Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Bundle sorunum, bakarmısınız?

13.12.2013 - 20:32

Merhaba, burada yeniyim. Yaklaşık 1 aydır android projem üzerinde çalışıyorum. Her şeyi hazır ama işlevlerde sorun çıkıyor.

Sorun tam olarak şu; Bir sayfada textview'ler var. Bu textview'leri string'e atadım. Sayfadaki tuşa basarak listview'e gidiyor. Maddelerin her birinde bundle var, bundle'lar önceki sayfadaki textview'in yazısına farklı bir string ataması gerekiyor. Ama program tam burada budle'ları iletirken hata veriyor ve durduruluyor.

 

En başta anlattığım sayfanın kodu;

 

package com.monsterdroid.howtoloseweight;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;


public class ekranbir extends Activity{
@Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ekran1);

        Button button1=(Button) findViewById(R.id.button1);
        Button button2=(Button) findViewById(R.id.button);
        final TextView baslik = (TextView) findViewById(R.id.baslik);
        final TextView madde = (TextView) findViewById(R.id.madde);
        final TextView icerik = (TextView) findViewById(R.id.icerik);
        
        Bundle veribaslik = getIntent().getExtras();
        String baslikveri = veribaslik.getString("baslikveri");
        baslik.setText(baslikveri);
        
        Bundle verimadde = getIntent().getExtras();
        String maddeveri = verimadde.getString("maddeveri");
        madde.setText(maddeveri);
        
        Bundle veriicerik = getIntent().getExtras();
        String icerikveri = veriicerik.getString("icerikveri");
        icerik.setText(icerikveri);
     
        
        
        button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            
            @Override
            public void onClick(View v) {
                
                startActivity(new Intent("com.monsterdroid.howtoloseweight.ANASAYFA"));
                
            }
        });
        
        button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            
            @Override
            public void onClick(View v) {
                
                startActivity(new Intent("com.monsterdroid.howtoloseweight.MAINACTIVITY"));
                
        
                
                
            
            }
        });
        
        
    }

    public boolean onCreateOptionsMenu (Menu menu){
        super.onCreateOptionsMenu(menu);
        MenuInflater menutanim = getMenuInflater();
        menutanim.inflate(R.menu.menu, menu);
        return true;
        }
    
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // TODO Auto-generated method stub
         switch (item.getItemId()){
            case R.id.home:
                startActivity (new Intent("com.monsterdroid.howtoloseweight.ANASAYFA"));
                return true;
            case R.id.about:
                startActivity (new Intent("com.monsterdroid.howtoloseweight.ABOUUT"));
                return true;
            case R.id.list:
                startActivity (new Intent("com.monsterdroid.howtoloseweight.EKRANBIIR"));
                return true;
            }
            return false;

}

    
}

 

Bu da listview sayfasının kodu; 

package com.monsterdroid.howtoloseweight;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ExpandableListView;
import android.widget.ExpandableListView.OnChildClickListener;


import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class MainActivity extends Activity {
    private static List<Country> Countries;
    private ExpandableListView expandableListView;
    private CountryAdapter adapter;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);

        LoadCountries();
        expandableListView = (ExpandableListView) findViewById(R.id.expandableListView1);
        adapter = new CountryAdapter(this, Countries);
        expandableListView.setAdapter(adapter);
        final Bundle bundle = new Bundle();
           final Intent intent = new Intent("com.monsterdroid.howtoloseweight.EKRANBIIR");
       expandableListView.setOnChildClickListener(new OnChildClickListener(){
        
        @Override
        public boolean onChildClick(ExpandableListView parent, View v,
                int groupPosition, int childPosition, long id) {
            // TODO Auto-generated method stub
            if (groupPosition==0){
                if (childPosition==0){
                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas1));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad1));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic1));
                    
                }
                if(childPosition==1)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas2));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad2));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic2));
                }
                
                if(childPosition==2)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas3));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad3));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic3));
                }
                
                if(childPosition==3)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas4));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad4));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic4));
                }
            }
            
            if (groupPosition==1){
                if(childPosition==4)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas5));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad5));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic5));
                }
                
                if(childPosition==5)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas6));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad6));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic6));
                }
                
                if(childPosition==6)
                {                
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas7));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad7));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic7));
                }
                
                if(childPosition==7)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas8));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad8));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic8));
                }
                
                if(childPosition==8)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas9));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad9));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic9));
                }
                
                if(childPosition==9)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas10));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad10));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic10));
                }
                
