Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

DataGridView Bulunan Veriyi ComboBox Üzerine Aktarma

06.01.2020 - 17:13

Merhabalar,
C# Üzerinde MouseDown Event İle Verileri ComboBox Üzerinde Listelemekteyim,

    private void CMBUrunCinsi_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      eDesktopAlertColor CLRRed = eDesktopAlertColor.Red;
      eAlertPosition PSTTopRight = eAlertPosition.TopRight;

      var UrunCinsiBilgisi = (from X in DB.TBL_UrunCinsi
                  where X.KayitNo == X.KayitNo
                  where X.Durum == true
                  orderby X.UrunCinsi ascending
                  select new
                  {
                    KayitNo = X.KayitNo,
                    UrunCinsi = X.UrunCinsi
                  }).ToList();

      try
      {
        if (UrunCinsiBilgisi != null)
        {
          CMBUrunCinsi.DataSource = UrunCinsiBilgisi;
          CMBUrunCinsi.DisplayMember = "UrunCinsi";
          CMBUrunCinsi.ValueMember = "KayitNo";
        }
      }

      catch (Exception EX)
      {
        DesktopAlert.Show("Bir Hata Oluştu : " + EX.ToString(), CLRRed, PSTTopRight);
      }
    }

Daha Sonra Tablo Üzerinde Bulunan Verileri DataGrid Üzerinde Join İle Açıklama Alanlarını Listelemekteyim,
 

    void DataGridGoster()
    {
      var DataGridIcerigi = (from I in DB.TBL_Islemler
                  join X in DB.TBL_UrunCinsi on I.UrunCinsiReferans equals X.KayitNo
                  join Y in DB.TBL_Marka on I.MarkaReferans equals Y.KayitNo
                  join Z in DB.TBL_Model on I.ModelReferans equals Z.KayitNo
                  where I.KayitNo == I.KayitNo
                  where X.KayitNo == X.KayitNo
                  where Y.KayitNo == Y.KayitNo
                  where Z.KayitNo == Z.KayitNo
                  select new
                  {
                    KayitNo = I.KayitNo,
                    UrunCinsi = X.UrunCinsi,
                    Marka = Y.Marka,
                    Model = Z.Model
                  }).ToList();

      DGVIslemler.DataSource = DataGridIcerigi;
    }

Yalnız Seçili Satır Üzerinde Bulunan Verileri ComboBox Üzerine Nasıl Aktarabilirim ?
ComboBox MouseDown Event İle Doldurulduğundan Dolayı Bu İşlemi Nasıl Yapabilirim ?
Düzenleme Sonrasında Seçilen Kayıtların Tekrardan ValueMember Değerini Nasıl Aldırabilirim ?

Sizlerden Bilgi Beklemekteyim, İyi Çalışmalar...

998 Görüntülenme

1 Cevap

Gürkan
07.01.2020 - 15:19

private void MyDataGridView_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 
{
  foreach (DataGridViewRow satir in dataGridView.SelectedRows) 
  {
    string deger1 = satir.Cells[0].Value.ToString();
    string deger2 = satir.Cells[1].Value.ToString();

    // Burada istediğiniz değerleri alabilir ve Combobox'a ekleyebilirsiniz.
    comboBox1.Items.Add(deger1);
    comboBox1.Items.Add(deger2);
  }
}

Yukarıdaki kod parçası işinizi görecektir diye umuyorum. Ayrıca DataGridView nesnenizin seçim modunu FullRowSelect olarak değiştirmeniz gereklidir.

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.