android studio mail gönderirken hata

Arkadaslar kodlarım aşağıda. mail göndermeye çalışıyorum. çalışırken tam göndereceği sırada durduruldu şeklinde runtime hatası alıyorum.

hatayı tam olarak verdiği yer mail.php de

messageBodyPart.setText(_body);

satırı

bu satıra gelince uygulama patlıyo.

kodlarım şöyle ;

mail.php

import javax.mail.*;

import javax.mail.internet.*;

import java.util.*;

public class Mail extends javax.mail.Authenticator {

private String _user,_pass,_from,_sport,_host,_subject,_body,_port,json;

private String[] _to; private boolean _auth;

private boolean _debuggable;

private Multipart _multipart;

public Mail() {

_host = "mx1.hostinger.web.tr"; // varsayılan smtp sunucusu

_port = "587"; // varsayılan smtp port numarası

_sport = "587"; // varsayılan socketfactory port numarası

_user = ""; // kullanıcı adı

_pass = ""; // parola

_from = "info@temsilidir.xyz"; // e-posta gönderen kişinin adresi

_subject = ""; // email konusu

_body = ""; // email gövde kısmı

_debuggable = false; // debug modunu açmak için -varsayılan off

_auth = true; // smtp kimlik doğrulama - varsayılan on

_multipart = new MimeMultipart(); }

public Mail(String user, String pass) { this(); _user = user; _pass = pass; }

public void setTo(String[] too) { _to = too; } // get ve set fonksiyonları

public String getBody() { return _body; }

public void setBody(String _body) { this._body = _body; }

public String getSubject() { return _subject; }

public void setSubject(String _subject) { this._subject = _subject; }

public boolean send() throws Exception {

Properties props = _setProperties();

if (!_user.equals("") && !_pass.equals("") && _to.length > 0 && !_from.equals("") && !_subject.equals("") && !_body.equals("")) {

Session session = Session.getInstance(props, this);

MimeMessage msg = new MimeMessage(session);

msg.setFrom(new InternetAddress(_from));

InternetAddress[] addressTo = new InternetAddress[_to.length];

for (int i = 0; i < _to.length; i++)

{ addressTo[i] = new InternetAddress(_to[i]); }

msg.setRecipients(MimeMessage.RecipientType.TO, addressTo);

msg.setSubject(_subject);

msg.setSentDate(new Date());

BodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart();

messageBodyPart.setText(_body);

_multipart.addBodyPart(messageBodyPart);

msg.setContent(_multipart);

Transport.send(msg);

return true; }

else { return false; } }

@Override

public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {

return new PasswordAuthentication(_user, _pass); }

// _setProperties fonksiyonuna bakacak olursak:

private Properties _setProperties() {

Properties props = new Properties(); props.put("mail.smtp.host", _host);

if (_debuggable) { props.put("mail.debug", "true"); }

if (_auth) { props.put("mail.smtp.auth", "true"); }

props.put("mail.smtp.port", _port);

props.put("mail.smtp.socketFactory.port", _sport); props.put("mail.smtp.socketFactory.class","javax.net.ssl.SSLSocketFactory"); props.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false");

return props; } }

 

maili gönderen kodum

 

 

 

public class maildenemejava extends Fragment {

@Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { // TODO Auto-generated method stub

View view = inflater.inflate(R.layout.maildenemelayout, container,false);

Button gonder = (Button) view.findViewById(R.id.button9);

gonder.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { public void onClick(View v) { buttonClicked(v); } });

return view; }

 

public void buttonClicked (View view)

{

Mail m = new Mail("info@temsilidir.xyz", "sifre");

String[] toArr = { "temsili@temsili.com" };

m.setTo(toArr);

m.setSubject("konu");

m.setBody("mesaj"); ;

try { if (m.send()) {

Toast.makeText(getActivity(), "gönderili", Toast.LENGTH_LONG).show(); }

else { Toast.makeText(getActivity(), "olmadı", Toast.LENGTH_LONG).show(); }

} catch (Exception e) { Log.e("MailApp", "Could not send email", e); } } }

 

 

logcatda bu şekilde

 

01-13 12:54:10.429 2441-2441/hop.com.meto E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
                                                                 Process: hop.com.meto, PID: 2441
                                                                 java.lang.NoClassDefFoundError: javax.activation.DataHandler
                                                                     at javax.mail.internet.MimeBodyPart.setContent(MimeBodyPart.java:740)
                                                                     at javax.mail.internet.MimeBodyPart.setText(MimeBodyPart.java:1219)
                                                                     at javax.mail.internet.MimeBodyPart.setText(MimeBodyPart.java:782)
                                                                     at javax.mail.internet.MimeBodyPart.setText(MimeBodyPart.java:765)
                                                                     at hop.com.meto.Mail.send(Mail.java:102)
                                                                     at hop.com.meto.maildenemejava.buttonClicked(maildenemejava.java:97)
                                                                     at hop.com.meto.maildenemejava$1.onClick(maildenemejava.java:64)
                                                                     at android.view.View.performClick(View.java:4438)
                                                                     at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422)
                                                                     at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
                                                                     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95)
                                                                     at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
                                                                     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001)
                                                                     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
                                                                     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
                                                                     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785)
                                                                     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601)
                                                                     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)

    0

    Hamza HAMZA

    16 Ocak 2018

    Arkadaslar yardimci olabilecek kimse yokmu ?

    Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.