Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Mvc report

06.12.2016 - 21:59

Merhabalar mvc rapor konusunda 
acil yardımcı olursanız sevinirim

2068 Görüntülenme

1 Cevap

Zafer Çınar
05.12.2019 - 20:43

Merhaba Yücel Aydemir,

İşini görmesi dileğiyle :)

http://www.csharpnedir.com/articles/read/?id=1080


using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 

namespace RDLC.Models 
{ 
  public class Customer 
  { 

    public static List<RDLC.Models.Customers> GetAllCustomers() 
    { 
      var entities = new NorthwindEntities1(); 
      var x = from c in entities.Customers 
            select c; 
      return x.ToList(); 
    } 
  } 
}
using System.Web.Mvc; 

namespace RDLC.Controllers 
{ 
  public class HomeController : Controller 
  { 
    public ActionResult Index() 
    { 
      string welcomeMessage = "Northwind Müşteri Listesine Hoşgeldiniz"; 
      return View((object)welcomeMessage); 
    } 
  } 
}
<%@ Page Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<string>" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
  <head runat="server"> 
    <title>Index</title> 
  </head> 
  <body> 
    <div> 
      <h2> 
        <%=Html.Encode(Model) %></h2> 
      <%=Html.ActionLink("Müşteri Listesi (PDF)","DetailsReport","Customers") %> 
    </div> 
  </body> 
</html>
using System.Web.Mvc; 
using Microsoft.Reporting.WebForms; 
using RDLC.Models; 

namespace RDLC.Controllers 
{ 
  public class CustomerController : Controller 
  { 
    public ActionResult Index() 
    { 
      return View(); 
    } 

    public ActionResult DetailsReport() 
    { 
      LocalReport localReport = new LocalReport(); 
      localReport.ReportPath = Server.MapPath("~/Content/Reports/CustomerReport.rdlc"); 
      ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource("Customers", Customer.GetAllCustomers()); 

      localReport.DataSources.Add(reportDataSource); 
      string reportType = "PDF"; 
      string mimeTpe; 
      string encoding; 
      string fileNameExtension; 

      string deviceInfo = "<DeviceInfo>" + 
          " <OutputFormat>PDF</OutputFormat>" + 
          " <PageWidth>8.5in</PageWidth>" + 
          " <PageHeight>11in</PageHeight>" + 
          " <MarginTop>0.5in</MarginTop>" + 
          " <MarginLeft>1in</MarginLeft>" + 
          " <MarginRight>1in</MarginRight>" + 
          " <MarginBottom>0.5in</MarginBottom>" + 
          "</DeviceInfo>"; 

      Warning[] warnings; 
      string[] streams; 
      byte[] renderedBytes; 

      renderedBytes = localReport.Render( 
                    reportType, 
                    deviceInfo, 
                    out mimeTpe, 
                    out encoding, 
                    out fileNameExtension, 
                    out streams, 
                    out warnings); 
       // Oluşan rapor sayfa içerisinde görüntülenmek isteniyorsa aşağıdaki kod parçası kapalı olmalıdır. Eğer ki ayrı bir sayfada 
       // görüntülenmek istiyorsanız ise kod parçasını açmanız gerekmektedir. 
       //Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=NorthWindCustomers." + fileNameExtension); 

       return File(renderedBytes, mimeTpe); 
    } 
  } 
}

 

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.