Turkcell | Geleceği Yazanlar

DataGridView Bulunan Veriyi ComboBox Üzerine Aktarma

Merhabalar,
C# Üzerinde MouseDown Event İle Verileri ComboBox Üzerinde Listelemekteyim,

    private void CMBUrunCinsi_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      eDesktopAlertColor CLRRed = eDesktopAlertColor.Red;
      eAlertPosition PSTTopRight = eAlertPosition.TopRight;

      var UrunCinsiBilgisi = (from X in DB.TBL_UrunCinsi
                  where X.KayitNo == X.KayitNo
                  where X.Durum == true
                  orderby X.UrunCinsi ascending
                  select new
                  {
                    KayitNo = X.KayitNo,
                    UrunCinsi = X.UrunCinsi
                  }).ToList();

      try
      {
        if (UrunCinsiBilgisi != null)
        {
          CMBUrunCinsi.DataSource = UrunCinsiBilgisi;
          CMBUrunCinsi.DisplayMember = "UrunCinsi";
          CMBUrunCinsi.ValueMember = "KayitNo";
        }
      }

      catch (Exception EX)
      {
        DesktopAlert.Show("Bir Hata Oluştu : " + EX.ToString(), CLRRed, PSTTopRight);
      }
    }

Daha Sonra Tablo Üzerinde Bulunan Verileri DataGrid Üzerinde Join İle Açıklama Alanlarını Listelemekteyim,
 

    void DataGridGoster()
    {
      var DataGridIcerigi = (from I in DB.TBL_Islemler
                  join X in DB.TBL_UrunCinsi on I.UrunCinsiReferans equals X.KayitNo
                  join Y in DB.TBL_Marka on I.MarkaReferans equals Y.KayitNo
                  join Z in DB.TBL_Model on I.ModelReferans equals Z.KayitNo
                  where I.KayitNo == I.KayitNo
                  where X.KayitNo == X.KayitNo
                  where Y.KayitNo == Y.KayitNo
                  where Z.KayitNo == Z.KayitNo
                  select new
                  {
                    KayitNo = I.KayitNo,
                    UrunCinsi = X.UrunCinsi,
                    Marka = Y.Marka,
                    Model = Z.Model
                  }).ToList();

      DGVIslemler.DataSource = DataGridIcerigi;
    }

Yalnız Seçili Satır Üzerinde Bulunan Verileri ComboBox Üzerine Nasıl Aktarabilirim ?
ComboBox MouseDown Event İle Doldurulduğundan Dolayı Bu İşlemi Nasıl Yapabilirim ?
Düzenleme Sonrasında Seçilen Kayıtların Tekrardan ValueMember Değerini Nasıl Aldırabilirim ?

Sizlerden Bilgi Beklemekteyim, İyi Çalışmalar...

  0

  Gürkan

  07 Ocak 2020

  private void MyDataGridView_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 
  {
    foreach (DataGridViewRow satir in dataGridView.SelectedRows) 
    {
      string deger1 = satir.Cells[0].Value.ToString();
      string deger2 = satir.Cells[1].Value.ToString();
  
      // Burada istediğiniz değerleri alabilir ve Combobox'a ekleyebilirsiniz.
      comboBox1.Items.Add(deger1);
      comboBox1.Items.Add(deger2);
    }
  }

  Yukarıdaki kod parçası işinizi görecektir diye umuyorum. Ayrıca DataGridView nesnenizin seçim modunu FullRowSelect olarak değiştirmeniz gereklidir.

  Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.