Turkcell | Geleceği Yazanlar

Float Action Menü Öğelerine tıklayınca yeni aktivity açma

Bu resimdeki sol üst köşedeki float action buttonu projemde kullandım buraya kadar herşey güzel yalnız ben o papatya yapraklarına benziyen menü elemanlarının herbirine ayrı birer activity atamak istiyorum bu mümkün mü? Mümkünse bunu nasıl yapabilirim yani bir activitye nasıl bağlantı verebilirim? Aşağıda kod parçacığımı gönderdim nasıl bir ekleme yapılması gerekiyor yardımcı olan olursa çok sevinirim.

package info.androidhive.materialdesign;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.ImageView;

import com.oguzdev.circularfloatingactionmenu.library.FloatingActionButton;
import com.oguzdev.circularfloatingactionmenu.library.FloatingActionMenu;
import com.oguzdev.circularfloatingactionmenu.library.SubActionButton;

import info.androidhive.mardinvalilik.R;
import info.androidhive.mardinvalilik.activity.Lan;


@SuppressWarnings("ALL")
public class Main2Activity extends AppCompatActivity {


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main2);

    // Set up the large red button on the center right side
    // With custom button and content sizes and margins
    int redActionButtonSize = getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.kırmızı_butonun_pixel_boyutu); //Kırmızı butonun pixel boyutu
    int redActionButtonMargin = getResources().getDimensionPixelOffset(R.dimen.action_button_margin); //Kırmızı butonun kenar pixel boyutu
    int redActionButtonContentSize = getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.action_button_size);//Kırmızı butonun içindeki nesnenin pixel boyutu
    int redActionButtonContentMargin = getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.action_button_size);//Kırmızı butonun içindeki nesnenin kenar pixel boyutu
    int redActionMenuRadius = getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.action_button_size);//Menünün yarı çapı
    int blueSubActionButtonSize = getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.action_button_size);// Menü elemanlarının buton boyutu
    int blueSubActionButtonContentMargin = getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.action_button_size);//Menü elemanlarının içindeki nesnenin pixel boyutu

    ImageView fabIconStar = new ImageView(this);
    fabIconStar.setImageDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_profile));

    FloatingActionButton.LayoutParams starParams = new FloatingActionButton.LayoutParams(redActionButtonSize, redActionButtonSize);
    starParams.setMargins(redActionButtonMargin,
        redActionButtonMargin,
        redActionButtonMargin,
        redActionButtonMargin);
    fabIconStar.setLayoutParams(starParams);

    FloatingActionButton.LayoutParams fabIconStarParams = new FloatingActionButton.LayoutParams(redActionButtonContentSize, redActionButtonContentSize);
    fabIconStarParams.setMargins(redActionButtonContentMargin,
        redActionButtonContentMargin,
        redActionButtonContentMargin,
        redActionButtonContentMargin);

    final FloatingActionButton leftCenterButton = new FloatingActionButton.Builder(this)
        .setContentView(fabIconStar, fabIconStarParams)
        .setBackgroundDrawable(R.drawable.fab_background)
        .setPosition(FloatingActionButton.POSITION_BOTTOM_CENTER)
        .setLayoutParams(starParams)
        .build();    // Set up customized SubActionButtons for the right center menu
    SubActionButton.Builder lCSubBuilder = new SubActionButton.Builder(this);
    lCSubBuilder.setBackgroundDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.button_action_dark_selector));

    FrameLayout.LayoutParams blueContentParams = new FrameLayout.LayoutParams(FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT, FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT);
    blueContentParams.setMargins(blueSubActionButtonContentMargin,
        blueSubActionButtonContentMargin,
        blueSubActionButtonContentMargin,
        blueSubActionButtonContentMargin);
    lCSubBuilder.setLayoutParams(blueContentParams);
    // Set custom layout params
    FrameLayout.LayoutParams blueParams = new FrameLayout.LayoutParams(blueSubActionButtonSize, blueSubActionButtonSize);
    lCSubBuilder.setLayoutParams(blueParams);

    ImageView lcIcon1 = new ImageView(this);
    ImageView lcIcon2 = new ImageView(this);
    ImageView lcIcon3 = new ImageView(this);
    ImageView lcIcon4 = new ImageView(this);
    ImageView lcIcon5 = new ImageView(this);

    lcIcon1.setImageDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.button_action_dark));
    lcIcon2.setImageDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.button_action_dark));
    lcIcon3.setImageDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.button_action_dark));
    lcIcon4.setImageDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.button_action_dark));
    lcIcon5.setImageDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.button_action_dark));

    // Build another menu with custom options
    final FloatingActionMenu leftCenterMenu = new FloatingActionMenu.Builder(this)
        .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon1, blueContentParams).build())
        .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon2, blueContentParams).build())
        .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon3, blueContentParams).build())
        .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon4, blueContentParams).build())
        .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon5, blueContentParams).build())
        .setRadius(redActionMenuRadius)
        .setStartAngle(150)
        .setEndAngle(-150)
        .attachTo(leftCenterButton)
        .build();

