Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Listview tüm itemler görünmüyor

01.05.2017 - 14:21

Listviewin translationY değeri ile oynayınca listviewe ekleyeceğim itemler sınırlı oluyor . translationY değerini 40dp yaptım , listviewe en fazla 20-25 arası item ekleyebiliyorum .

1960 Görüntülenme

2 Cevap

Volkan Şahin
03.05.2017 - 10:06

Neler olduğunu görmek için kendim bir örnek yaptım ve dediğin gibi translation değeri ile oynayınca görünen item sayısı azaldı.

Burada senin yapmak istediğin şey yukardan boşluk vermek ise "layout_marginTop" kullanabilirsin XML tarafında.

TranslationY ve TranslationX gibi değerler animasyon yapmak amacıyla kullanılıyor. Örneğin önce TranslationY değerini artırır sonra azaltır ve bir animasyon oluşturursun.

XML kodu şöyle

<ListView
    android:id="@+id/listView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_marginTop="40dp"></ListView>

 Amaç animasyon ise de şöyle bir örnek verebilirim. Örnek Geleceği Yazanlar Listview konusunda alınmıştır, sadece animasyon bölümü eklenmiştir.

private String[] ulkeler =
      {"Türkiye", "Almanya", "Avusturya", "Amerika","İngiltere",
          "Macaristan", "Yunanistan", "Rusya", "Suriye", "İran", "Irak",
          "Şili", "Brezilya", "Japonya", "Portekiz", "İspanya",
          "Makedonya", "Ukrayna", "İsviçre", "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "ı", "i",
          "j", "k", "l", "m", "n"};
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //(A) adımı
    ListView listemiz=(ListView) findViewById(R.id.listView1);

    //(B) adımı
    ArrayAdapter<String> veriAdaptoru=new ArrayAdapter<String>
        (this, android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, ulkeler);

    //(C) adımı
    listemiz.setAdapter(veriAdaptoru);
    
    //Burada liste aşağıya doğru kayıyor animasyon şeklinde.
    listemiz.animate().translationY(100).setDuration(1000).setStartDelay(800);

 

Tahsin Vural
04.05.2017 - 20:51
teşekkür ederim olay dediğiniz gibiymiş oldu :)
Volkan Şahin
02.05.2017 - 19:49

Kodları ekleyebilir misin?

Tahsin Vural
02.05.2017 - 19:53
Xml kodlarınımı ?
Volkan Şahin
03.05.2017 - 09:31
xml ve java
 • Filtered HTML

  Plain text

  Basic HTML

 • Dikey Sekmeler