Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

farklı bir kullanıcı giriş yaptığında önceki kullanıcının notlarının gözükmesini nasıl engellerim

15.08.2020 - 03:29

şifreli bir not uygulaması tasarladım android için sqlite  kullandım  sorun şu ki uygulamam kayıt ediyor giriş yaptırıyor not aldırıyor  fakat çıkış yapıp başka bir kullanıcı girdiginde uygulama eski kullanıcının notları ile açılıyor hangi methodu kullanmam gerek bu  durumu düzeltmek için?

100 Görüntülenme

4 Cevap

Mustafa Hakan ÇOBAN
16.08.2020 - 22:22

Konuyu anlamadan salça olmak istiyorum.

PHP'de session oluşumu benzeri bir şey kullanmalısın gibi geliyor bana...

İngilizcen varsa https://requests.readthedocs.io/en/master/user/advanced/ kontrol eder misin?

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Ibrahim halil gündüz
16.08.2020 - 12:24

Database Helper

​
package com.ihg.myapplication;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import androidx.annotation.Nullable;

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
  public DatabaseHelper( Context context) {
    super(context, "Login.db", null, 1);
  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    db.execSQL("Create table user(email text primary key,password text)");
  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    db.execSQL("drop table if exists user");
  }
  //database ekle
  public boolean insert(String email,String password){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues contentValues = new ContentValues();
    contentValues.put("email",email);
    contentValues.put("password",password);
    long ins = db.insert("user",null,contentValues);
    if (ins==-1) return false;
    else return true;
  }
  //email var ise kontrol et
  public Boolean chkemail(String email){
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery("Select * from user where email=? " ,new String[]{email});
    if (cursor.getCount()>0) return false;
    else return true;
  }
  //e posta şifre kontrol ederken;
  public Boolean emailpassword(String email,String password){
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery("select * from user where email=? and password=?",new String[]{email,password});
    if (cursor.getCount()>0) return true;
    else return false;
  }

}

​

SimpleDatabase içi

package com.ihg.myapplication;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class SimpleDatabase extends SQLiteOpenHelper {
  // declare require values
  private static final int DATABASE_VERSION = 2;
  private static final String DATABASE_NAME = "SimpleDB";
  private static final String TABLE_NAME = "SimpleTable";

  public SimpleDatabase(Context context){
    super(context,DATABASE_NAME,null,DATABASE_VERSION);
  }

  // declare table column names
  private static final String KEY_ID = "id";
  private static final String KEY_TITLE = "title";
  private static final String KEY_CONTENT = "content";
  private static final String KEY_DATE = "date";
  private static final String KEY_TIME = "time";

  // creating tables
  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
     String createDb = "CREATE TABLE "+TABLE_NAME+" ("+
         KEY_ID+" INTEGER PRIMARY KEY,"+
         KEY_TITLE+" TEXT,"+
         KEY_CONTENT+" TEXT,"+
         KEY_DATE+" TEXT,"+
         KEY_TIME+" TEXT"
         +" )";
     db.execSQL(createDb);
  }

  // upgrade db if older version exists
  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    if(oldVersion >= newVersion)
      return;

    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS "+TABLE_NAME);
    onCreate(db);
  }

  public long addNote(Note note){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues v = new ContentValues();
    v.put(KEY_TITLE,note.getTitle());
    v.put(KEY_CONTENT,note.getContent());
    v.put(KEY_DATE,note.getDate());
    v.put(KEY_TIME,note.getTime());

    // inserting data into db
    long ID = db.insert(TABLE_NAME,null,v);
    return ID;
  }

  public Note getNote(long id){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    String[] query = new String[] {KEY_ID,KEY_TITLE,KEY_CONTENT,KEY_DATE,KEY_TIME};
    Cursor cursor= db.query(TABLE_NAME,query,KEY_ID+"=?",new String[]{String.valueOf(id)},null,null,null,null);
    if(cursor != null)
      cursor.moveToFirst();

    return new Note(
        Long.parseLong(cursor.getString(0)),
        cursor.getString(1),
        cursor.getString(2),
        cursor.getString(3),
        cursor.getString(4));
  }

  public List<Note> getAllNotes(){
    List<Note> allNotes = new ArrayList<>();
    String query = "SELECT * FROM " + TABLE_NAME+" ORDER BY "+KEY_ID+" DESC";
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(query,null);
    if(cursor.moveToFirst()){
      do{
        Note note = new Note();
        note.setId(Long.parseLong(cursor.getString(0)));
        note.setTitle(cursor.getString(1));
        note.setContent(cursor.getString(2));
        note.setDate(cursor.getString(3));
        note.setTime(cursor.getString(4));
        allNotes.add(note);
      }while (cursor.moveToNext());
    }

    return allNotes;

  }

  public int editNote(Note note){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues c = new ContentValues();
    Log.d("Edited", "Edited Title: -> "+ note.getTitle() + "\n ID -> "+note.getId());
    c.put(KEY_TITLE,note.getTitle());
    c.put(KEY_CONTENT,note.getContent());
    c.put(KEY_DATE,note.getDate());
    c.put(KEY_TIME,note.getTime());
    return db.update(TABLE_NAME,c,KEY_ID+"=?",new String[]{String.valueOf(note.getId())});
  }  void deleteNote(long id){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    db.delete(TABLE_NAME,KEY_ID+"=?",new String[]{String.valueOf(id)});
    db.close();
  }

}

 

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Ibrahim halil gündüz
16.08.2020 - 12:06


hocam sqlite ile olusturdugum başka bir databaseden alamazmı mesela note.db de kendi epostası ile giriş yapan kişinin notları gözüksün ama 

 başka email ile giiş yapılınca teski kullanıcının notları gözükmesin bunu nasıl ayarlarım

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Ahmet Kerem BEGİÇ
15.08.2020 - 16:31

bir web sitesinden veri çekme yolu ile yapabilirsin bence. O site kullanıcıların verilerini saklar. Notu tekrar görmek isteyen kullanıcının eski notları kullanıcı adı ile webdn çekilir. istersen python ile sunucu bağlantısını ayarlamaya çalışabilirim. ben python 'cuyum

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Ibrahim halil gündüz
16.08.2020 - 12:04
hocam sqlite ile olusturdugum başka bir databaseden alamazmı mesela note.db de kendi kullanıcı ile giriş yapan kişinin notları gözüksün

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.