Firebase Notification Api 27 bildirim gelmiyor

Mrb ;

Halihazırda çalışan bildirim api 27 seviyesinden sonra çalışmıyor neden neleri değiştirmek gerek sanırım api 27 ye uygun değişiklik yapmak gerekecek nereden olabilir ?

  +1

  Çağatay

  13 Haziran 2018

  Api 27 den sonrası Push Notification yapısını desteklemiyor Notification Channel yapman lazım Örnek: if blogu ile Build.Sdkversion kontrolu yapıp Oreodan sonrası için Notification Channel yapısını else blogu ilede Push Notification yapısını yazman gerekli  if(Build.VERSION.SDK_INT>Build.VERSION_CODES.O){ //Burada notification Channel yapısını yaz } else{ //Buradada push notification yaz  oreodan düşük sdklar burada çalışır oreo ve üstü sdklar yukarıdaki notification channel yapısıyla çalışacaktır artık. }/

   DuzceLy

   Çar, 20/06/2018 - 15:51
   Yeni birisi bunları nasıl anlayacak :)

   DuzceLy

   Çar, 20/06/2018 - 16:14
   Sanırım burada anlatıyor ; https://www.youtube.com/watch?v=2a4gqHolUIU

  -1

  Okan

  13 Haziran 2018

  Ben yeniyim tam olarak neleri değiştirmem gerek kodlar burada ; import android.app.Notification; import android.app.NotificationManager; import android.app.PendingIntent; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.media.RingtoneManager; import android.net.Uri; import android.support.v4.app.NotificationCompat; import android.util.Log; import com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService; import com.google.firebase.messaging.RemoteMessage; import javax.security.auth.Subject; public class MyFirebaseMessagingService extends FirebaseMessagingService { //belli karakter sayısı private static final String TAG = "MyFirebaseMessagi"; @Override public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) { Log.d(TAG, "From: " + remoteMessage.getFrom()); // notification geldiğinde konsolda yazdırılacak olan kısım Log.d(TAG, "Notification Message Body: " + remoteMessage.getNotification().getBody()); // alttaki metod sayesinde gönderilen notification alınıp metoda parametre olarak gönderiliyor. sendNotification(remoteMessage.getNotification().getBody()); } // notification göndermek için gerekli metod private void sendNotification(String messageBody) { Intent intent = new Intent(this,Anasayfa.class); intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this,0,intent,PendingIntent.FLAG_ONE_SHOT); Uri defaultSoundUri = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION); NotificationCompat.Builder notificationBuilder = new NotificationCompat.Builder(this,"1") .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher) .setContentTitle("Bildirim") .setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle().bigText(messageBody)) .setContentText(messageBody) .setAutoCancel(true) .setSound(defaultSoundUri) .setContentIntent(pendingIntent); NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); notificationManager.notify(0, notificationBuilder.build()); } }  

   aeniserkaya

   Per, 14/06/2018 - 09:33
   https://www.mobilhanem.com/android-notification-channel-tanimlama-ve-kullanimi/ Bu linki inceleyebilirsin.

  0

  Okan

  20 Haziran 2018

  Mevcut kodlar bunlar MyFirebaseMessaggingService deki kodlar  ; https://paste.ofcode.org/Q53j6HSeaLNJyqBJX4ubDv ve kanalı böyle tanımladım yine aynı sonuç bildirim gelmiyor program kapalıyken  ; https://paste.ofcode.org/BnSxEcKnLwEq94tHhNRqD9    

  0

  Çağatay

  13 Haziran 2018

  private static final CHANNEL_ID="buraya bulunduğun paket ismini yaz" private static final CHANNEL_NAME="Buraya istedigin şeyi yazabilrisin" //Yukarıdakileri globale yani oncreate metodunun üstüne yazmalısın// NotificationChannel channel= new NotificationChannel(CHANNEL_ID, CHANNEL_NAME, NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT); channel.enableLights(true); channel.enableVibration(true); .setLightColor(getColor(R.color.blue)); channel.setLockscreenVisibility(Notification.VISIBILITY_PRIVATE); getManager().createNotificationChannel(channel); getManager().createNotificationChannel(channel); NotificationManager mNotificationManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); Intent intentactivity = new Intent(getApplicationContext(), Gideceginsınıf.class); PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(),0, intentactivity, 0); mNotificationManager.createNotificationChannel(channel); Notification notification = new NotificationCompat.Builder(getApplicationContext()) .setSmallIcon(bildirim iconu) .setContentTitle("Bildirim basligi") .setContentText("Bildirim yazısı") .setContentIntent(pendingIntent) .setAutoCancel(true) .setChannelId(CHANNEL_ID).build(); mNotificationManager.notify(0, notification);   //Alttaki koduda en sona bir yere metotların altına yaz fakat classın içinde olmalı// public NotificationManager getManager() { if(manager==null){ manager=(NotificationManager)getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); } return manager; }  

  Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.