Turkcell | Geleceği Yazanlar

Webview Dosya Yükleme Sorunu

Arkadaşlar android ile bir projem var. Web sayfasını webview ile gösteriyorum. JavaScript vs. sorunsuz ancak, <input type="file"/> yani HTML' de olan dosya yükleme kodu çalışmıyor. İnternette araştıra araştıra buraya kadar geldim ama bundan sonrası yok.

 
	package com.example.berkay.kussohbet;


	import android.app.Activity;
	import android.app.AlertDialog;
	import android.app.ProgressDialog;
	import android.content.DialogInterface;
	import android.content.Intent;
	import android.graphics.Bitmap;
	import android.graphics.Color;
	import android.graphics.drawable.ColorDrawable;
	import android.net.Uri;
	import android.os.Bundle;
	import android.support.v7.app.ActionBar;
	import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
	import android.util.Log;
	import android.view.KeyEvent;
	import android.view.Menu;
	import android.view.MenuItem;
	import android.webkit.ValueCallback;
	import android.webkit.WebChromeClient;
	import android.webkit.WebView;
	import android.webkit.WebViewClient;
	import android.widget.Toast;


	public class WebSayfasi extends Activity {


	 private WebView wv;


	 private ValueCallback<Uri> mUploadMessage;
	 private final static int FILECHOOSER_RESULTCODE = 1;


	 @Override
	 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
	         Intent intent) {
	  if (requestCode == FILECHOOSER_RESULTCODE) {
	   if (null == mUploadMessage) return;
	   Uri result = intent == null || resultCode != RESULT_OK ? null
	     : intent.getData();
	   mUploadMessage.onReceiveValue(result);
	   mUploadMessage = null;


	  }
	 }


	 @Override
	 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
	  super.onCreate(savedInstanceState);
	  setContentView(R.layout.websayfasi);


	  wv = new WebView(this);
	  wv.setWebViewClient(new WebViewClient());
	  wv.loadUrl("http://kusfisiltisi.com");
	  wv.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
	  wv.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {
	   //The undocumented magic method override
	   //Eclipse will swear at you if you try to put @Override here
	   public void openFileChooser(ValueCallback<Uri> uploadMsg) {


	    mUploadMessage = uploadMsg;
	    Intent i = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
	    i.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
	    i.setType("image/*");
	    WebSayfasi.this.startActivityForResult(Intent.createChooser(i, "File Chooser"), FILECHOOSER_RESULTCODE);


	   }
	  });


	  setContentView(wv);
	 }
	}


	

cs.sonmez

Çar, 28/01/2015 - 08:20
yunus bey şu kod daha açık bu kodu kullan problemin kalmayacak.

  +1

  Yunus Berkay AKSOY

  28 Ocak 2015

  Sorunu çözdüm arkadaşlar, yabancı bir forumda bir arkadaş çözüm bulmuş. Destekleriniz için teşekkürler.

   

  
  
  
  	package com.example.berkay.kussohbet;
  
  
  	import android.app.Activity;
  	import android.content.Intent;
  	import android.content.res.Configuration;
  	import android.graphics.Bitmap;
  	import android.net.Uri;
  	import android.os.Bundle;
  	import android.webkit.ValueCallback;
  	import android.webkit.WebChromeClient;
  	import android.webkit.WebView;
  	import android.webkit.WebViewClient;
  
  
  	public class WebSayfasi extends Activity {
  
  
  	 WebView web;
  
  
  	 private ValueCallback<Uri> mUploadMessage;
  	 private final static int FILECHOOSER_RESULTCODE=1;
  
  
  	 @Override
  	 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
  	         Intent intent) {
  	  if(requestCode==FILECHOOSER_RESULTCODE)
  	  {
  	   if (null == mUploadMessage) return;
  	   Uri result = intent == null || resultCode != RESULT_OK ? null
  	     : intent.getData();
  	   mUploadMessage.onReceiveValue(result);
  	   mUploadMessage = null;
  	  }
  	 }
  
  
  	 @Override
  	 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  	  super.onCreate(savedInstanceState);
  	  setContentView(R.layout.websayfasi);
  
  
  	  web = (WebView) findViewById(R.id.webview);
  
