Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

aktiviteyi bir kez görüntüleme

14.03.2016 - 13:43

kayıt ve login olmak üzere iki aktivitem var. Ben uyglama ilk çalıştığında kayıt ekranının gelmesini daha sonra her çalıştığımda artık sadece login ekranının gelmesini istiyorum acil yardım lütfenn

2428 Görüntülenme

3 Cevap

Fatih Demir
15.03.2016 - 12:34

Bunu sharedPreferences ile yapabilirsin kardeş.. Kişi kayıt olurken sharedPreferences bir değer tutsun.. Böylece sonraki açılımlarda uygulama o değeri hatırlayacak ve direk login sayfasına yönlendirecektir..

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

EMİNE AKTÜRK
14.03.2016 - 15:33

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  Button kayit;
  EditText isim, soyisim, sifre, tkr_sifre, email, htr_soru;
  private Veritabani v1;


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);    v1 = new Veritabani(this);
    kayit = (Button) findViewById(R.id.button);
    isim = (EditText) findViewById(R.id.editText);
    soyisim = (EditText) findViewById(R.id.editText2);
    email = (EditText) findViewById(R.id.editText3);
    sifre = (EditText) findViewById(R.id.editText4);
    tkr_sifre = (EditText) findViewById(R.id.editText5);
    htr_soru = (EditText) findViewById(R.id.editText6);


    kayit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override


      public void onClick(View v) {
        ekleme(isim.getText().toString(), soyisim.getText().toString(), email.getText().toString(), sifre.getText().toString(),
            tkr_sifre.getText().toString(), htr_soru.getText().toString());
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "KAYIT YAPILDI!", Toast.LENGTH_LONG).show();

        Boolean isFirstRun = getSharedPreferences("PREFERENCE", MODE_PRIVATE).getBoolean("isfirstrun", true);

        if (isFirstRun) {
          getSharedPreferences("PREFERENCE", MODE_PRIVATE).edit().putBoolean("isfirstrun", false).commit();
          Log.e("Naber", "ilk kez çalışıyorum");

        } else {
          Log.e("Naber", "ikinci kez çalışıyorum");        }
      }
    });
  }
  private void ekleme (String isim, String soyisim,String email,String sifre,String tkr_sifre,String htr_soru){
    SQLiteDatabase db=v1.getWritableDatabase();
    ContentValues cv1=new ContentValues();
    cv1.put("isim",isim);
   cv1.put("soyisim",soyisim);
    cv1.put("email",email);
    cv1.put("sifre",sifre);
    cv1.put("tkr_sifre",tkr_sifre);
    cv1.put("htr_soru",htr_soru);
    db.insertOrThrow("kayit", null, cv1);

  }


}

if ve else içinde iki farklı  activity main sayfasını çağırmam gerekiyor.ilk açılışta activity main ikinci çalışmada bu main gelmeyecek activity main2 gelicek.bunu sağlayamadım

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Abdullah
14.03.2016 - 15:12

activite'yi o şekilde tek göstermene gerek yok . uygulama ilk açılışi ögrenebilirsin. o şekilde gösterebilirsin. yada uygulama il açılgıında shrared prenfces kullanarak bir yere data atıp onu kontrol ederek daha önce görmüş görmemiş kontrol edebilirsin.

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.