Turkcell | Geleceği Yazanlar

Sorular

RECYCLE BIN

Windows geri dönüşüm kutusunun sağ tık menüsüne sekme ekleyip sekmeye komut bağlamak nasıl yapılır?

KARAKTER KODLAMA

yol verisinde, İngiliz alfabesinde olmayan bir harf yer alınca program istisna fırlatıyor:
Imgcodecs.imencode(".jpg", Imgcodecs.imread(yol), new MatOfByte());
OpenCV error: Unknown error code -10 (Raw image encoder error: Empty JPEG image (DNL not supported)) in cv:BaseImageEncoder:throwOnError, file ...\opencv\modules\imgcodecs\src\grfmt_base.cpp, line 131
Bu sorun nasıl çözülür?

SİSTEM ÇAĞRISI

Android bilgisayarımda toplu iş dosyası çağıramıyorum:
Terminal kodu:
$ chmod u+x storage/emulated/0/demo.sh
$ storage/emulated/0/demo.sh
Demo.sh:
#! /system/bin/sh
echo HI5
Hata iletisi: storage/emulated/0/demo.sh can't execute: Permission denied
126

Sayfalar