Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

AFNetworking Merkez Bankası Kur JSON Dosyasını Okumuyor

09.09.2014 - 09:59

[code]- (void)viewDidLoad

{

    [super viewDidLoad];

    AFHTTPRequestOperationManager *manager = [AFHTTPRequestOperationManager manager];

    [manager GET:@"http://www.dovizaltinfiyatlari.net/tcmbjson/" parameters:nil success:^(AFHTTPRequestOperation *operation, id responseObject) {

        NSLog(@"JSON: %@", responseObject);

    } failure:^(AFHTTPRequestOperation *operation, NSError *error) {

        NSLog(@"Error: %@", error);

    }];

}[/code]

Kod kısmı bu şekilde fakat bir türlü okumuyor Error' a düşüyor. Nedeni nedir acaba? NSURLConnection ile okuyor ama dediğim gibi AFN Okumuyor. Yardımlarınız için teşekkürler...

2998 Görüntülenme

1 Cevap

Anıl SÖZERİ
09.09.2014 - 10:17

Merhaba,

manager'ı oluşturduktan sonra şu kod satırını ekleyin sorununuz çözülecektir;

[code]manager.responseSerializer.acceptableContentTypes = [NSSet setWithObject:@"text/html"];[/code]

Deneme.zip

İyi çalışmalar.

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Erkam KÜCET
09.09.2014 - 10:24
Data Set' in içinde gelen html tagları text' e mi çevirdik burda tam anlamadım. Sorun çözüldü fakat mantığını pek anlayamadım. AFN kendi içinde serialize etmiyor mu zaten?
Anıl SÖZERİ
09.09.2014 - 10:26
Kendi serialize ediyor ama text/html olarak döndüğünden kabul edilebilir tip olarak yapısında var olmadığından bizim eklememiz gerekiyor.
Erkam KÜCET
09.09.2014 - 10:32
Teşekkür ederim.
Anıl SÖZERİ
09.09.2014 - 10:39
Rica ederim, kolay gelsin.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.