Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Android telefon rehmerine erişme

11.02.2014 - 15:22

Merhabalar. Ben bir android sms programı yapıyorum. Temsili bir resim de yaptım. AnaSayfada Rehber butonu olup ona tıklandığında B sayfasının açılmasını ve telefon rehberindeki isimle numaraların orada gözükmesini istiyorum.. Ayrıca rehberin en üstünde TÜMÜNÜ SEÇ kutucuğu ile her bir ismin yanında bir seçme kutusunun olmasını istiyorum.. Bunu nasıl yapabilirim? Ayrıntılı bir şekilde yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim..

8362 Görüntülenme

1 Cevap

egemen durmuş
12.02.2014 - 13:10

selam Fatih ;

 

toplu mesaj atmayı bende becerememiştim fazlada uğraşmadım ancak telefon rehberine ulaşmak için http://examples.javacodegeeks.com/android/core/provider/android-contacts-example/  öneririm

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Fatih Demir
13.02.2014 - 16:19
Teşekkür ederim... Bir de mesaj göndermeyi öğrenseydim tamamdı..
egemen durmuş
16.02.2014 - 13:23
mesaj gönderme bişi değil heryerde örnek var ancak toplu gönderimle dediğim gibi fazlada uğraşamadım smss içinde (tekli gönderim için örnek bulamadıysan) :http://www.mkyong.com/android/how-to-send-sms-message-in-android/
Fatih Demir
17.02.2014 - 17:23
Teşekkür ederim bende tekli gönderimle ilgili örnekler var.. Bana acilen çoklu gönderim lazım.. en azından bazı kodlar var size göndersem acaba hatalarını tesbit edebilir misiniz?Kodlar şöyledir: package com.enduser.sinirsizsms; import android.app.Activity; import android.app.AlertDialog.Builder; import android.app.PendingIntent; import android.app.ProgressDialog; import android.content.BroadcastReceiver; import android.content.ContentResolver; import android.content.Context; import android.content.DialogInterface; import android.content.DialogInterface.OnClickListener; import android.content.Intent; import android.content.IntentFilter; import android.content.SharedPreferences; import android.content.SharedPreferences.Editor; import android.database.Cursor; import android.net.Uri; import android.os.AsyncTask; import android.os.Bundle; import android.provider.ContactsContract.CommonDataKinds.Phone; import android.provider.ContactsContract.Contacts; import android.telephony.SmsManager; import android.telephony.TelephonyManager; import android.text.Editable; import android.util.Log; import android.view.LayoutInflater; import android.view.Menu; import android.view.MenuInflater; import android.view.MenuItem; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.view.ViewGroup; import android.view.Window; import android.widget.AdapterView; import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; import android.widget.ArrayAdapter; import android.widget.Button; import android.widget.CheckBox; import android.widget.CompoundButton; import android.widget.CompoundButton.OnCheckedChangeListener; import android.widget.EditText; import android.widget.ListView; import android.widget.Toast; import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; import java.util.List; public class AnaActivity extends Activity { static ArrayList<MyClass> iletimRaporu = new ArrayList(); AlertDialog.Builder alertMessage = null; String cityName = ""; MyCustomAdapter dataAdapter = null; String deviceID = ""; ArrayList<MyClass> kisiler = new ArrayList(); SharedPreferences pref = null; int secilen = 0; EditText tbMesaj = null; TelephonyManager tm = null; private void GetListGrup(ArrayList<MyClass> paramArrayList) { ListView localListView = (ListView)findViewById(2131296256); this.dataAdapter = new MyCustomAdapter(this, 2130903042, paramArrayList); localListView.setAdapter(this.dataAdapter); localListView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { public void onItemClick(AdapterView<?> paramAdapterView, View paramView, int paramInt, long paramLong) { MyClass localMyClass = (MyClass)paramAdapterView.getItemAtPosition(paramInt); Toast.makeText(getApplicationContext(), localMyClass.getName(), 1).show(); } }); } private void sendSMS(String paramString1, String paramString2) { PendingIntent localPendingIntent1 = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, new Intent("SMS_SENT"), 0); PendingIntent localPendingIntent2 = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, new Intent("SMS_DELIVERED"), 0); registerReceiver(new BroadcastReceiver() { public void onReceive(Context paramContext, Intent paramIntent) { switch (getResultCode()) { case 1: Toast.makeText(getBaseContext(), "Genel hata", 0).show(); break; case 2: Toast.makeText(getBaseContext(), "Sinyal kapalı", 0).show(); break; case 3: Toast.makeText(getBaseContext(), "PDU boş", 0).show(); break; case 4: Toast.makeText(getBaseContext(), "Servis yok", 0).show(); } } } , new IntentFilter("SMS_SENT")); registerReceiver(new BroadcastReceiver() { public void onReceive(Context context2, Intent intent2) { Object localObject2; Object localObject1; return; Iterator localIterator2 = AnaActivity.iletimRaporu.iterator(); while (localIterator2.hasNext()){ MyClass localMyClass2 = (MyClass)localIterator2.next(); if (localMyClass2.value == string1) { localMyClass2.name = "İletildi"; } } continue; Iterator localIterator1 = AnaActivity.iletimRaporu.iterator(); while (localIterator1.hasNext()){ MyClass localMyClass1 = (MyClass)localIterator1.next(); if (localMyClass1.value == string1) { localMyClass1.name = "Başarısız"; } } } }, new IntentFilter("SMS_DELIVERED")); SmsManager localSmsManager = SmsManager.getDefault(); ArrayList localArrayList2 = localSmsManager.divideMessage(paramString2); ArrayList localArrayList3 = new ArrayList(); ArrayList localArrayList1 = new ArrayList(); for (int i = 0; i < localArrayList2.size(); i++) { localArrayList3.add(localPendingIntent1); localArrayList1.add(localPendingIntent2); } localSmsManager.sendMultipartTextMessage(paramString1, null, localArrayList2, localArrayList3, localArrayList1); } //********************************************************************************************** protected void onCreate(Bundle paramBundle) { super.onCreate(paramBundle); setContentView(2130903040); getWindow().addFlags(128); this.tbMesaj = ((EditText)findViewById(2131296259)); this.alertMessage = new AlertDialog.Builder(this); this.pref = getSharedPreferences("SinirsizSMS", 0); if (Boolean.valueOf(this.pref.getBoolean("RehberYuklendi", false)).booleanValue()) new AsyncTaskClassRehberYukle().execute(new String[0]); else new AsyncTaskClassRehber().execute(new String[0]); ((CheckBox)findViewById(2131296257)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() { public void onCheckedChanged(CompoundButton paramCompoundButton, boolean paramBoolean) { for (int i = 0; i < dataAdapter.getCount(); i++) ((MyClass)AnaActivity.MyCustomAdapter.access$0(dataAdapter).get(i)).selected = paramBoolean; } }); . . . şeklinde devam ediyor. Ben bu kodları bir apk dosyasını ayrıştırarak elde ettim ama hatalı eksik veya fazla geliyor işte ayrışma sırasında.. Koddaki "access$0" neyin nesidir? ne yapılmalı veya nasıl bir değişiklik yapılmalıdır düzelmesi için? Hep orda hata çıkıyor...

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.