Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Json parsing string çevirme hatası

26.11.2017 - 22:23

merhaba. json parsingi yeni öğreniyorum ve internetten veri çekmeye çalışıyorum. ancak en son yazdığım kodda Java parsing error:Value of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject adlı bir hata alıyorum lütfen yardımcı olun. bu MainActivity kodu:

import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.widget.ListAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.SimpleAdapter;
import android.widget.Toast;

import com.example.tutorialspoint7.myapplication.R;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
  private ListView lv;

  ArrayList<HashMap<String, String>> contactList;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    contactList = new ArrayList<>();
    lv = findViewById(R.id.list);

    new GetContacts().execute();
  }

  private class GetContacts extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
    @Override
    protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
      Toast.makeText(MainActivity.this,"Json Data is downloading",Toast.LENGTH_LONG).show();

    }

    @Override
    protected Void doInBackground(Void... arg0) {
      HttpHandler sh = new HttpHandler();
      // Making a request to url and getting response
      String url = "http://api.androidhive.info/contacts/";
      String jsonStr = sh.makeServiceCall(url);

      Log.e(TAG, "Response from url: " + jsonStr);
      if (jsonStr != null) {
        try {
          JSONObject jsonObj = new JSONObject(jsonStr);

          // Getting JSON Array node
          JSONArray contacts = jsonObj.getJSONArray("contacts");

          // looping through All Contacts
          for (int i = 0; i < contacts.length(); i++) {
            JSONObject c = contacts.getJSONObject(i);
            String id = c.getString("id");
            String name = c.getString("name");
            String email = c.getString("email");
            String address = c.getString("address");
            String gender = c.getString("gender");

            // Phone node is JSON Object
            JSONObject phone = c.getJSONObject("phone");
            String mobile = phone.getString("mobile");
            String home = phone.getString("home");
            String office = phone.getString("office");

            // tmp hash map for single contact
            HashMap<String, String> contact = new HashMap<>();

            // adding each child node to HashMap key => value
            contact.put("id", id);
            contact.put("name", name);
            contact.put("email", email);
            contact.put("mobile", mobile);

            // adding contact to contact list
            contactList.add(contact);
          }
        } catch (final JSONException e) {
          Log.e(TAG, "Json parsing error: " + e.getMessage());
          runOnUiThread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
              Toast.makeText(getApplicationContext(),
                  "Json parsing error: " + e.getMessage(),
                  Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
          });

        }

      } else {
        Log.e(TAG, "Couldn't get json from server.");
        runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            Toast.makeText(getApplicationContext(),
                "Couldn't get json from server. Check LogCat for possible errors!",
                Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        });
      }

      return null;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(Void result) {
      super.onPostExecute(result);
      ListAdapter adapter = new SimpleAdapter(MainActivity.this, contactList,
          R.layout.list_item, new String[]{ "email","mobile"},
          new int[]{R.id.email, R.id.mobile});
      lv.setAdapter(adapter);
    }
  }
}

bu da HttpHandler kodum:

import android.util.Log;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.ProtocolException;
import java.net.URL;

public class HttpHandler {

  private static final String TAG = HttpHandler.class.getSimpleName();

  public HttpHandler() {
  }

  public String makeServiceCall(String reqUrl) {
    String response = null;
    try {
      URL url = new URL(reqUrl);
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      conn.setRequestMethod("GET");
      // read the response
      InputStream in = new BufferedInputStream(conn.getInputStream());
      response = convertStreamToString(in);
    } catch (MalformedURLException e) {
      Log.e(TAG, "MalformedURLException: " + e.getMessage());
    } catch (ProtocolException e) {
      Log.e(TAG, "ProtocolException: " + e.getMessage());
    } catch (IOException e) {
      Log.e(TAG, "IOException: " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
      Log.e(TAG, "Exception: " + e.getMessage());
    }
    return response;
  }

  private String convertStreamToString(InputStream is) {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    String line;
    try {
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        sb.append(line).append('\n');
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      try {
        is.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }

    return sb.toString();
  }
}

 

1 Cevap

raydingoz
27.11.2017 - 12:14

gelen jsonun da örneğini yazar mısın? obje oldupuna emin ol, hangi satırda bu hata? bir de gson kullan bence. hem daha hızlı hem daha az hata veryor hem de kullanması kolay

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.