Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

do...while Deyimi

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

while deyiminin önemli bir karakteristiği test koşulunun çevrimin başlangıcında olmasıdır. Bunun anlamı, ilk anda koşulun yanlış olması halinde, (false) while gövdesinin hiçbir zaman çalıştırılmayacağıdır.

Gövdeyi, hiç olmazsa bir kere çalıştırmanız gereken durumlar vardır. Bu durumlar çok yaygın değildir fakat gerektiği zaman do...while deyimini kullanmalısınız.

do...while çevrim yapısının yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

Do{ Deyim1;
Deyim2;
...
Deyim_n;
}while(İfade) ;

do...while ve while çevrimleri arasında yegane fark, test koşulunun, do while çevriminde, çevrimin en sonunda olmasıdır. Bunun anlamı, programın daima, çevrimi hiç olmazsa bir kere çalıştırılmasıdır (ilk kez). Sonra, ifadenin değerine bağlı olarak, tekrar do ya dönülerek çevrim sürebilir veya bir sonraki deyimle devam edebilir.

 

do ...while deyimi ile ilişkili HTML-JavaScript kodu

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
var say,topl,ort;
say=1;
topl=0;
do
{topl=topl+say;
say++;
}while(say<6);
ort=topl/(say-1);
document.write("<H3>SAYILARIN TOPLAMI="+topl+"</H3>")
document.write("<H3>SAYILARIN ORTALAMASI="+ort+"</H3>")
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

Şimdi diğer örneğimizi inceleyelim:

<html>
<head>
<TITLE>İÇİNDEKİLER</TITLE>
</head>
<body>
<SCRIPT LANGUAGE="javaSCRIPT">
var i;
for (i=1 ;i<=6;i++)
document.writeln( "<P><FONT SIZE = '" + i +
"'>HTML font boyutu " + i + "</FONT></P>" );
</SCRIPT>
</body>
</html>