Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Android Renk Kodları XML Şeklinde Paylaşıyorum

08.03.2014 - 12:40

Merhaba, renk kodlarını tek tek html kodu olarak yazmak çok zor gerçekten. İnternetten farklı yerlerden aldığım kodlarla colors.xml yaptım. Bunu da paylaşıyorum. İsteyenler kullanabilir sadece 17kb. :) İçeriğini de yazayım buradan :)

[code]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="white">#FFFFFF</color>
    <color name="ivory">#FFFFF0</color>
    <color name="lightyellow">#FFFFE0</color>
    <color name="yellow">#FFFF00</color>
    <color name="snow">#FFFAFA</color>
    <color name="floralwhite">#FFFAF0</color>
    <color name="lemonchiffon">#FFFACD</color>
    <color name="cornsilk">#FFF8DC</color>
    <color name="seashell">#FFF5EE</color>
    <color name="lavenderblush">#FFF0F5</color>
    <color name="papayawhip">#FFEFD5</color>
    <color name="blanchedalmond">#FFEBCD</color>
    <color name="mistyrose">#FFE4E1</color>
    <color name="bisque">#FFE4C4</color>
    <color name="moccasin">#FFE4B5</color>
    <color name="navajowhite">#FFDEAD</color>
    <color name="peachpuff">#FFDAB9</color>
    <color name="gold">#FFD700</color>
    <color name="pink">#FFC0CB</color>
    <color name="lightpink">#FFB6C1</color>
    <color name="orange">#FFA500</color>
    <color name="lightsalmon">#FFA07A</color>
    <color name="darkorange">#FF8C00</color>
    <color name="coral">#FF7F50</color>
    <color name="hotpink">#FF69B4</color>
    <color name="tomato">#FF6347</color>
    <color name="orangered">#FF4500</color>
    <color name="deeppink">#FF1493</color>
    <color name="fuchsia">#FF00FF</color>
    <color name="magenta">#FF00FF</color>
    <color name="red">#FF0000</color>
    <color name="oldlace">#FDF5E6</color>
    <color name="lightgoldenrodyellow">#FAFAD2</color>
    <color name="linen">#FAF0E6</color>
    <color name="antiquewhite">#FAEBD7</color>
    <color name="salmon">#FA8072</color>
    <color name="ghostwhite">#F8F8FF</color>
    <color name="mintcream">#F5FFFA</color>
    <color name="whitesmoke">#F5F5F5</color>
    <color name="beige">#F5F5DC</color>
    <color name="wheat">#F5DEB3</color>
    <color name="sandybrown">#F4A460</color>
    <color name="azure">#F0FFFF</color>
    <color name="honeydew">#F0FFF0</color>
    <color name="aliceblue">#F0F8FF</color>
    <color name="khaki">#F0E68C</color>
    <color name="lightcoral">#F08080</color>
    <color name="palegoldenrod">#EEE8AA</color>
    <color name="violet">#EE82EE</color>
    <color name="darksalmon">#E9967A</color>
    <color name="lavender">#E6E6FA</color>
    <color name="lightcyan">#E0FFFF</color>
    <color name="burlywood">#DEB887</color>
    <color name="plum">#DDA0DD</color>
    <color name="gainsboro">#DCDCDC</color>
    <color name="crimson">#DC143C</color>
    <color name="palevioletred">#DB7093</color>
    <color name="goldenrod">#DAA520</color>
    <color name="orchid">#DA70D6</color>
    <color name="thistle">#D8BFD8</color>
    <color name="lightgrey">#D3D3D3</color>
    <color name="tan">#D2B48C</color>
    <color name="chocolate">#D2691E</color>
    <color name="peru">#CD853F</color>
    <color name="indianred">#CD5C5C</color>
    <color name="mediumvioletred">#C71585</color>
    <color name="silver">#C0C0C0</color>
    <color name="darkkhaki">#BDB76B</color>
    <color name="rosybrown">#BC8F8F</color>
    <color name="mediumorchid">#BA55D3</color>
    <color name="darkgoldenrod">#B8860B</color>
    <color name="firebrick">#B22222</color>
    <color name="powderblue">#B0E0E6</color>
    <color name="lightsteelblue">#B0C4DE</color>
    <color name="paleturquoise">#AFEEEE</color>
    <color name="greenyellow">#ADFF2F</color>
    <color name="lightblue">#ADD8E6</color>
    <color name="darkgray">#A9A9A9</color>
    <color name="brown">#A52A2A</color>
    <color name="sienna">#A0522D</color>
    <color name="yellowgreen">#9ACD32</color>
    <color name="darkorchid">#9932CC</color>
    <color name="palegreen">#98FB98</color>
    <color name="darkviolet">#9400D3</color>
    <color name="mediumpurple">#9370DB</color>
    <color name="lightgreen">#90EE90</color>
    <color name="darkseagreen">#8FBC8F</color>
    <color name="saddlebrown">#8B4513</color>
    <color name="darkmagenta">#8B008B</color>
    <color name="darkred">#8B0000</color>
    <color name="blueviolet">#8A2BE2</color>
    <color name="lightskyblue">#87CEFA</color>
    <color name="skyblue">#87CEEB</color>
    <color name="gray">#808080</color>
    <color name="olive">#808000</color>
    <color name="purple">#800080</color>
    <color name="maroon">#800000</color>
    <color name="aquamarine">#7FFFD4</color>
    <color name="chartreuse">#7FFF00</color>
    <color name="lawngreen">#7CFC00</color>
    <color name="mediumslateblue">#7B68EE</color>
    <color name="lightslategray">#778899</color>
    <color name="slategray">#708090</color>
    <color name="olivedrab">#6B8E23</color>
    <color name="slateblue">#6A5ACD</color>
    <color name="dimgray">#696969</color>
    <color name="mediumaquamarine">#66CDAA</color>
    <color name="cornflowerblue">#6495ED</color>
    <color name="cadetblue">#5F9EA0</color>
    <color name="darkolivegreen">#556B2F</color>
    <color name="indigo">#4B0082</color>
    <color name="mediumturquoise">#48D1CC</color>
    <color name="darkslateblue">#483D8B</color>
    <color name="steelblue">#4682B4</color>
    <color name="royalblue">#4169E1</color>
    <color name="turquoise">#40E0D0</color>
    <color name="mediumseagreen">#3CB371</color>
    <color name="limegreen">#32CD32</color>
    <color name="darkslategray">#2F4F4F</color>
    <color name="seagreen">#2E8B57</color>
    <color name="forestgreen">#228B22</color>
    <color name="lightseagreen">#20B2AA</color>
    <color name="dodgerblue">#1E90FF</color>
    <color name="midnightblue">#191970</color>
    <color name="aqua">#00FFFF</color>
    <color name="cyan">#00FFFF</color>
    <color name="springgreen">#00FF7F</color>
    <color name="lime">#00FF00</color>
    <color name="mediumspringgreen">#00FA9A</color>
    <color name="darkturquoise">#00CED1</color>
    <color name="deepskyblue">#00BFFF</color>
    <color name="darkcyan">#008B8B</color>
    <color name="teal">#008080</color>
    <color name="green">#008000</color>
    <color name="darkgreen">#006400</color>
    <color name="blue">#0000FF</color>
    <color name="mediumblue">#0000CD</color>
    <color name="darkblue">#00008B</color>
    <color name="navy">#000080</color>
    <color name="black">#000000</color>
    
