Turkcell | Geleceği Yazanlar

BARış TARAFINDAN YAPILAN YORUMLAR

[code] public class TranslateAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, String> {          protected void onPostExecute(String result) {         // sonucu buraya geliyor strin

Rica etsem kodu biraz daha açıklar mısın? Mesela çevirisi yapılacak stringi nereye yazıyoruz? ve bir başka sınıftan bu sınıfı nasıl çalıştırırım? Teşekkürler

[code] double widthPixels;         double heightPixels;         WindowManager w = this.getWindowManager();         Display d = w.getDefaul

Bu kodda 6.894inç değeri verdi. Sorun metrics.xdpi ve metrics.ydpi metodlarının bazı telefonlarda metrics.densityDpi metodundan farklı bir değer döndürüyor olmasıymış.

DisplayMetrics Bug?

Verdiğin linkteki kodu denedikten sonra sorunun nereden kaynaklandığını buldum. Sorun metrics.xdpi ve metrics.ydpi metodlarının bazı telefonlarda metrics.densityDpi metodundan farklı bir değer döndürüyor olması. Örnek olarak HTC one x'te xdpi ve...