            }
            if (groupPosition==2){
                if(childPosition==10)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas11));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad11));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic11));
                }
                
                if(childPosition==11)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas12));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad12));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic12));
                }
                
                if(childPosition==12)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas13));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad13));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic13));
                }
                                    
            }
            if (groupPosition==3){
                if(childPosition==13)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas14));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad14));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic14));
                }
                
                if(childPosition==14)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas15));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad15));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic15));
                }
                
                if(childPosition==15)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas16));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad16));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic16));
                }
                
                if(childPosition==16)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas17));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad17));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic17));
                }
                
            }
            if (groupPosition==4){
                if(childPosition==17)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas18));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad18));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic18));
                }
                
                if(childPosition==18)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas19));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad19));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic19));
                }
                
                if(childPosition==19)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas20));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad20));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic20));
                }
                
                if(childPosition==20)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas21));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad21));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic21));
                }
                
                if(childPosition==21)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas22));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad22));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic22));
                }
                
                if(childPosition==22)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas23));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad23));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic23));
                }
            }
            if (groupPosition==5){
                if(childPosition==23)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas24));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad24));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic24));
                }
                
                if(childPosition==24)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas25));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad25));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic25));
                }
                
                if(childPosition==25)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas26));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad26));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic26));
                }
                
                if(childPosition==26)
                {                    
                    bundle.putString("baslikveri",getString(R.string.bas27));                
                    bundle.putString("maddeveri",getString(R.string.mad27));
                    bundle.putString("icerikveri",getString(R.string.ic27));
                }

                
            }
            
            intent.putExtras(bundle);
            startActivity(intent);
            
            return false;
        }
           
           
           
           
           
       });
        
        
    }
    
  private void LoadCountries() {
    Countries = new ArrayList<Country>();
        ArrayList<String> liste1 = new ArrayList<String>(
                Arrays.asList(getString(R.string.lis1),getString(R.string.lis2),getString(R.string.lis3),getString(R.string.lis4)));
        Countries.add(new Country("Rules of Thumb", liste1));

        ArrayList<String> liste2 = new ArrayList<String>(
                Arrays.asList(getString(R.string.lis5),getString(R.string.lis6),getString(R.string.lis7),getString(R.string.lis8),getString(R.string.lis9),getString(R.string.lis10)));
        Countries.add(new Country("Low-Calorie Diet", liste2));

        ArrayList<String> liste3 = new ArrayList<String>(
                Arrays.asList(getString(R.string.lis11),getString(R.string.lis12),getString(R.string.lis13)));
        Countries.add(new Country("Low-Carb Diet", liste3));

        ArrayList<String> liste4 = new ArrayList<String>(
                Arrays.asList(getString(R.string.lis14),getString(R.string.lis15),getString(R.string.lis16),getString(R.string.lis17)));
        Countries.add(new Country("Other Diets", liste4));

        ArrayList<String> liste5 = new ArrayList<String>(
                Arrays.asList(getString(R.string.lis18),getString(R.string.lis19),getString(R.string.lis20),getString(R.string.lis21),getString(R.string.lis22),getString(R.string.lis23)));
        Countries.add(new Country("Burn Calories", liste5));
        
        ArrayList<String> liste6 = new ArrayList<String>(
                Arrays.asList(getString(R.string.lis24),getString(R.string.lis25),getString(R.string.lis26),getString(R.string.lis27)));
        Countries.add(new Country("Stay Motivated", liste6));
    }
    
    
    
}

 

 

 LogCat'daki hata kodu;