     <!-- siyah seffaf -->
    <color name="seffaf_siyah_hex_1">#11000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_2">#22000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_3">#33000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_4">#44000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_5">#55000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_6">#66000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_7">#77000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_8">#88000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_9">#99000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_10">#aa000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_11">#bb000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_12">#cc000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_13">#dd000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_14">#ee000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_15">#ff000000</color>

    <color name="seffaf_siyah_yuzde_5">#0D000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_10">#1A000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_15">#26000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_20">#33000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_25">#40000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_30">#4D000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_35">#59000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_40">#66000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_45">#73000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_50">#80000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_55">#8C000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_60">#99000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_65">#A6000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_70">#B3000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_75">#BF000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_80">#CC000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_85">#D9000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_90">#E6000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_95">#F2000000</color>

<!-- beyaz seffaf -->
    <color name="seffaf_beyaz_hex_1">#11ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_2">#22ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_3">#33ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_4">#44ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_5">#55ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_6">#66ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_7">#77ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_8">#88ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_9">#99ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_10">#aaffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_11">#bbffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_12">#ccffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_13">#ddffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_14">#eeffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_15">#ffffffff</color>

    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_5">#0Dffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_10">#1Affffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_15">#26ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_20">#33ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_25">#40ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_30">#4Dffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_35">#59ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_40">#66ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_45">#73ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_50">#80ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_55">#8Cffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_60">#99ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_65">#A6ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_70">#B3ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_75">#BFffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_80">#CCffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_85">#D9ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_90">#E6ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_95">#F2ffffff</color>

