Countdown Tİmer Sayacı sıfıra düşmüyor!

merhabalar count down timer kullanıyorum projemde mesela 10dan geriye saydırmak istiyorum ama 10 9 8 7  geliyor 1 de kalıyor 0 olmuyor 

new CountDownTimer(5000,1000){

      @Override
      public void onTick(long millisUntilFinished) {
        timeText.setText("Time : " + millisUntilFinished/1000);
      }

      @Override
      public void onFinish() {
        timeText.setText("Süre Doldu!!");
        handler.removeCallbacks(runnable);
        for (ImageView image : imageArray){
          image.setVisibility(View.INVISIBLE);
        }
        AlertDialog.Builder alert = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
        alert.setTitle("Tekrar Dene!!");
        alert.setMessage("Yeniden Başlamak İstiyor musun?");
        alert.setPositiveButton("Evet", new DialogInterface.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            // restart
            Intent intent = getIntent();
            finish();
            startActivity(intent);
          }
        });
        alert.setNegativeButton("Hayır", new DialogInterface.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Oyun Bitti", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        });
        alert.show();
      }
    }.start();

 

  Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.