Soru & Cevap

database'den veri çekme (SQLite veritabanı)

16.08.2020 - 12:09

DATABASE HELPER  içi

package com.ihg.myapplication;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import androidx.annotation.Nullable;

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
  public DatabaseHelper( Context context) {
    super(context, "Login.db", null, 1);
  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    db.execSQL("Create table user(email text primary key,password text)");
  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    db.execSQL("drop table if exists user");
  }
  //database ekle
  public boolean insert(String email,String password){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues contentValues = new ContentValues();
    contentValues.put("email",email);
    contentValues.put("password",password);
    long ins = db.insert("user",null,contentValues);
    if (ins==-1) return false;
    else return true;
  }
  //email var ise kontrol et
  public Boolean chkemail(String email){
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery("Select * from user where email=? " ,new String[]{email});
    if (cursor.getCount()>0) return false;
    else return true;
  }
  //e posta şifre kontrol ederken;
  public Boolean emailpassword(String email,String password){
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery("select * from user where email=? and password=?",new String[]{email,password});
    if (cursor.getCount()>0) return true;
    else return false;
  }

}


 

Simple Database İçi


 

package com.ihg.myapplication;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class SimpleDatabase extends SQLiteOpenHelper {
  // declare require values
  private static final int DATABASE_VERSION = 2;
  private static final String DATABASE_NAME = "SimpleDB";
  private static final String TABLE_NAME = "SimpleTable";

  public SimpleDatabase(Context context){
    super(context,DATABASE_NAME,null,DATABASE_VERSION);
  }

  // declare table column names
  private static final String KEY_ID = "id";
  private static final String KEY_TITLE = "title";
  private static final String KEY_CONTENT = "content";
  private static final String KEY_DATE = "date";
  private static final String KEY_TIME = "time";

  // creating tables
  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
     String createDb = "CREATE TABLE "+TABLE_NAME+" ("+
         KEY_ID+" INTEGER PRIMARY KEY,"+
         KEY_TITLE+" TEXT,"+
         KEY_CONTENT+" TEXT,"+
         KEY_DATE+" TEXT,"+
         KEY_TIME+" TEXT"
         +" )";
     db.execSQL(createDb);
  }

  // upgrade db if older version exists
  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    if(oldVersion >= newVersion)
      return;

    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS "+TABLE_NAME);
    onCreate(db);
  }

  public long addNote(Note note){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues v = new ContentValues();
    v.put(KEY_TITLE,note.getTitle());
    v.put(KEY_CONTENT,note.getContent());
    v.put(KEY_DATE,note.getDate());
    v.put(KEY_TIME,note.getTime());

    // inserting data into db
    long ID = db.insert(TABLE_NAME,null,v);
    return ID;
  }

  public Note getNote(long id){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    String[] query = new String[] {KEY_ID,KEY_TITLE,KEY_CONTENT,KEY_DATE,KEY_TIME};
    Cursor cursor= db.query(TABLE_NAME,query,KEY_ID+"=?",new String[]{String.valueOf(id)},null,null,null,null);
    if(cursor != null)
      cursor.moveToFirst();

    return new Note(
        Long.parseLong(cursor.getString(0)),
        cursor.getString(1),
        cursor.getString(2),
        cursor.getString(3),
        cursor.getString(4));
  }

  public List<Note> getAllNotes(){
    List<Note> allNotes = new ArrayList<>();
    String query = "SELECT * FROM " + TABLE_NAME+" ORDER BY "+KEY_ID+" DESC";
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(query,null);
    if(cursor.moveToFirst()){
      do{
        Note note = new Note();
        note.setId(Long.parseLong(cursor.getString(0)));
        note.setTitle(cursor.getString(1));
        note.setContent(cursor.getString(2));
        note.setDate(cursor.getString(3));
        note.setTime(cursor.getString(4));
        allNotes.add(note);
      }while (cursor.moveToNext());
    }

    return allNotes;

  }

  public int editNote(Note note){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues c = new ContentValues();
    Log.d("Edited", "Edited Title: -> "+ note.getTitle() + "\n ID -> "+note.getId());
    c.put(KEY_TITLE,note.getTitle());
    c.put(KEY_CONTENT,note.getContent());
    c.put(KEY_DATE,note.getDate());
    c.put(KEY_TIME,note.getTime());
    return db.update(TABLE_NAME,c,KEY_ID+"=?",new String[]{String.valueOf(note.getId())});
  }  void deleteNote(long id){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    db.delete(TABLE_NAME,KEY_ID+"=?",new String[]{String.valueOf(id)});
    db.close();
  }

}

 

109 Görüntülenme

1 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Profile picture for user hgunduz295
hgunduz295
16.08.2020 - 12:18

aslında yaptırmak istedigim yeni kullanıcı giriş yaptıgında  eski kullanıcının notlarını göremesin  

ben bu  şekilde kodladım şuan kayıt yapıyor  giriş başarılı ise uygulamaya yönlendiriyor ama  not uygulaması ile kayıt sistemi birbirinden  bağımsız çalışıyor