    <color name="White">#FFFFFF</color>
    <color name="Ivory">#FFFFF0</color>
    <color name="LightYellow">#FFFFE0</color>
    <color name="Yellow">#FFFF00</color>
    <color name="Snow">#FFFAFA</color>
    <color name="FloralWhite">#FFFAF0</color>
    <color name="LemonChiffon">#FFFACD</color>
    <color name="Cornsilk">#FFF8DC</color>
    <color name="Seashell">#FFF5EE</color>
    <color name="LavenderBlush">#FFF0F5</color>
    <color name="PapayaWhip">#FFEFD5</color>
    <color name="BlanchedAlmond">#FFEBCD</color>
    <color name="MistyRose">#FFE4E1</color>
    <color name="Bisque">#FFE4C4</color>
    <color name="Moccasin">#FFE4B5</color>
    <color name="NavajoWhite">#FFDEAD</color>
    <color name="PeachPuff">#FFDAB9</color>
    <color name="Gold">#FFD700</color>
    <color name="Pink">#FFC0CB</color>
    <color name="LightPink">#FFB6C1</color>
    <color name="Orange">#FFA500</color>
    <color name="LightSalmon">#FFA07A</color>
    <color name="DarkOrange">#FF8C00</color>
    <color name="Coral">#FF7F50</color>
    <color name="HotPink">#FF69B4</color>
    <color name="Tomato">#FF6347</color>
    <color name="OrangeRed">#FF4500</color>
    <color name="DeepPink">#FF1493</color>
    <color name="Fuchsia">#FF00FF</color>
    <color name="Magenta">#FF00FF</color>
    <color name="Red">#FF0000</color>
    <color name="OldLace">#FDF5E6</color>
    <color name="LightGoldenrodYellow">#FAFAD2</color>
    <color name="Linen">#FAF0E6</color>
    <color name="AntiqueWhite">#FAEBD7</color>
    <color name="Salmon">#FA8072</color>
    <color name="GhostWhite">#F8F8FF</color>
    <color name="MintCream">#F5FFFA</color>
    <color name="WhiteSmoke">#F5F5F5</color>
    <color name="Beige">#F5F5DC</color>
    <color name="Wheat">#F5DEB3</color>
    <color name="SandyBrown">#F4A460</color>
    <color name="Azure">#F0FFFF</color>
    <color name="Honeydew">#F0FFF0</color>
    <color name="AliceBlue">#F0F8FF</color>
    <color name="Khaki">#F0E68C</color>
    <color name="LightCoral">#F08080</color>
    <color name="PaleGoldenrod">#EEE8AA</color>
    <color name="Violet">#EE82EE</color>
    <color name="DarkSalmon">#E9967A</color>
    <color name="Lavender">#E6E6FA</color>
    <color name="LightCyan">#E0FFFF</color>
    <color name="BurlyWood">#DEB887</color>
    <color name="Plum">#DDA0DD</color>
    <color name="Gainsboro">#DCDCDC</color>
    <color name="Crimson">#DC143C</color>
    <color name="PaleVioletRed">#DB7093</color>
    <color name="Goldenrod">#DAA520</color>
    <color name="Orchid">#DA70D6</color>
    <color name="Thistle">#D8BFD8</color>
    <color name="LightGrey">#D3D3D3</color>
    <color name="Tan">#D2B48C</color>
    <color name="Chocolate">#D2691E</color>
    <color name="Peru">#CD853F</color>
    <color name="IndianRed">#CD5C5C</color>
    <color name="MediumVioletRed">#C71585</color>
    <color name="Silver">#C0C0C0</color>
    <color name="DarkKhaki">#BDB76B</color>
    <color name="RosyBrown">#BC8F8F</color>
    <color name="MediumOrchid">#BA55D3</color>
    <color name="DarkGoldenrod">#B8860B</color>
    <color name="FireBrick">#B22222</color>
    <color name="PowderBlue">#B0E0E6</color>
