Soru & Cevap

Uygulama Çöküyor?

27.02.2020 - 12:46

Merhaba iyi günler dilerim,

Uygulmamı derledikten sonra Android 10 sürümü altındaki tüm cihazlarda sorunsuz çalışıyor fakat Android 10 sürümü cihazda açılır açılmaz çöküyor. compileSdkVersion vs hepisni kontrol ettiğimde sorun görünmüyor tüm kütüphaneyide güncelledim. Nereyi atlıyorum? yardımcı olursanız sevinirim.

modul app

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 29

  defaultConfig {
    applicationId "com.hirandelab.videostatus"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 29
    versionCode 1
    versionName "1.0"

    manifestPlaceholders = [manifestApplicationId     : "${applicationId}",
                onesignal_app_id        : "616c202c-140b-4be5-9ae5-59ad9562dc1e",
                onesignal_google_project_number: "REMOTE"]

    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    // Enabling multidex support.
    multiDexEnabled true
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled true
      shrinkResources true
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }

  buildTypes.each {
    it.buildConfigField 'String', 'My_api', app_url
  }

  lintOptions {
    disable 'MissingTranslation'
  }
  compileOptions {
    sourceCompatibility = '1.8'
    targetCompatibility = '1.8'
  }

}

dependencies {
  implementation fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0-alpha05'
  implementation 'com.google.android.material:material:1.1.0-alpha06'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.2.0-beta01'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0-beta01'
  implementation 'com.loopj.android:android-async-http:1.4.9'
  implementation 'androidx.recyclerview:recyclerview:1.1.0-alpha05'
  implementation 'androidx.cardview:cardview:1.0.0'
  implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.9.0'
  annotationProcessor 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.9.0'
  implementation 'com.makeramen:roundedimageview:2.3.0'
  implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:2.2.0'
  implementation 'com.google.android.exoplayer:exoplayer:2.8.4'
  implementation 'io.github.inflationx:calligraphy3:3.1.0'
  implementation 'io.github.inflationx:viewpump:1.0.0'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1'
  implementation 'com.google.android.ads.consent:consent-library:1.0.7'
  implementation 'com.onesignal:OneSignal:3.+@aar'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-core:16.0.9'
  implementation project(path: ':Wheel')
  implementation project(path: ':library')
  implementation project(path: ':imagepicker')
  implementation project(path: ':SmoothCheckBox-master')
  implementation project(path: ':IRBottomNavigationLib')
  implementation 'io.github.lizhangqu:coreprogress:1.0.2'
  implementation 'com.theartofdev.edmodo:android-image-cropper:2.7.0'
  implementation 'com.chaos.view:pinview:1.4.2'
  implementation 'org.greenrobot:eventbus:3.1.1'
  implementation 'com.github.MasayukiSuda:GPUVideo-android:v0.1.0'
  implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5'
  implementation 'androidx.multidex:multidex:2.0.1'
}
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

Proje App

 

// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.

buildscript {

  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.4.2'
    classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.0'
    classpath 'com.novoda:bintray-release:0.8.0'//IRBottomNavigationLib
    classpath 'com.github.dcendents:android-maven-gradle-plugin:2.1'//imagepicker

    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }
}

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()
    jcenter { url "http://jcenter.bintray.com/" }
    mavenCentral()
    maven { url "https://maven.google.com" }
    maven { url "https://jitpack.io" }
    maven { url 'https://dl.bintray.com/drummer-aidan/maven' }
  }
}

task clean(type: Delete) {
  delete rootProject.buildDir
}

 

1 Görüntülenme

1 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.