Soru & Cevap

Satırların Database Üzerine Insert Yapılması Hk.

17.10.2019 - 05:43

Merhabalar,
asp.Net Web Page İle Oluşturduğum Sipariş Sayfasında TextBox Üzerine Girilen Veriler DataTables Tablosuna Satır Olarak Eklenmektedir.

Görsel kaldırıldı.

Burada Tamamla Butonu İle Satırdaki Verileri Veritabanı İçerisine Toplu Şekilde Nasıl Insert Edebilirim ?

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/TemsilciIslemleri.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="TemsilciSiparisIslemleri.aspx.cs" Inherits="BilgiYonetimSistemi.TemsilciSiparisIslemleri" %>
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  <div class="container-fluid px-xl-5">
    <section class="py-5">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 mb-4">
          <div class="card">
            <div class="card-header">
              <h6 class="text-uppercase mb-0">Satış Temsilci Sipariş İşlemleri</h6>
            </div>
            <div class="card-body">
              <div style="overflow-x: auto;">
                <table id="SatisTemsilcisiSiparisListesi" class="table table-striped card-text">
                  <div>
                    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                    <br />
                    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                    <br />
                    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                    <br />
                    <asp:Button ID="BTNSatisIslemleri" runat="server" CssClass="btn btn-primary shadow px-5 shadow form-control-range" Text="Ekle" OnClick="BTNSatisIslemleri_Click" OnClientClick="return false" />
 
                    <br />
                    <br />
                  </div>
                  <thead>
                    <tr>
                      <th scope="col">Name and Surname</th>
                      <th scope="col">Age</th>
                      <th scope="col">Country</th>
                    </tr>
                  </thead>
                </table>
                <br />
                <asp:Button ID="BTNIslemTamamla" runat="server" CssClass="btn btn-primary shadow px-5 shadow form-control-range" Text="Tamamla" OnClientClick="return false"/>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>
  <script>
    $('#ContentPlaceHolder1_BTNSatisIslemleri').click(function () {
      var table = $('#SatisTemsilcisiSiparisListesi').DataTable();
      var rowNode = table
        .row.add([$('#ContentPlaceHolder1_TextBox1').val(), $('#ContentPlaceHolder1_TextBox2').val(), $('#ContentPlaceHolder1_TextBox3').val()])
        .draw()
        .node();
      $(rowNode)
        .css('color', 'black') 
        .animate({ color: 'black' });
    });
    $(document).ready(function () {
      $('#SatisTemsilcisiSiparisListesi').DataTable({
        "order": [[2, "asc"]],
        dom: 'Bfrtip',
        buttons: ['copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print']
      });
    });
  </script>
</asp:Content>

Sizlerden Bilgi Beklemekteyim, İyi Çalışmalar...

0 Görüntülenme

2 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.

picture-146602-1555421038.jpg
ibrahimayhan35
19.10.2019 - 07:24
Hocam Soruyu Yanlis Anladiniz, DataTables asp.net Icin Bir Classtir ve css Ile Gorsellestirme Yapmaktadir, Datatables Tablosundaki Satirlari Nasil DB ye Insert Edebilirim ? veya Tabloyu List e Nasil Aktarabilirim ?
Profile picture for user chnkyn01
chnkyn01
19.10.2019 - 04:03

veritabanı adı database olsun,tablonun adı datatables demişsin.bunlara dayanarak,

code behind kısmında ;

protected void BtnSatısIslemleri_Click(object_sender,Eventargs e)
{

SqlConnection con=new SqlConnection("veritabanı bağlantı yolu yani connectionString");
SqlCommand cmd=new SqlCommand(); // boş şuanda

// buton tıklanmasında değerleri alırız.
string marka=textbox1.text;
string model=textbox2.text;
string urun=textbox3.text;  // şeklinde

// query 
string query=string.format(@"insert into datatables values('{0}','{1}','{2}')",marka,model,urun);

cmd.connection=con;
cmd.commandText=query;

if(cmd.connection.state==ConnectionState.closed)
  cmd.connection.open();

if(cmd.ExecuteNonQuery() == 1)
{
 // eğer bir trigger yok ise db de 1 döndürmesi gerekir başarıyla kayıt edildiğine dair.
}

cmd.connection.close();

}