Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

pil durumuna göre konum alma

04.07.2014 - 09:26

merhabalar pil durumuma göre  konumumu güncellemem lazım ama bir kere konum alıyor ve güncellemiyor  hatam nerede acaba  yardımcı olabilirseniz sevinirim kolay gelsin iyi çalısmalar

package com.example.ilkdeneme;

import android.location.Criteria;
import android.location.Location;
import android.location.LocationManager;
import android.os.BatteryManager;
import android.os.Bundle;
import android.provider.Telephony.Sms.Conversations;
import android.util.Log;
import android.widget.TextView;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;

public class MainActivity extends Activity{
    String context;
    LocationManager locationManager;
    Location location;
    android.location.LocationListener locationListener;
    double lat;
    double lng;
    int level;
    
    private TextView textView1;
    private TextView textView3;
    private TextView batteryinfo;
    
    private static final long SURE = 1000 * 40; //40 saniye
    private static final long SURE1 = 1000 * 100;
    private static final long SURE2 = 1000 * 250; 
    private static final long SURE3 = 1000 * 300;
    
    String bat;
    
    
    
private BroadcastReceiver batteryInfoReceiver=new BroadcastReceiver(){
        
        public void onReceive(Context contex, Intent intent){            
            
            level=intent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL,0);
                
            batteryinfo.setText(""+level);
            
                                    
                            
            }        
                    };

     
    
    
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        
        IntentFilter ifilter =  new  IntentFilter ( Intent . ACTION_BATTERY_CHANGED ); 
        Intent batteryStatus = getApplicationContext (). registerReceiver ( null , ifilter );
        int status = batteryStatus . getIntExtra ( BatteryManager . EXTRA_LEVEL ,  - 1 ); 
       bat  =  String.valueOf(status);
       

        
        textView1 = (TextView) findViewById(R.id.lat);
        textView3 = (TextView) findViewById(R.id.lng);
        batteryinfo=(TextView) findViewById(R.id.bat);
        this.registerReceiver(this.batteryInfoReceiver, new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED));
        

        context = Context.LOCATION_SERVICE;
        locationManager = (LocationManager) getSystemService(context);
        location = locationManager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);
        updateWithNewLocation(location);
        //locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,0, 0, locationListener);
        
        while(true){
            
                
        if(level==70 && level<=100)
        {                
            locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,SURE, 0, locationListener);                
        }
        
            
            if(level==50 && level<=69)
            {                
                locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,SURE1, 0, locationListener);                
            }
        if(level==20 && level<=49)
        {                
                locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,SURE2, 0, locationListener);                
            }
            if(level==0 && level<=19)
            {                
                locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,SURE3, 0, locationListener);                
            }
        }
    }
    
    

    
    private void updateWithNewLocation(Location location) {
        locationListener = new android.location.LocationListener() {
            
            @Override
            public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
                // TODO Auto-generated method stub
                
            }
            
            @Override
            public void onProviderEnabled(String provider) {
                // TODO Auto-generated method stub
                
            }
            
            @Override
            public void onProviderDisabled(String provider) {
                // TODO Auto-generated method stub
                
            }
            
            @Override
            public void onLocationChanged(Location location) {
                
                lat = location.getLatitude();
                lng = location.getLongitude();
                textView1.setText("" + lat);
                textView3.setText("" + lng);
                Log.e("lat : ", "" + lat);
                Log.e("lng : ", "" + lng);
            
            }
        };
        
        
    }
    
    }

2592 Görüntülenme

0 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.