    <color name="LightSteelBlue">#B0C4DE</color>
    <color name="PaleTurquoise">#AFEEEE</color>
    <color name="GreenYellow">#ADFF2F</color>
    <color name="LightBlue">#ADD8E6</color>
    <color name="DarkGray">#A9A9A9</color>
    <color name="Brown">#A52A2A</color>
    <color name="Sienna">#A0522D</color>
    <color name="YellowGreen">#9ACD32</color>
    <color name="DarkOrchid">#9932CC</color>
    <color name="PaleGreen">#98FB98</color>
    <color name="DarkViolet">#9400D3</color>
    <color name="MediumPurple">#9370DB</color>
    <color name="LightGreen">#90EE90</color>
    <color name="DarkSeaGreen">#8FBC8F</color>
    <color name="SaddleBrown">#8B4513</color>
    <color name="DarkMagenta">#8B008B</color>
    <color name="DarkRed">#8B0000</color>
    <color name="BlueViolet">#8A2BE2</color>
    <color name="LightSkyBlue">#87CEFA</color>
    <color name="SkyBlue">#87CEEB</color>
    <color name="Gray">#808080</color>
    <color name="Olive">#808000</color>
    <color name="Purple">#800080</color>
    <color name="Maroon">#800000</color>
    <color name="Aquamarine">#7FFFD4</color>
    <color name="Chartreuse">#7FFF00</color>
    <color name="LawnGreen">#7CFC00</color>
    <color name="MediumSlateBlue">#7B68EE</color>
    <color name="LightSlateGray">#778899</color>
    <color name="SlateGray">#708090</color>
    <color name="OliveDrab">#6B8E23</color>
    <color name="SlateBlue">#6A5ACD</color>
    <color name="DimGray">#696969</color>
    <color name="MediumAquamarine">#66CDAA</color>
    <color name="CornflowerBlue">#6495ED</color>
    <color name="CadetBlue">#5F9EA0</color>
    <color name="DarkOliveGreen">#556B2F</color>
    <color name="Indigo">#4B0082</color>
    <color name="MediumTurquoise">#48D1CC</color>
    <color name="DarkSlateBlue">#483D8B</color>
    <color name="SteelBlue">#4682B4</color>
    <color name="RoyalBlue">#4169E1</color>
    <color name="Turquoise">#40E0D0</color>
    <color name="MediumSeaGreen">#3CB371</color>
    <color name="LimeGreen">#32CD32</color>
    <color name="DarkSlateGray">#2F4F4F</color>
    <color name="SeaGreen">#2E8B57</color>
    <color name="ForestGreen">#228B22</color>
    <color name="LightSeaGreen">#20B2AA</color>
    <color name="DodgerBlue">#1E90FF</color>
    <color name="MidnightBlue">#191970</color>
    <color name="Aqua">#00FFFF</color>
    <color name="Cyan">#00FFFF</color>
    <color name="SpringGreen">#00FF7F</color>
    <color name="Lime">#00FF00</color>
    <color name="MediumSpringGreen">#00FA9A</color>
    <color name="DarkTurquoise">#00CED1</color>
    <color name="DeepSkyBlue">#00BFFF</color>
    <color name="DarkCyan">#008B8B</color>
    <color name="Teal">#008080</color>
    <color name="Green">#008000</color>
    <color name="DarkGreen">#006400</color>
    <color name="Blue">#0000FF</color>
    <color name="MediumBlue">#0000CD</color>
    <color name="DarkBlue">#00008B</color>
    <color name="Navy">#000080</color>
    <color name="Black">#000000</color>
    
</resources>

[/code]

18882 Görüntülenme

2 Cevap

Furkan KURT
08.03.2014 - 12:44

K. bakmayın, kodları paylaşıyorum ama görüntülenemiyor buradan. Kodlar Colors.xml şeklinde. 

[code]android:textColor="@color/Gray"[/code]

