Soru & Cevap

Visual Studio sql Server hata

02.05.2020 - 09:33

 

Bu benim frmMusteriListele Kodum

Public Class frmMusteriListele
  Sub Temizle()
    For Each control As Control In Me.Controls
      If TypeOf control Is TextBox Then
        control.Text = ""
      End If
    Next
  End Sub
  Dim S As New Stok
  Private Sub frmMusteriListele_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    S.KayitGetir("select *from musteri", DataGridView1)
  End Sub

  Private Sub txtMusteriSearch_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles txtMusteriSearch.TextChanged
    S.KayitGetir("select *from musteri where adSoyad like '%" & txtMusteriSearch.Text & "%'", DataGridView1)

  End Sub

  Private Sub btnmusteriGuncelle_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnmusteriGuncelle.Click
    S.Ekle_Sil_Guncelle("update musteri set adSoyad='" & TxtMusGuncelleAdSoyad.Text & "',where veresiye='" & txtGuncelleVeresiye.Text & "'")
    S.KayitGetir("select *from musteri", DataGridView1)
  End Sub

  Private Sub iptalButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles iptalButton.Click
    Me.Close()
  End Sub

  Private Sub silButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles silButton.Click
    S.Ekle_Sil_Guncelle("delete from musteri where adSoyad='" & DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString & "'")
    S.KayitGetir("select *from musteri", DataGridView1)
  End Sub

  Private Sub DataGridView1_CellDoubleClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellDoubleClick
    TxtMusGuncelleAdSoyad.Text = DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString
    txtGuncelleVeresiye.Text = DataGridView1.CurrentRow.Cells(1).Value.ToString

  End Sub
End Class

Bu da benim Stok.vb class ındaki kodum:

Imports System.Data.SqlClient

Public Class Stok
  Dim baglanti As New SqlConnection("Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=MarkePro;Integrated Security=True")
  Dim tablo As New DataTable

  Sub Ekle_Sil_Guncelle(sorgu As String)
    Try
      If baglanti.State = ConnectionState.Closed Then
        baglanti.Open()
      End If
      Dim komut As New SqlCommand(sorgu, baglanti)
      komut.ExecuteNonQuery()
      baglanti.Close()
      MessageBox.Show("İşlem Başarılı")
      frmMusteriEkle.Temizle()
      frmMusteriListele.Temizle()
    Catch ex As Exception
      baglanti.Close()
      MessageBox.Show("Böyle Bir Müşteri Bulunuyor!", "Uyarı")
    End Try
  End Sub

  Sub KayitGetir(sorgu As String, dgrid As DataGridView)
    tablo.Clear()
    Dim adtr As New SqlDataAdapter(sorgu, baglanti)
    adtr.Fill(tablo)
    dgrid.DataSource = tablo
  End Sub
End Class

Sorun şu ki ben sql üzerindeki veriden frmMusteriListele kodunda da gördüğünüz gibi veri güncellemeye çalışıyorum.

private Sub btnMusteriguncelle diye başlayan kısımdaki bir kodda hata olduğunu düşünüyorum ama çözemedim.

---------------------Teşekkürler-------------

6 Görüntülenme

0 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.