Soru & Cevap

Timepicker'dan Alınan Bilgilerle Bildirim Göndermek ...

19.05.2020 - 03:38

Selamlar dostlar,

Timepicker'dan aldığım bilgilerle Alarm Manager sınıfını kullanarak uygulamaya bildirim göndermek istiyorum. Ama bir türlü başaramadım. Kodlarım aşağıda. Hatam nedir ?

MainActivity. java

package com.info.alarmtetiklemebildirim2018;

import android.app.Activity;
import android.app.AlarmManager;
import android.app.Notification;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.app.TimePickerDialog;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.os.SystemClock;
import android.support.v4.app.NotificationCompat;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TimePicker;

import java.util.Calendar;

public class MainActivity extends Activity {

  private Calendar calendar;
  private Button buttonBildirimGonder;
  private TimePickerDialog timePickerDialog;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.setTimeInMillis(System.currentTimeMillis());

    timePickerDialog = new TimePickerDialog(MainActivity.this, new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {
      @Override
      public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay, int minute) {

      calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY,hourOfDay);
      calendar.set(Calendar.MINUTE,minute);


      }
    }, Calendar.HOUR_OF_DAY, Calendar.MINUTE, true);

    buttonBildirimGonder = (Button) findViewById(R.id.buttonBildirimGonder);


    buttonBildirimGonder.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        zamanliliBildirimGonder();
      }
    });


  }

  
  private void zamanliliBildirimGonder() {

    NotificationCompat.Builder builder;

    NotificationManager bildirimYoneticisi =
        (NotificationManager)getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

    Intent ıntent = new Intent(this,MainActivity.class);

    PendingIntent gidilecekIntent = PendingIntent.getActivity(this,1,ıntent,PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);


    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {

      String kanalId = "kanalId";
      String kanalAd = "kanalAd";
      String kanalTanım = "kanalTanım";
      int kanalOnceligi = NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH;

      NotificationChannel kanal = bildirimYoneticisi.getNotificationChannel(kanalId);

      if (kanal == null) {
        kanal = new NotificationChannel(kanalId, kanalAd, kanalOnceligi);
        kanal.setDescription(kanalTanım);
        bildirimYoneticisi.createNotificationChannel(kanal);
      }

      builder = new NotificationCompat.Builder(this, kanalId);

      builder.setContentTitle("Başlık")
          .setContentText("İçerik")
          .setSmallIcon(R.drawable.resim)
          .setAutoCancel(true)
          .setContentIntent(gidilecekIntent);

    } else {

      builder = new NotificationCompat.Builder(this);

      builder.setContentTitle("Başlık")
          .setContentText("İçerik")
          .setSmallIcon(R.drawable.resim)
          .setContentIntent(gidilecekIntent)
          .setAutoCancel(true)
          .setPriority(Notification.PRIORITY_HIGH);
    }


    Intent broadcastIntent =
        new Intent(MainActivity.this,BildirimYayinlayici.class);

    broadcastIntent.putExtra("bildirimNesnesi",builder.build());

    PendingIntent gidilecekBroadcast = PendingIntent.getBroadcast(this
        ,0
        ,broadcastIntent
        ,PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

    AlarmManager alarmManager =
        (AlarmManager) getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);

    alarmManager.set(AlarmManager.RTC_WAKEUP,calendar.getTimeInMillis(),gidilecekBroadcast);  }}

 

Burası da Broadcast Receiver sınıfım BildirimYakalayici.java

package com.info.alarmtetiklemebildirim2018;

import android.app.Notification;
import android.app.NotificationManager;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;

public class BildirimYayinlayici extends BroadcastReceiver {

  public void onReceive(Context context, Intent intent) {

    NotificationManager bildirimYoneticisi = (NotificationManager)context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

    Notification bildirim = intent.getParcelableExtra("bildirimNesnesi");

    bildirimYoneticisi.notify(1, bildirim);

  }
}

 

5 Görüntülenme

0 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.