12-13 18:12:35.323: E/Trace(691): error opening trace file: No such file or directory (2)
12-13 18:12:36.373: D/dalvikvm(691): GC_FOR_ALLOC freed 43K, 3% free 8013K/8259K, paused 114ms, total 119ms
12-13 18:12:36.383: I/dalvikvm-heap(691): Grow heap (frag case) to 8.435MB for 588816-byte allocation
12-13 18:12:36.533: D/dalvikvm(691): GC_CONCURRENT freed <1K, 3% free 8587K/8839K, paused 42ms+7ms, total 147ms
12-13 18:12:37.033: D/gralloc_goldfish(691): Emulator without GPU emulation detected.
12-13 18:12:40.923: D/dalvikvm(691): GC_FOR_ALLOC freed 4K, 3% free 8616K/8839K, paused 54ms, total 55ms
12-13 18:21:20.933: D/dalvikvm(691): GC_FOR_ALLOC freed 9K, 3% free 9028K/9223K, paused 62ms, total 72ms
12-13 18:21:21.008: I/dalvikvm-heap(691): Grow heap (frag case) to 9.731MB for 908616-byte allocation
12-13 18:21:21.322: D/dalvikvm(691): GC_CONCURRENT freed 593K, 8% free 9322K/10119K, paused 80ms+149ms, total 315ms
12-13 18:21:21.492: D/AndroidRuntime(691): Shutting down VM
12-13 18:21:21.492: W/dalvikvm(691): threadid=1: thread exiting with uncaught exception (group=0x40a13300)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691): FATAL EXCEPTION: main
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.monsterdroid.howtoloseweight/com.monsterdroid.howtoloseweight.ekranbir}: java.lang.NullPointerException
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2059)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2084)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:130)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1195)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691): Caused by: java.lang.NullPointerException
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at com.monsterdroid.howtoloseweight.ekranbir.onCreate(ekranbir.java:27)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5008)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1079)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2023)
12-13 18:21:21.622: E/AndroidRuntime(691):     ... 11 more
12-13 18:21:26.423: I/Process(691): Sending signal. PID: 691 SIG: 9

 

 

Yardım ederseniz çok teşekkür ederim, herkese iyi çalışmalar... 

4981 Görüntülenme

7 Cevap

Furkan KURT
15.12.2013 - 23:38

Çok teşekkürler, anladım. Son attığım mesajı görmeyin lütfen, yanlışlıkla attım onu :)

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Furkan KURT
15.12.2013 - 23:34

Şu getStringExtra komutunu açıklşarmısın bir de? Tam olarak anlayamadım :(

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Yasin Kafadar
15.12.2013 - 22:58

Selam Furkan,

MainActivity içindeki ListView'da ya da başka bir yerde Activiy açmak için yarattığın Intent'leri string vererek değil de aşağıdaki gibi yaratırsan hataları run-time yani uygulaman çalışmaya başlayınca değil de compile olurken yani derlenirken alırsın. Bu hata düzeltme işini eclipse otomatik olarak yapar.

[code]
new Intent(MainActivity.this, ekranbir.class)
[/code]

Diğer verdiğim kodda da ekranbir'de kullanılmak üzere gönderdiğin değerleri almak için şöyle bir kod yazmışsın:

[code]
veribaslik = getIntent().getExtras();
baslikveri = veribaslik.getString("baslikveri");
[/code]

bununda aşağıdaki gibi değiştirsen null pointer hatasından kurtulabilirsin.

[code]
getIntent().getStringExtra("baslikveri")​
[/code]

Neden böyle olduklarını ilk cevabımda vermiştim.

Kolay gelsin.


 

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Furkan KURT
15.12.2013 - 22:41

Yasin Abi, birinci kodu ekranbir'e, ikinci verdiğin kodu listview'in maddelerine mi uyarlayacağım?

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Furkan KURT
15.12.2013 - 22:39

Çok teşekkürler, en kısa zamanda deneyeceğim :)

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Yasin Kafadar
14.12.2013 - 12:57

<em> tagleri olmayacak. Cevabı gönderirken sanırım yazı italic kalmış :)

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Yasin Kafadar
14.12.2013 - 12:55

Selam Furkan,

Öncelikle isimlendirmelerini daha düzgün vermeni öneririm ve Sınıf isimlerinde CamelCasing yani "EkranBir" şeklinde bir isim vermen Java jargonuna daha uygun.

Kodunu yanlış okumadıysam birden fazla sorun gözüme çarptı: 

- ilk olarak EKRANBIIR yani iki tane II kullanmışsın

Intent("com.monsterdroid.howtoloseweight.EKRANBIIR");

Sayfa açarken böyle bir yapı yerine şunu kullanman hata yapma olasılığını düşürecektir.

startActivity(new Intent(MainActivity.this, ekranbir.class));

- ikinci olarakta ekranbir sanırım senin launcher activity'in yani uygulama açılır açılmaz ekranbir açılıyor. Böyle olunca da extra'da daha herhangi bir veri olmadan sen ona ulaşmaya çalışıyorsun ve hali ile hata loglarında da görüldüğü üzere NullPointer exception alıyorsun. 

Bence extra stringlere şöyle ulaşsan daha iyi olur hata riski azalır.

[code]

getIntent().getStringExtra("baslikveri")

[/code]

 

Yanlış kod

[code]

Bundle veribaslik = getIntent().getExtras();
String baslikveri = veribaslik.getString("baslikveri");
baslik.setText(baslikveri);

[/code]

 Debug edince büyük ihtimalle veribaslik'ın null olduğunu göreceksin.

 

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.