  
  	
  	  web = new WebView(this);
  	  web.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
  	  web.loadUrl("http://kusfisiltisi.com");
  	  web.setWebViewClient(new myWebClient());
  	  web.setWebChromeClient(new WebChromeClient()
  	  {
  	   //The undocumented magic method override
  	   //Eclipse will swear at you if you try to put @Override here
  	   // For Android 3.0+
  	   public void openFileChooser(ValueCallback<Uri> uploadMsg) {
  
  
  	    mUploadMessage = uploadMsg;
  	    Intent i = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
  	    i.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
  	    i.setType("image/*");
  	    WebSayfasi.this.startActivityForResult(Intent.createChooser(i,"File Chooser"), FILECHOOSER_RESULTCODE);
  
  
  	   }
  
  
  	   // For Android 3.0+
  	   public void openFileChooser( ValueCallback uploadMsg, String acceptType ) {
  	    mUploadMessage = uploadMsg;
  	    Intent i = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
  	    i.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
  	    i.setType("*/*");
  	    WebSayfasi.this.startActivityForResult(
  	      Intent.createChooser(i, "File Browser"),
  	      FILECHOOSER_RESULTCODE);
  	   }
  
  
  	   //For Android 4.1
  	   public void openFileChooser(ValueCallback<Uri> uploadMsg, String acceptType, String capture){
  	    mUploadMessage = uploadMsg;
  	    Intent i = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
  	    i.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
  	    i.setType("image/*");
  	    WebSayfasi.this.startActivityForResult( Intent.createChooser( i, "File Chooser" ), WebSayfasi.FILECHOOSER_RESULTCODE );
  
  
  	   }
  
  
  	  });
  
  
  	
  	  setContentView(web);
  
  
  	
  	 }
  
  
  	 public class myWebClient extends WebViewClient
  	 {
  	  @Override
  	  public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon) {
  	   // TODO Auto-generated method stub
  	   super.onPageStarted(view, url, favicon);
  	  }
  
  
  	  @Override
  	  public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
  	   // TODO Auto-generated method stub
  
  
  	   view.loadUrl(url);
  	   return true;
  
  
  	  }
  
  
  	  @Override
  	  public void onPageFinished(WebView view, String url) {
  	   // TODO Auto-generated method stub
  	   super.onPageFinished(view, url);
  
  
  	
  	  }
  	 }
  
  
  	 //flipscreen not loading again
  	 @Override
  	 public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig){
  	  super.onConfigurationChanged(newConfig);
  	 }
  	}
  
  
  	

  0

  onur

  28 Mart 2016

  merhaba ben bu kodları kullandım fakat uygulamayı çalıştırdıktan sonra dosya seçmek için tıkladığımda galeri veya kamera diye iki seçenek çıkıyor hangisini seçersem seçeyim "unfortunately has stopped" hatasını alıyorum

  0

  Ömer SÖNMEZ

  Bilgisayar Mühendisi - 28 Ocak 2015

  KOD BU ŞEKİLDE;

  public class website extends Activity
  {

      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          // TODO Auto-generated method stub
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView(R.layout.web_layout);
          
            WebView webview = (WebView) findViewById(R.id.webview);
            webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
            webview.loadUrl("linkini buraya kopyala");
            
            webview.getSettings().setUserAgentString("Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20120716 Firefox/15.0a2");

            final ProgressDialog progress = ProgressDialog.show(this, "sitenin ismin yaz", "Yükleniyor...", true);
            progress.show();
            webview.setWebViewClient(new WebViewClient() {

               @Override
               public void onPageFinished(WebView view, String url) {
                  super.onPageFinished(view, url);
                  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Sayfa yüklendi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                  progress.dismiss();
               }

               public void onReceivedError(WebView view, int errorCode, String description, String failingUrl) {
                  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bir hata oluştu", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                  progress.dismiss();
               }
            });

         }

      }

   berkayaksoy

   Çar, 28/01/2015 - 12:15
   Hocam maalesef bu kodda çalışmadı. HTML sayfalarında olan yükleme kutucukları (file upload) tıkladığımda hiç bir şey yapmıyor. Mesela chrome' de ona tıklayınca fotoğraf çek gönder, dosyalarımdan seç gibi ekran çıkıyor ama bunda tıklıyorum sadece bekliyor.
  Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.