Soru & Cevap

Var olan sqlite veritabanından veri çekme ...

16.01.2014 - 08:10

 Merhaba. Benim elimde sqlite manager ile oluşturduğum veritabanı dosyası var ve bunu projeme dahil ettim. Ben şimdi bu veritabanından veri çekip listView'de göstermek istiyorum. 

[code]

package com.example.databasestokdeneme;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;

import android.content.Context;

import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;

public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
  private static String DB_PATH = "/data/data/com.example.databasestokdeneme/databases/";
  private static String DB_NAME = "stokTest";

  private SQLiteDatabase myDatabase; 

  private final Context myContext;

  public DataBaseHelper(Context context) {
    super(context, DB_NAME, null, 1);
    this.myContext = context;

  }

  public void createDataBase() throws IOException{

    boolean dbExist = checkDataBase();

    if(dbExist){
      database already exist

    }
    else
    {

      this.getReadableDatabase();

      try {

        copyDataBase();

      } catch (IOException e) {

        throw new Error("Error copying database");

      }
    }
  }

  private void copyDataBase() throws IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    //InputStream dbInput = myContext.getAssets().open(DB_NAME);
    String outFile = DB_PATH + DB_NAME;
    OutputStream dbOutput = new FileOutputStream(outFile);

    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length;
    // while ((length = dbInput.read(buffer))>0) {
    //   dbOutput.write(buffer,0,length);
    InputStream myInput = myContext.getAssets().open("mydb.sqlite");
    while ((length = myInput.read(buffer)) > 0) {
      dbOutput.write(buffer, 0, length);
    }

    myInput.close();
    dbOutput.flush();
    dbOutput.close();
  }

  private boolean checkDataBase() {
    SQLiteDatabase check = null;
    try {
      String dbPath = DB_PATH+DB_NAME;
      check = SQLiteDatabase.openDatabase(dbPath, null, SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
    }
    if (check!=null) {
      check.close();
    }

    return check != null ? true : false;

  }

  public void openDB() throws SQLException{
    String dbPath = DB_PATH+DB_NAME;
    myDatabase = SQLiteDatabase.openDatabase(dbPath, null, SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {

  }

  @Override   
  public synchronized void close() 
  { 
    if(myDatabase != null) 
      myDatabase.close(); 
    super.close(); 
  }
  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
  }
}

public class Kullanicilar extends Activity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    // TODO Auto-generated method stub
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.kullanici);
    ListView kullanici = (ListView)findViewById(R.id.listView1);
  }
}

[/code]
43 Görüntülenme

1 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Profile picture for user rabia.kosem
rabia.kosem
11.07.2014 - 06:46

Sorunun çüzümünü bulabilen varmı. veritabanındaki kayıtları listview çerisine bir türlü aktaramadım.