Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Android Web Servis

01.02.2017 - 17:23

package com.example.aysenur.sekretertakip;

import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.content.pm.ActivityInfo;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private SharedPreferences loginPreferences;
  private SharedPreferences.Editor loginPrefsEditor;

  EditText txtfirmaKodu,txtkullaniciAdi,txtsifre;
  Button btngiris,btncikis;
  Spinner spinnerFirma;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT);

    txtkullaniciAdi = (EditText) findViewById(R.id.etkullanici);
    txtsifre = (EditText) findViewById(R.id.etsifre);
    txtfirmaKodu = (EditText) findViewById(R.id.etfirma);

    final CheckBox cbHatirla = (CheckBox) findViewById(R.id.cbHatirla);
 

    btngiris = (Button) findViewById(R.id.btngiris);
    btncikis = (Button) findViewById(R.id.btncikis);

    loginPreferences = getSharedPreferences("loginPrefs",MODE_PRIVATE);
    loginPrefsEditor = loginPreferences.edit();
    Boolean hatirla = loginPreferences.getBoolean("hatirla",false);

    if (hatirla==true){

      txtkullaniciAdi.setText(loginPreferences.getString("kullaniciAdi",""));
      txtsifre.setText(loginPreferences.getString("sifre",""));
      cbHatirla.setChecked(true);
    }
    btngiris.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        List<String> list = WebServiceProcesses.KullaniciGirisi(txtfirmaKodu.getText().toString(),txtkullaniciAdi.getText().toString(),txtsifre.getText().toString());
        if (list.size() == 1){
          Session.firmaID = Integer.parseInt(list.get(0));
          Session.kullaniciID = Integer.parseInt(txtfirmaKodu.getText().toString());
          if (cbHatirla.isChecked()){
            loginPrefsEditor.putBoolean("hatirla",true);
            loginPrefsEditor.putString("kullaniciAdi",txtkullaniciAdi.getText().toString());
            loginPrefsEditor.putString("sifre",txtsifre.getText().toString());
            loginPrefsEditor.commit();
          }
          else {
            loginPrefsEditor.clear();
            loginPrefsEditor.commit();
          }
          startActivity(new Intent(MainActivity.this,AnaSayfa.class));
        } else {
          Toast.makeText(getApplicationContext(),"Hatalı Bilgiler Girdiniz" , Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
      }
    });
    btncikis.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        finish();
      }
    });
  }
}

Arkadaşlar ben bir tane login ekranlı uygulama yapmak istiyorum.Ancak web servisten bilgileri çekmiyor.Null olarak döndürüyor.

package com.example.aysenur.sekretertakip;

import android.os.StrictMode;
import android.util.Pair;

import org.ksoap2.SoapEnvelope;
import org.ksoap2.serialization.MarshalFloat;
import org.ksoap2.serialization.SoapObject;
import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope;
import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Created by AYSENUR on 30/01/2017.
 */

public class WebServiceProcesses {
  private static String NAMESPACE = "http://tempuri.org/";
  private static String URL = "http://elazigyoreselmarket.com/WebServiceSekreterTakip/service1.asmx";
  private static SoapSerializationEnvelope startProcess(String namespace, List<Pair<String,Object>> list ,boolean marshal){
    SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE,namespace);
    if (list != null)
      for (int i =0 ; i<list.size();i++)
        request.addProperty(list.get(i).first,list.get(i).second);
    StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();
    StrictMode.setThreadPolicy(policy);
    SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);
    if (marshal){
      envelope.implicitTypes = true;
      envelope.encodingStyle = SoapSerializationEnvelope.XSD;
      MarshalFloat mf = new MarshalFloat();
      mf.register(envelope);
    }
    envelope.dotNet = true;
    envelope.setOutputSoapObject(request);
    return envelope;
  }
  public static List<String> KullaniciGirisi(String firmaID, String kullaniciAdi,String sifre){
    String nameSpace = "KullaniciGirisi";
    List<String> listString = new ArrayList<>();
    List<Pair<String,Object>> pairList = new ArrayList<>();
    pairList.add(new Pair<String, Object>("firmaID",firmaID));
    pairList.add(new Pair<String, Object>("kullaniciAdi",kullaniciAdi));
    pairList.add(new Pair<String, Object>("sifre",sifre));
    SoapSerializationEnvelope envelope = startProcess(nameSpace,pairList,false);
    HttpTransportSE httpTransportSE = new HttpTransportSE(URL);
    httpTransportSE.debug=true;

    try {
      httpTransportSE.call("http://tempuri.org/" + nameSpace,envelope);
      SoapObject response = (SoapObject) envelope.getResponse();
      if (!(response.toString().equals("anyType {}") || response ==null)){
        int rowCount = response.getPropertyCount();
        for (int i =0;i<rowCount;i++){
          listString.add(response.getProperty(i).toString());
        }
      }
    }
    catch (Exception e){
      e.printStackTrace();
    }
    return listString;
  }


}

Bu da web servis bağlantısı.Yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkürler

2480 Görüntülenme

1 Cevap

ferhat yeşilyurt
04.02.2017 - 01:37

burada güzel yapmış dayının biri

 

http://www.androidhive.info/2012/01/android-login-and-registration-with-php-mysql-and-sqlite/

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Ayşenur Toprak
06.02.2017 - 22:02
bu json ve sqlite ile yapmış.Ben ksoap ile yapmaya çalışıyorum.Biraz farklı bu.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.