şeklinde kullanabilirsiniz. Github da da buldum birkaç tane

https://gist.github.com/VenomVendor/6857539

https://gist.github.com/VenomVendor/6857547

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Aybars Arslan
12.03.2014 - 02:42
Teşekkürler.
Furkan KURT
08.03.2014 - 12:41

[code]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="white">#FFFFFF</color>
    <color name="ivory">#FFFFF0</color>
    <color name="lightyellow">#FFFFE0</color>
    <color name="yellow">#FFFF00</color>
    <color name="snow">#FFFAFA</color>
    <color name="floralwhite">#FFFAF0</color>
    <color name="lemonchiffon">#FFFACD</color>
    <color name="cornsilk">#FFF8DC</color>
    <color name="seashell">#FFF5EE</color>
    <color name="lavenderblush">#FFF0F5</color>
    <color name="papayawhip">#FFEFD5</color>
    <color name="blanchedalmond">#FFEBCD</color>
    <color name="mistyrose">#FFE4E1</color>
    <color name="bisque">#FFE4C4</color>
    <color name="moccasin">#FFE4B5</color>
    <color name="navajowhite">#FFDEAD</color>
    <color name="peachpuff">#FFDAB9</color>
    <color name="gold">#FFD700</color>
    <color name="pink">#FFC0CB</color>
    <color name="lightpink">#FFB6C1</color>
    <color name="orange">#FFA500</color>
    <color name="lightsalmon">#FFA07A</color>
    <color name="darkorange">#FF8C00</color>
    <color name="coral">#FF7F50</color>
    <color name="hotpink">#FF69B4</color>
    <color name="tomato">#FF6347</color>
    <color name="orangered">#FF4500</color>
    <color name="deeppink">#FF1493</color>
    <color name="fuchsia">#FF00FF</color>
    <color name="magenta">#FF00FF</color>
    <color name="red">#FF0000</color>
    <color name="oldlace">#FDF5E6</color>
    <color name="lightgoldenrodyellow">#FAFAD2</color>
    <color name="linen">#FAF0E6</color>
    <color name="antiquewhite">#FAEBD7</color>
    <color name="salmon">#FA8072</color>
    <color name="ghostwhite">#F8F8FF</color>
    <color name="mintcream">#F5FFFA</color>
    <color name="whitesmoke">#F5F5F5</color>
    <color name="beige">#F5F5DC</color>
    <color name="wheat">#F5DEB3</color>
    <color name="sandybrown">#F4A460</color>
    <color name="azure">#F0FFFF</color>
    <color name="honeydew">#F0FFF0</color>
    <color name="aliceblue">#F0F8FF</color>
    <color name="khaki">#F0E68C</color>
    <color name="lightcoral">#F08080</color>
    <color name="palegoldenrod">#EEE8AA</color>
    <color name="violet">#EE82EE</color>
    <color name="darksalmon">#E9967A</color>
    <color name="lavender">#E6E6FA</color>
    <color name="lightcyan">#E0FFFF</color>
    <color name="burlywood">#DEB887</color>
    <color name="plum">#DDA0DD</color>
    <color name="gainsboro">#DCDCDC</color>
    <color name="crimson">#DC143C</color>
    <color name="palevioletred">#DB7093</color>
    <color name="goldenrod">#DAA520</color>
    <color name="orchid">#DA70D6</color>
    <color name="thistle">#D8BFD8</color>
    <color name="lightgrey">#D3D3D3</color>
    <color name="tan">#D2B48C</color>
    <color name="chocolate">#D2691E</color>
    <color name="peru">#CD853F</color>
    <color name="indianred">#CD5C5C</color>
    <color name="mediumvioletred">#C71585</color>
    <color name="silver">#C0C0C0</color>
    <color name="darkkhaki">#BDB76B</color>
    <color name="rosybrown">#BC8F8F</color>
    <color name="mediumorchid">#BA55D3</color>
    <color name="darkgoldenrod">#B8860B</color>
    <color name="firebrick">#B22222</color>
    <color name="powderblue">#B0E0E6</color>
    <color name="lightsteelblue">#B0C4DE</color>
    <color name="paleturquoise">#AFEEEE</color>
    <color name="greenyellow">#ADFF2F</color>
    <color name="lightblue">#ADD8E6</color>
    <color name="darkgray">#A9A9A9</color>
    <color name="brown">#A52A2A</color>
    <color name="sienna">#A0522D</color>
    <color name="yellowgreen">#9ACD32</color>
    <color name="darkorchid">#9932CC</color>
    <color name="palegreen">#98FB98</color>
    <color name="darkviolet">#9400D3</color>
    <color name="mediumpurple">#9370DB</color>
    <color name="lightgreen">#90EE90</color>
    <color name="darkseagreen">#8FBC8F</color>
    <color name="saddlebrown">#8B4513</color>
    <color name="darkmagenta">#8B008B</color>
    <color name="darkred">#8B0000</color>
    <color name="blueviolet">#8A2BE2</color>
    <color name="lightskyblue">#87CEFA</color>
    <color name="skyblue">#87CEEB</color>
    <color name="gray">#808080</color>
    <color name="olive">#808000</color>
    <color name="purple">#800080</color>
    <color name="maroon">#800000</color>
    <color name="aquamarine">#7FFFD4</color>
    <color name="chartreuse">#7FFF00</color>
    <color name="lawngreen">#7CFC00</color>
    <color name="mediumslateblue">#7B68EE</color>
    <color name="lightslategray">#778899</color>
    <color name="slategray">#708090</color>
    <color name="olivedrab">#6B8E23</color>
    <color name="slateblue">#6A5ACD</color>
    <color name="dimgray">#696969</color>
    <color name="mediumaquamarine">#66CDAA</color>
    <color name="cornflowerblue">#6495ED</color>
    <color name="cadetblue">#5F9EA0</color>
    <color name="darkolivegreen">#556B2F</color>
    <color name="indigo">#4B0082</color>
    <color name="mediumturquoise">#48D1CC</color>
    <color name="darkslateblue">#483D8B</color>
    <color name="steelblue">#4682B4</color>
    <color name="royalblue">#4169E1</color>
    <color name="turquoise">#40E0D0</color>
    <color name="mediumseagreen">#3CB371</color>
    <color name="limegreen">#32CD32</color>
    <color name="darkslategray">#2F4F4F</color>
    <color name="seagreen">#2E8B57</color>
    <color name="forestgreen">#228B22</color>
    <color name="lightseagreen">#20B2AA</color>
    <color name="dodgerblue">#1E90FF</color>
    <color name="midnightblue">#191970</color>
    <color name="aqua">#00FFFF</color>
    <color name="cyan">#00FFFF</color>
    <color name="springgreen">#00FF7F</color>
    <color name="lime">#00FF00</color>
    <color name="mediumspringgreen">#00FA9A</color>
    <color name="darkturquoise">#00CED1</color>
    <color name="deepskyblue">#00BFFF</color>
    <color name="darkcyan">#008B8B</color>
    <color name="teal">#008080</color>
    <color name="green">#008000</color>
    <color name="darkgreen">#006400</color>
    <color name="blue">#0000FF</color>
    <color name="mediumblue">#0000CD</color>
    <color name="darkblue">#00008B</color>
    <color name="navy">#000080</color>
    <color name="black">#000000</color>
    
