Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

IOS Push Notification alert button vs ekleme

11.04.2016 - 10:12

Telefona bildirim geldiği zaman Alert içinde Buton texfield vs oluşturmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? (Objective-c)

 

2350 Görüntülenme

2 Cevap

Mert
12.04.2016 - 10:46

belirtmemişsinki objective C istediğini

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Harun Bahçel
14.04.2016 - 13:17
Belirmiş oldum işte :)
Mert
11.04.2016 - 14:18

Appdelegate'in altına bunu yapıştır;

enum Actions:String{
    case increment = "INCREMENT_ACTION"
    case decrement = "DECREMENT_ACTION"
    case reset = "RESET_ACTION"
  }
  
  var categoryID:String {
    get{
      return "COUNTER_CATEGORY"
    }
  }
  
  var window: UIWindow?

  func application(application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [NSObject: AnyObject]?) -> Bool {
    
    // Todo: Check if settings are already registered
    registerNotification()
    
    return true
  }

  // Register notification settings
  func registerNotification() {
    
    // 1. Create the actions **************************************************
    
    // increment Action
    let incrementAction = UIMutableUserNotificationAction()
    incrementAction.identifier = Actions.increment.rawValue
    incrementAction.title = "Bir artır"
    incrementAction.activationMode = UIUserNotificationActivationMode.Background
    incrementAction.authenticationRequired = true
    incrementAction.destructive = false

    // decrement Action
    let decrementAction = UIMutableUserNotificationAction()
    decrementAction.identifier = Actions.decrement.rawValue
    decrementAction.title = "Bir eksilt"
    decrementAction.activationMode = UIUserNotificationActivationMode.Background
    decrementAction.authenticationRequired = true
    decrementAction.destructive = false
    
    // reset Action
    let resetAction = UIMutableUserNotificationAction()
    resetAction.identifier = Actions.reset.rawValue
    resetAction.title = "Sıfırla"
    resetAction.activationMode = UIUserNotificationActivationMode.Foreground
    // NOT USED resetAction.authenticationRequired = true
    resetAction.destructive = true
    
    
    // 2. Create the category ***********************************************
    
    // Category
    let counterCategory = UIMutableUserNotificationCategory()
    counterCategory.identifier = categoryID
    
    // A. Set actions for the default context
    counterCategory.setActions([incrementAction, decrementAction, resetAction],
      forContext: UIUserNotificationActionContext.Default)
    
    // B. Set actions for the minimal context
    counterCategory.setActions([incrementAction, decrementAction],
      forContext: UIUserNotificationActionContext.Minimal)
    
    
    // 3. Notification Registration *****************************************
    
    let types: UIUserNotificationType = [UIUserNotificationType.Alert, UIUserNotificationType.Sound]
    let settings = UIUserNotificationSettings(forTypes: types, categories: NSSet(object: counterCategory) as? Set<UIUserNotificationCategory>)
    UIApplication.sharedApplication().registerUserNotificationSettings(settings)
  }

  // Schedule the Notifications with repeat
  func scheduleNotification() {
    //UIApplication.sharedApplication().cancelAllLocalNotifications()
    
    // Schedule the notification ********************************************
    if UIApplication.sharedApplication().scheduledLocalNotifications!.count == 0 {

      let notification = UILocalNotification()
      notification.alertBody = "Sayacı sıfırlayınız"
      notification.soundName = UILocalNotificationDefaultSoundName
      notification.fireDate = NSDate()
      notification.category = categoryID
      notification.repeatInterval = NSCalendarUnit.Minute
      
      UIApplication.sharedApplication().scheduleLocalNotification(notification)
    }
  }
  
  
  // MARK: Application Delegate 
  
  func application(application: UIApplication, didRegisterUserNotificationSettings notificationSettings: UIUserNotificationSettings) {
    scheduleNotification()
  }
  
  func application(application: UIApplication,
    handleActionWithIdentifier identifier: String?,
    forLocalNotification notification: UILocalNotification,
    completionHandler: () -> Void) {
    
    // Handle notification action *****************************************
    if notification.category == categoryID {
      
      let action:Actions = Actions(rawValue: identifier!)!
      let counter = Counter();
      
      switch action{
        
        case Actions.increment:
        counter++
        
        case Actions.decrement:
        counter--
        
        case Actions.reset:
        counter.currentTotal = 0

      }
    }
    
    completionHandler()
  }

 

 

daha sonra ;

yeni bir sınıf aç sayaç ve counter neyse bunu yapıştır;

 

class Counter {
  
  var UD_KEY:String {
    return "TotalCount"
  }
  
  var currentTotal:Int {
    get{
      let userDefault = NSUserDefaults.standardUserDefaults()
      return userDefault.integerForKey(UD_KEY)
    }
    set(newValue){
      let userDefault = NSUserDefaults.standardUserDefaults()
      userDefault.setInteger(newValue, forKey: UD_KEY)
      userDefault.synchronize()
      
      // Post a notification to let observers know about the new value
      let notificationCenter = NSNotificationCenter.defaultCenter()
      let notification = NSNotification(name: "COUNTER_UPDATED", object: nil)
      notificationCenter.postNotification(notification)
    }
  }
}

postfix func ++ (counter:Counter){
  counter.currentTotal += 1
}

postfix func -- (counter:Counter){
  counter.currentTotal -= 1
}

daha sonrada view'in altına bunu koy:

 

  let counter = Counter()
  
  @IBOutlet weak var totalLabel: UILabel!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    // set the label value
    totalLabel.text = "\(counter.currentTotal)"
    
    // Register for Counter notifications
    NSNotificationCenter.defaultCenter().addObserver(self, selector: #selector(ViewController.updateUI(_:)), name: "COUNTER_UPDATED", object: nil)
  }

  // MARK: UI Functions
  @IBAction func resetCount() {
    counter.currentTotal = 0
  }
  
  @IBAction func incrementTotal(){
    counter++
  }
  
  @IBAction func decrementTotal(){
    counter--
  }
  
  func updateUI(notification:NSNotification){
    totalLabel.text = "\(counter.currentTotal)"
  }

 

 

 

 

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Harun Bahçel
11.04.2016 - 16:31
Teşekkur ederim Cevabınız için :) objective - c dilinde yazıyorum :/ swift Kullanmıyorum.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.