 

Image icon customizablebuttons.png

  0

  Zafer M ŞEN

  Mekatronik Mühendisliği - 12 Ocak 2016

  Hocam inceldem sorunun tam çözümü şöyle 

  final FloatingActionMenu leftCenterMenu = new FloatingActionMenu.Builder(this)
          .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon1, blueContentParams).build())
          .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon2, blueContentParams).build())
          .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon3, blueContentParams).build())
          .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon4, blueContentParams).build())
          .addSubActionView(lCSubBuilder.setContentView(lcIcon5, blueContentParams).build())
          .setRadius(redActionMenuRadius)
          .setStartAngle(150)
          .setEndAngle(-150)
          .attachTo(leftCenterButton)
          .build();

  Hocam burada alt butonları direk fonksiyon içindeki metotda tanımlamak yerine şöyle benim aşağıda tanımladğım gibi tanımladıkdan sonra metotda koyarsanız ve daha sonra onclickleri tanımlarsanız sorun çözülecektir.

   

  SubActionButton button1 = lCSubBuilder.setContentView(lcIcon5, blueContentParams).build();
      SubActionButton button2 = lCSubBuilder.setContentView(lcIcon4, blueContentParams).build();
      SubActionButton button3 = lCSubBuilder.setContentView(lcIcon3, blueContentParams).build();
      SubActionButton button4 = lCSubBuilder.setContentView(lcIcon2, blueContentParams).build();
      SubActionButton button5 = lCSubBuilder.setContentView(lcIcon1, blueContentParams).build();
      // Build another menu with custom options
      final FloatingActionMenu leftCenterMenu = new FloatingActionMenu.Builder(this)
              .addSubActionView(button5)
              .addSubActionView(button4)
              .addSubActionView(button3)
              .addSubActionView(button2)
              .addSubActionView(button1)
  
              .setRadius(redActionMenuRadius)
              .setStartAngle(150)
              .setEndAngle(-150)
              .attachTo(leftCenterButton)
          .build();
      button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          Log.d("zms","button1");
        }
      });
      button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          Log.d("zms","button2");
        }
      });
      button3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          Log.d("zms","button3");
        }
      });
      button4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          Log.d("zms","button4");
        }
      });
      button5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          Log.d("zms","button5");
        }
      });

  Kolay gelsin

   halitay

   Sa, 12/01/2016 - 16:02
   Evet hocam bu sorunumu çözdü çok teşekkür ederim Allah razı olsun sizden işe yaradı :D

  0

  Zafer M ŞEN

  Mekatronik Mühendisliği - 08 Ocak 2016

  Merhaba FloatAction buton bu tarz kullanmadım ama tahminen şöyle birşey olması lazım float butonun içindeki butonlara tıkladığında hangi butona tıkladığını itemin numarasını döndürmesi lazım onu da şu şekilde yapabilrsin heralde.Birde burada hangi floataction button kütüphanesini kullandığını yazsan ona göre yorum yapmamız doğru olurdu hatta kütüp haneyi indirdiğin yerde sample dosyası vardır onu incele veya kütüphanenin içindeki override edilen metotlarada bakabilrsn. neyse ben burada örnek olarak material dialog kullandm ondan bi örnek yazayım

  new FloatingActionMenu.Builder(this)

  dediğin yerin birin de

  .build();

  demeden önce 

  . (nokta) de ve adapter veya buna benzer onclick flanda olabilr metotlar çıkacakmı ona bak eyer adapter çıkarsa 

  örnek olarak şu şekilde yapbilrsin.Buradaki kodlar tamemn sallama 

  .adapter(adapter, new MaterialDialog.ListCallback() {
                @Override
                public void onSelection(MaterialDialog dialog, View itemView, int which, CharSequence text) {
                  MaterialSimpleListItem item = adapter.getItem(which);
  
                  // showToast(item.getContent().toString());
                  // showToast(String.valueOf(which));
                  switch (which) {
                    case 0:
                      try {
                        c = products.getJSONObject(recyclerViewUrunler.getChildPosition(view));
                        pid = c.getString(AppConfig.TAG_PID);
                        Log.i("zms", "zms LongC getASYNC" + pid);
                        new GetUrunDetails().execute(pid);
                        showToast("0"+c);
                        dialog.dismiss();
                      } catch (JSONException e) {
                        e.printStackTrace();
                      }
  
  
                      break;
                    case 1:
                      try {
                        c = products.getJSONObject(recyclerViewUrunler.getChildPosition(view));
                        pid = c.getString(AppConfig.TAG_PID);
  
                        showToast("c: " + c);
                        new DeleteUrun().execute(pid);
                        dialog.dismiss();
                      } catch (JSONException e) {
                        e.printStackTrace();
                      }
                      break;
  
  
                  }
  
  
                }
              })

  burada switch case ile tıkladığın dosyanın item numarasına göre activity tanımladım sende ona göre bir activity tanımlarsın

  Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.