     <!-- siyah seffaf -->
    <color name="seffaf_siyah_hex_1">#11000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_2">#22000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_3">#33000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_4">#44000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_5">#55000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_6">#66000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_7">#77000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_8">#88000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_9">#99000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_10">#aa000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_11">#bb000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_12">#cc000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_13">#dd000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_14">#ee000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_hex_15">#ff000000</color>

    <color name="seffaf_siyah_yuzde_5">#0D000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_10">#1A000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_15">#26000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_20">#33000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_25">#40000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_30">#4D000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_35">#59000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_40">#66000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_45">#73000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_50">#80000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_55">#8C000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_60">#99000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_65">#A6000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_70">#B3000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_75">#BF000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_80">#CC000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_85">#D9000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_90">#E6000000</color>
    <color name="seffaf_siyah_yuzde_95">#F2000000</color>

<!-- beyaz seffaf -->
    <color name="seffaf_beyaz_hex_1">#11ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_2">#22ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_3">#33ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_4">#44ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_5">#55ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_6">#66ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_7">#77ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_8">#88ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_9">#99ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_10">#aaffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_11">#bbffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_12">#ccffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_13">#ddffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_14">#eeffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_hex_15">#ffffffff</color>

    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_5">#0Dffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_10">#1Affffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_15">#26ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_20">#33ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_25">#40ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_30">#4Dffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_35">#59ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_40">#66ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_45">#73ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_50">#80ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_55">#8Cffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_60">#99ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_65">#A6ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_70">#B3ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_75">#BFffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_80">#CCffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_85">#D9ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_90">#E6ffffff</color>
    <color name="seffaf_beyaz_yuzde_95">#F2ffffff</color>

