Turkcell | Geleceği Yazanlar

null pointer exception hatası alıyorum

package com.example.proje;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import com.google.firebase.database.DataSnapshot;
import com.google.firebase.database.DatabaseError;
import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.ValueEventListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  EditText mTextaUsername;
  EditText mTextaPassword;
  Button mButtonLogin;
  Button mButtonRegister;

  FirebaseDatabase database;
 private  DatabaseReference ref;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    database = FirebaseDatabase.getInstance();
    ref=FirebaseDatabase.getInstance().getReference();

    mTextaUsername = (EditText) findViewById(R.id.txtuser);
    mTextaPassword = (EditText) findViewById(R.id.txtpass);
    mButtonLogin = (Button) findViewById(R.id.btnlog);
    mButtonRegister = (Button) findViewById(R.id.btnreg);
    mButtonRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        Intent nt = new Intent(getApplicationContext(), Register.class);
        startActivity(nt);
      }
    });

    final  String name = mTextaUsername.getText().toString();
   final  String pass = mTextaPassword.getText().toString();


    mButtonLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {


        ref.child("kullanici").addValueEventListener(new ValueEventListener() {
          @Override
          public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot) {
      for ( DataSnapshot postSnapshot:dataSnapshot.getChildren() ) {
         kullanici kll = postSnapshot.getValue(kullanici.class);
        int uye = Log.d("UYE", kll.getAd());


       }

              Toast.makeText(MainActivity.this, " oturum açıldı", Toast.LENGTH_SHORT).show();
              Intent nt = new Intent(getApplicationContext(), homapage.class);
              startActivity(nt);


        }

          @Override
          public void onCancelled(@NonNull DatabaseError databaseError) {

          }
        });

      }
      });
  }

}


 

  0

  Burhan

  21 Eylül 2019

  Referansları ve initalize lerı kontrole diniz.

  Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.