Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mvc report

Merhabalar mvc rapor konusunda 
acil yardımcı olursanız sevinirim

ysfyltrk

Sa, 06/12/2016 - 22:20
Biraz daha bilgi verebilir misiniz? Tam olarak problem nedir?

yücelaydemir

Sa, 06/12/2016 - 23:35
Onlain fatura kesecek kulanıcı örneğin

  0

  Zafer Çınar

  Software Developer - 05 Aralık 2019

  Merhaba Yücel Aydemir,

  İşini görmesi dileğiyle :)

  http://www.csharpnedir.com/articles/read/?id=1080

  
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  
  namespace RDLC.Models 
  { 
    public class Customer 
    { 
  
      public static List<RDLC.Models.Customers> GetAllCustomers() 
      { 
        var entities = new NorthwindEntities1(); 
        var x = from c in entities.Customers 
              select c; 
        return x.ToList(); 
      } 
    } 
  }
  using System.Web.Mvc; 
  
  namespace RDLC.Controllers 
  { 
    public class HomeController : Controller 
    { 
      public ActionResult Index() 
      { 
        string welcomeMessage = "Northwind Müşteri Listesine Hoşgeldiniz"; 
        return View((object)welcomeMessage); 
      } 
    } 
  }
  <%@ Page Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<string>" %> 
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
    <head runat="server"> 
      <title>Index</title> 
    </head> 
    <body> 
      <div> 
        <h2> 
          <%=Html.Encode(Model) %></h2> 
        <%=Html.ActionLink("Müşteri Listesi (PDF)","DetailsReport","Customers") %> 
      </div> 
    </body> 
  </html>
  using System.Web.Mvc; 
  using Microsoft.Reporting.WebForms; 
  using RDLC.Models; 
  
  namespace RDLC.Controllers 
  { 
    public class CustomerController : Controller 
    { 
      public ActionResult Index() 
      { 
        return View(); 
      } 
  
      public ActionResult DetailsReport() 
      { 
        LocalReport localReport = new LocalReport(); 
        localReport.ReportPath = Server.MapPath("~/Content/Reports/CustomerReport.rdlc"); 
        ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource("Customers", Customer.GetAllCustomers()); 
  
        localReport.DataSources.Add(reportDataSource); 
        string reportType = "PDF"; 
        string mimeTpe; 
        string encoding; 
        string fileNameExtension; 
  
        string deviceInfo = "<DeviceInfo>" + 
            " <OutputFormat>PDF</OutputFormat>" + 
            " <PageWidth>8.5in</PageWidth>" + 
            " <PageHeight>11in</PageHeight>" + 
            " <MarginTop>0.5in</MarginTop>" + 
            " <MarginLeft>1in</MarginLeft>" + 
            " <MarginRight>1in</MarginRight>" + 
            " <MarginBottom>0.5in</MarginBottom>" + 
            "</DeviceInfo>"; 
  
        Warning[] warnings; 
        string[] streams; 
        byte[] renderedBytes; 
  
        renderedBytes = localReport.Render( 
                      reportType, 
                      deviceInfo, 
                      out mimeTpe, 
                      out encoding, 
                      out fileNameExtension, 
                      out streams, 
                      out warnings); 
         // Oluşan rapor sayfa içerisinde görüntülenmek isteniyorsa aşağıdaki kod parçası kapalı olmalıdır. Eğer ki ayrı bir sayfada 
         // görüntülenmek istiyorsanız ise kod parçasını açmanız gerekmektedir. 
         //Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=NorthWindCustomers." + fileNameExtension); 
  
         return File(renderedBytes, mimeTpe); 
      } 
    } 
  }

   

  Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.