    <color name="White">#FFFFFF</color>
    <color name="Ivory">#FFFFF0</color>
    <color name="LightYellow">#FFFFE0</color>
    <color name="Yellow">#FFFF00</color>
    <color name="Snow">#FFFAFA</color>
    <color name="FloralWhite">#FFFAF0</color>
    <color name="LemonChiffon">#FFFACD</color>
    <color name="Cornsilk">#FFF8DC</color>
    <color name="Seashell">#FFF5EE</color>
    <color name="LavenderBlush">#FFF0F5</color>
    <color name="PapayaWhip">#FFEFD5</color>
    <color name="BlanchedAlmond">#FFEBCD</color>
    <color name="MistyRose">#FFE4E1</color>
    <color name="Bisque">#FFE4C4</color>
    <color name="Moccasin">#FFE4B5</color>
    <color name="NavajoWhite">#FFDEAD</color>
    <color name="PeachPuff">#FFDAB9</color>
    <color name="Gold">#FFD700</color>
    <color name="Pink">#FFC0CB</color>
    <color name="LightPink">#FFB6C1</color>
    <color name="Orange">#FFA500</color>
    <color name="LightSalmon">#FFA07A</color>
    <color name="DarkOrange">#FF8C00</color>
    <color name="Coral">#FF7F50</color>
    <color name="HotPink">#FF69B4</color>
    <color name="Tomato">#FF6347</color>
    <color name="OrangeRed">#FF4500</color>
    <color name="DeepPink">#FF1493</color>
    <color name="Fuchsia">#FF00FF</color>
    <color name="Magenta">#FF00FF</color>
    <color name="Red">#FF0000</color>
    <color name="OldLace">#FDF5E6</color>
    <color name="LightGoldenrodYellow">#FAFAD2</color>
    <color name="Linen">#FAF0E6</color>
    <color name="AntiqueWhite">#FAEBD7</color>
    <color name="Salmon">#FA8072</color>
    <color name="GhostWhite">#F8F8FF</color>
    <color name="MintCream">#F5FFFA</color>
    <color name="WhiteSmoke">#F5F5F5</color>
    <color name="Beige">#F5F5DC</color>
    <color name="Wheat">#F5DEB3</color>
    <color name="SandyBrown">#F4A460</color>
    <color name="Azure">#F0FFFF</color>
    <color name="Honeydew">#F0FFF0</color>
    <color name="AliceBlue">#F0F8FF</color>
    <color name="Khaki">#F0E68C</color>
    <color name="LightCoral">#F08080</color>
    <color name="PaleGoldenrod">#EEE8AA</color>
    <color name="Violet">#EE82EE</color>
    <color name="DarkSalmon">#E9967A</color>
    <color name="Lavender">#E6E6FA</color>
    <color name="LightCyan">#E0FFFF</color>
    <color name="BurlyWood">#DEB887</color>
    <color name="Plum">#DDA0DD</color>
    <color name="Gainsboro">#DCDCDC</color>
    <color name="Crimson">#DC143C</color>
    <color name="PaleVioletRed">#DB7093</color>
    <color name="Goldenrod">#DAA520</color>
    <color name="Orchid">#DA70D6</color>
    <color name="Thistle">#D8BFD8</color>
    <color name="LightGrey">#D3D3D3</color>
    <color name="Tan">#D2B48C</color>
    <color name="Chocolate">#D2691E</color>
    <color name="Peru">#CD853F</color>
    <color name="IndianRed">#CD5C5C</color>
    <color name="MediumVioletRed">#C71585</color>
    <color name="Silver">#C0C0C0</color>
    <color name="DarkKhaki">#BDB76B</color>
    <color name="RosyBrown">#BC8F8F</color>
    <color name="MediumOrchid">#BA55D3</color>
    <color name="DarkGoldenrod">#B8860B</color>
    <color name="FireBrick">#B22222</color>
