Soru & Cevap

Android studioda opencv ile kamera açarken siyah ekran ...

14.05.2020 - 08:02

Selamlar,

Üniversitede aldığım bir tezde görme engelliler için sarı yolları tanıyıp onlara sesli uyarı veren bir android projesi yapmam gerekiyor. Yaptığım araştırmalarda bulduğum kodlar ve kaynaklar sonucu yazmaya başladım ancak işin ilk aşamalarında kamerayı opencv ile açmaya çalışırken siyah ekran hatası almaktayım. Yazarken kullandığım kaynakları ve yazdığım kodları aşşağıya ekledim. Konu hakkında bilgisi olanlar dönüş yapıp yol gösterebilirlerse çok sevinirim. Şimdiden ilginize teşekkür ederim.

Opencv kurulum ve ayarlamaları için kullandığım kaynak.

Kamerayı açmak için kullandığım kaynak.(opencv kurulumundan sonra bu videodaki gibi log üzerinden test ettiğimde olumsuz sonuç aldım ama opencv manager kullanılmadığı için artık kodun o kısmını sildim)

İzin almak için kulllandığım kaynağı malesef bulamadım ama o kaynaktan aldığım kod opencv ile yazmadan kamerayı normal şekilde çağırırken çalışmıştı.

activity_main:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <org.opencv.android.JavaCameraView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/java_camera_view"/>

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:alpha="0" />
</RelativeLayout>

MainActivity

package com.example.myapplicationdeneme;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import android.Manifest;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Bundle;
import android.view.SurfaceView;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
import org.opencv.android.BaseLoaderCallback;
import org.opencv.android.CameraBridgeViewBase;
import org.opencv.android.JavaCameraView;
import org.opencv.core.CvType;
import org.opencv.core.Mat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements CameraBridgeViewBase.CvCameraViewListener2 {

  private static String TAG = "MainActivity";
  private int Camera_Permission_Code = 1;
  JavaCameraView javaCameraView;
  Mat mRgba;
  BaseLoaderCallback mLoaderCallBack = new BaseLoaderCallback(this) {
    @Override
    public void onManagerConnected(int status) {
      switch (status){
        case BaseLoaderCallback.SUCCESS:{
          javaCameraView.enableView();
          break;
        }
        default:
          super.onManagerConnected(status);
          break;

      }

    }
  };
  static {


  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    javaCameraView=(JavaCameraView)findViewById(R.id.java_camera_view);
    javaCameraView.setVisibility(SurfaceView.VISIBLE);
    javaCameraView.setCvCameraViewListener(this);
    Button buttonRequest = findViewById(R.id.button);
    buttonRequest.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        if(ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, Manifest.permission.CAMERA)== PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
        {
          Toast.makeText(MainActivity.this,"Gerekli izinler alındı!",Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        else
        {
          requestCameraPermission();
        }
      }
    });
  }
  private void requestCameraPermission()
  {
    if(ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(this,Manifest.permission.CAMERA)){
      new AlertDialog.Builder(this)
          .setTitle("İzin Gerekli")
          .setMessage("Bu izin verilmez ise uygulama çalışmayacaktır.")
          .setPositiveButton("Tamam", new DialogInterface.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
              ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this,new String[] {Manifest.permission.CAMERA}, Camera_Permission_Code);
            }
          })
          .setNegativeButton("Çıkış", new DialogInterface.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
              dialog.dismiss();
            }
          })
          .create().show();
    }
    else
    {
      ActivityCompat.requestPermissions(this,new String[] {Manifest.permission.CAMERA}, Camera_Permission_Code);
    }
  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
    if(requestCode==Camera_Permission_Code) {
      if(grantResults.length>0 && grantResults[0]==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
        Toast.makeText(this,"İzin verildi.",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
      else{
        Toast.makeText(this,"İzin verilmedi.",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }

    }
  }


  @Override
  protected void onPause(){
    super.onPause();
    if(javaCameraView!=null)
      javaCameraView.disableView();
  }
  @Override
  protected void onDestroy(){
    super.onDestroy();
    if(javaCameraView!=null)
      javaCameraView.disableView();
  }
  @Override
  protected void onResume(){
    super.onResume();


  }

  @Override
  public void onCameraViewStarted(int width, int height) {
    mRgba= new Mat(height,width, CvType.CV_8UC4);
  }

  @Override
  public void onCameraViewStopped() {
    mRgba.release();

  }

  @Override
  public Mat onCameraFrame(CameraBridgeViewBase.CvCameraViewFrame inputFrame) {
    mRgba=inputFrame.rgba();
    return mRgba;
  }
}

Build.gradle opencv

apply plugin: 'com.android.library'

android {
  compileSdkVersion 26
  buildToolsVersion "28.0.3"

  defaultConfig {
    minSdkVersion 8
    targetSdkVersion 26
  }

  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.txt'
    }
  }
}

build.gradle app

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 29
  buildToolsVersion "29.0.3"

  defaultConfig {
    applicationId "com.example.myapplicationdeneme"
    minSdkVersion 24
    targetSdkVersion 29
    versionCode 1
    versionName "1.0"

    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }

  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }

}

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])

  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'
  implementation project(path: ':openCVLibrary3410')
}

Opencv manifest

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="org.opencv"
   android:versionCode="34100"
   android:versionName="3.4.10">

</manifest>

App Manifest

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapplicationdeneme">
  <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

 

44 Görüntülenme

0 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.