz ? çekmeye çalıştığınız url de benim antivirüs programım malware hatası veriyor bilginize

BYTUNCAY
22.11.2017 - 02:55
kod paylaştığım halde anormal olarak plain text gönderiyor çözemesseniz ek olarak göndermeye çalışayım
Profile picture for user Hamza3444
Hamza3444
22.11.2017 - 07:32

Paylaşayım .

 /**
 * Created by METEHAN on 17.11.2017.
 */

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.List;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.client.utils.URLEncodedUtils;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.params.BasicHttpParams;
import org.apache.http.params.HttpConnectionParams;
import org.apache.http.params.HttpParams;

import android.util.Log;

public class PostClass {
  static InputStream veri;
  static String veri_string;


  public PostClass() {
    // TODO Auto-generated constructor stub
  }

  public String httpPost(String url, String method,List<NameValuePair> params,int time) {

    //url: post yapılacak adres
    //method: post mu get mi
    //params:post edilecek veriler değişkenler
    //time: sunucudan cevap gelmezse kaç sn sonra uygulama donmadan postun iptal edileceği
    try {

      if (method == "POST") {

        HttpParams httpParameters = new BasicHttpParams();
        int timeout1 = time;
        int timeout2 = time;
        HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParameters, timeout1);
        HttpConnectionParams.setSoTimeout(httpParameters, timeout2);
        DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(httpParameters);
        HttpPost httpPost = new HttpPost(url);
        httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params,"utf-8"));
        HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost);
        HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity();
        veri = httpEntity.getContent();

      } else if (method == "GET") {

        DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
        String paramString = URLEncodedUtils.format(params, "utf-8");
        url += "?" + paramString;
        HttpGet httpGet = new HttpGet(url);

        HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpGet);
        HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity();
        veri = httpEntity.getContent();
      }

    } catch (UnsupportedEncodingException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (ClientProtocolException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try {
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
          veri, "iso-8859-1"), 8);
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      String line = null;
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        sb.append(line + "\n");
      }
      veri.close();
      veri_string = sb.toString();
    } catch (Exception e) {
      Log.e("Buffer Error", "Hata " + e.toString());
    }

    return veri_string; // Aldığımız cevabın string halini geri dönüyoruz

  }

}

 

İlginize teşekkür ederim bu arada...

Profile picture for user Hamza3444
Hamza3444
21.11.2017 - 11:08
Maalesef dediginizi denedim ama birsey degismedi
BYTUNCAY
21.11.2017 - 11:22
post.httpPost bu methodun olduğu class kodlarını paylaşabilir misiniz?
picture-10362-1393062745.jpg
BYTUNCAY
21.11.2017 - 01:08
String URL_POST= "emreboran.000webhostapp.com/login.php";

satrını 

String URL_POST= "http://emreboran.000webhostapp.com/login.php";

olarak değiştirip deneyin