    <color name="PowderBlue">#B0E0E6</color>
    <color name="LightSteelBlue">#B0C4DE</color>
    <color name="PaleTurquoise">#AFEEEE</color>
    <color name="GreenYellow">#ADFF2F</color>
    <color name="LightBlue">#ADD8E6</color>
    <color name="DarkGray">#A9A9A9</color>
    <color name="Brown">#A52A2A</color>
    <color name="Sienna">#A0522D</color>
    <color name="YellowGreen">#9ACD32</color>
    <color name="DarkOrchid">#9932CC</color>
    <color name="PaleGreen">#98FB98</color>
    <color name="DarkViolet">#9400D3</color>
    <color name="MediumPurple">#9370DB</color>
    <color name="LightGreen">#90EE90</color>
    <color name="DarkSeaGreen">#8FBC8F</color>
    <color name="SaddleBrown">#8B4513</color>
    <color name="DarkMagenta">#8B008B</color>
    <color name="DarkRed">#8B0000</color>
    <color name="BlueViolet">#8A2BE2</color>
    <color name="LightSkyBlue">#87CEFA</color>
    <color name="SkyBlue">#87CEEB</color>
    <color name="Gray">#808080</color>
    <color name="Olive">#808000</color>
    <color name="Purple">#800080</color>
    <color name="Maroon">#800000</color>
    <color name="Aquamarine">#7FFFD4</color>
    <color name="Chartreuse">#7FFF00</color>
    <color name="LawnGreen">#7CFC00</color>
    <color name="MediumSlateBlue">#7B68EE</color>
    <color name="LightSlateGray">#778899</color>
    <color name="SlateGray">#708090</color>
    <color name="OliveDrab">#6B8E23</color>
    <color name="SlateBlue">#6A5ACD</color>
    <color name="DimGray">#696969</color>
    <color name="MediumAquamarine">#66CDAA</color>
    <color name="CornflowerBlue">#6495ED</color>
    <color name="CadetBlue">#5F9EA0</color>
    <color name="DarkOliveGreen">#556B2F</color>
    <color name="Indigo">#4B0082</color>
    <color name="MediumTurquoise">#48D1CC</color>
    <color name="DarkSlateBlue">#483D8B</color>
    <color name="SteelBlue">#4682B4</color>
    <color name="RoyalBlue">#4169E1</color>
    <color name="Turquoise">#40E0D0</color>
    <color name="MediumSeaGreen">#3CB371</color>
    <color name="LimeGreen">#32CD32</color>
    <color name="DarkSlateGray">#2F4F4F</color>
    <color name="SeaGreen">#2E8B57</color>
    <color name="ForestGreen">#228B22</color>
    <color name="LightSeaGreen">#20B2AA</color>
    <color name="DodgerBlue">#1E90FF</color>
    <color name="MidnightBlue">#191970</color>
    <color name="Aqua">#00FFFF</color>
    <color name="Cyan">#00FFFF</color>
    <color name="SpringGreen">#00FF7F</color>
    <color name="Lime">#00FF00</color>
    <color name="MediumSpringGreen">#00FA9A</color>
    <color name="DarkTurquoise">#00CED1</color>
    <color name="DeepSkyBlue">#00BFFF</color>
    <color name="DarkCyan">#008B8B</color>
    <color name="Teal">#008080</color>
    <color name="Green">#008000</color>
    <color name="DarkGreen">#006400</color>
    <color name="Blue">#0000FF</color>
    <color name="MediumBlue">#0000CD</color>
    <color name="DarkBlue">#00008B</color>
    <color name="Navy">#000080</color>
    <color name="Black">#000000</color>
    
</resources>

[/code]

 

XML içeriği burada

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.